SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 14/09/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng HạnhTrần Minh Hiếu (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
Nguyễn Ngọc Thành (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
207h00 15/09/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị ThuĐặng Duy Thành (3t)
308h55 16/09/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
407h00 17/09/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị ThuĐặng Duy Thành (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
508h55 21/09/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
607h00 22/09/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
708h55 23/09/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim OanhHoàng Kim Ngân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
807h00 24/09/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
908h55 28/09/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng HạnhTrần Hữu Hiếu (3t)
1007h00 29/09/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1108h55 30/09/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
1207h00 01/10/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
1308h55 05/10/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1407h00 06/10/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1508h55 07/10/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
1607h00 08/10/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
1708h55 12/10/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1807h00 13/10/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
1908h55 14/10/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
2007h00 15/10/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
2108h55 19/10/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2207h00 20/10/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2308h55 21/10/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
2407h00 22/10/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
2508h55 26/10/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2607h00 27/10/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
2708h55 28/10/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
2807h00 29/10/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
2908h55 02/11/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
3007h00 03/11/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3108h55 04/11/20203C204QT2101TKiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương MạiPhạm Thị Kim Oanh
3207h00 05/11/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
3308h55 09/11/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
3407h00 10/11/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3507h00 12/11/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
3608h55 16/11/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
3707h00 17/11/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
3807h00 19/11/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
3908h55 23/11/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4007h00 24/11/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4107h00 26/11/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
4208h55 30/11/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4307h00 01/12/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4407h00 03/12/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
4508h55 07/12/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4607h00 08/12/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
4707h00 10/12/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu
4808h55 14/12/20203C204QT2101NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
4907h00 15/12/20203C204QT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương MạiCao Thị Thu
5007h00 17/12/20202C204QT2101TTín Dụng Ngân HàngCao Thị Thu