SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiĐiệp Trường Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Lê Thị Hồng (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Thu Phương (3t)
Đồng Minh Thái (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
208h55 03/03/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
307h00 06/03/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
408h55 06/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiTrần Duy Anh (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Lê Thị Hồng (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
508h55 07/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
608h55 13/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
708h55 14/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
808h55 20/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
908h55 21/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1008h55 27/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
1108h55 28/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1208h55 04/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
1308h55 05/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1408h55 06/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
1507h00 08/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
1608h55 11/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiNguyễn Tiến Tài (3t)
Đồng Minh Thái (1t)
Vũ Thái Dương (1t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
1708h55 12/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1808h55 13/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
1907h00 15/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
2008h55 18/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Tuấn Anh (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Điệp Trường Giang (3t)
2108h55 19/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2208h55 20/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
2307h00 22/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
2408h55 25/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
2508h55 26/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2608h55 27/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
2707h00 29/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
2808h55 01/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Thái Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Thế Việt (3t)
2908h55 02/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3007h00 05/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
3108h55 08/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Thái Dương (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
3208h55 09/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3308h55 10/06/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
3407h00 12/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
3508h55 15/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Thế Việt (3t)
3608h55 16/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3708h55 17/06/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
3807h00 19/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
3908h55 22/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Tuấn Anh (3t)
Vũ Thái Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Bùi Duy Hiệp (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
4008h55 23/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4108h55 24/06/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
4207h00 26/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
4308h55 29/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiPhạm Đức Hiếu (1t)
4408h55 30/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4508h55 01/07/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
4607h00 03/07/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
4708h55 06/07/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiVũ Thái Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
4808h55 07/07/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4908h55 08/07/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
5007h00 10/07/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA