SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 15/09/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
208h55 16/09/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
308h55 17/09/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
408h55 18/09/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
508h55 22/09/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
608h55 23/09/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
708h55 24/09/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
808h55 25/09/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
908h55 29/09/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
1008h55 30/09/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
1108h55 01/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
1208h55 02/10/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
1308h55 06/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
1408h55 07/10/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
1508h55 08/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
1608h55 09/10/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
1708h55 13/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
1808h55 14/10/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
1908h55 15/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2008h55 16/10/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
2108h55 20/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2208h55 21/10/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
2308h55 22/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2408h55 23/10/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
2508h55 27/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2608h55 28/10/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
2708h55 29/10/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
2808h55 30/10/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
2908h55 03/11/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3008h55 04/11/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
3108h55 05/11/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3208h55 06/11/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
3308h55 10/11/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3408h55 11/11/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
3508h55 13/11/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
3608h55 17/11/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
3708h55 18/11/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
3808h55 20/11/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
3908h55 24/11/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4008h55 25/11/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
4108h55 27/11/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
4208h55 01/12/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4308h55 02/12/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
4408h55 04/12/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
4508h55 08/12/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4608h55 09/12/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
4708h55 11/12/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh
4808h55 15/12/20203C203NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 1Hồ Thị Thu Trang
4908h55 16/12/20203C203NA23Nói 3Đào Thị Lan Hương
5008h55 18/12/20203C203NA23Đọc 3Bùi Thị Mai Anh