SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu HoàiĐiệp Trường Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Lê Thị Hồng (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Thu Phương (3t)
Đồng Minh Thái (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
208h55 03/03/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
308h55 09/03/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
408h55 10/03/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
508h55 16/03/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
608h55 17/03/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
708h55 23/03/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
808h55 24/03/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
908h55 30/03/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1008h55 31/03/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1108h55 06/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1208h55 07/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1308h55 08/04/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
1407h00 10/04/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
1508h55 13/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1608h55 14/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1708h55 15/04/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
1807h00 17/04/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
1908h55 20/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2008h55 21/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2108h55 22/04/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
2207h00 24/04/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
2308h55 27/04/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2408h55 28/04/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2508h55 29/04/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
2607h00 01/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
2708h55 04/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2808h55 05/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2908h55 06/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
3007h00 08/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
3108h55 11/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3208h55 12/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3308h55 13/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
3407h00 15/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
3508h55 18/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3608h55 19/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3708h55 20/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
3807h00 22/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
3908h55 25/05/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
4008h55 26/05/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4108h55 27/05/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
4207h00 29/05/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
4308h55 01/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
4408h55 02/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4508h55 03/06/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
4607h00 05/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA
4708h55 08/06/20203C203NA21A-TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
4808h55 09/06/20203C203NA21A-TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4908h55 10/06/20203C203NA21A-TNói 6Nguyễn Hữu Hoàng
5007h00 12/06/20203C203NA2201Ngữ Pháp 2Nguyễn Thị HuyềnA