SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
207h00 03/03/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
309h50 06/03/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
408h55 09/03/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
507h00 10/03/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
609h50 13/03/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
708h55 16/03/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
807h00 17/03/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
909h50 20/03/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
1008h55 23/03/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
1107h00 24/03/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
1209h50 27/03/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
1308h55 30/03/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
1407h00 31/03/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
1509h50 03/04/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
1608h55 06/04/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
1707h00 07/04/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
1809h50 10/04/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
1908h55 13/04/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
2007h00 14/04/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
2109h50 17/04/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
2208h55 20/04/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
2307h00 21/04/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
2409h50 24/04/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
2508h55 27/04/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
2607h00 28/04/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
2709h50 01/05/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
2808h55 04/05/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
2907h00 05/05/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3009h50 08/05/20202C204CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình ThứcNguyễn Trịnh Đông
3108h55 11/05/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
3207h00 12/05/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3309h50 12/05/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
3409h50 14/05/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
3508h55 18/05/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
3607h00 19/05/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3709h50 19/05/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
3809h50 21/05/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
3908h55 25/05/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
4007h00 26/05/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
4109h50 26/05/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
4209h50 28/05/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
4308h55 01/06/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
4407h00 02/06/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
4509h50 02/06/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
4609h50 04/06/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
4708h55 08/06/20203C204DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động ĐiệnThân Ngọc Hoàn
4807h00 09/06/20203C204CT22Phương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
4909h50 09/06/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng
5009h50 11/06/20202C204CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản LýVũ Anh Hùng