SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 15/08/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
207h00 16/08/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
308h55 17/08/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
409h50 22/08/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
507h00 23/08/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Nguyễn Đại Minh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Trần Duy An (3t)
608h55 24/08/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
709h50 29/08/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
807h00 30/08/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Cù Văn Tú (3t)
908h55 31/08/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1009h50 05/09/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
1107h00 06/09/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
1208h55 07/09/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1309h50 12/09/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
1407h00 13/09/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyHoàng Hữu Cường (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Trần Duy An (3t)
1508h55 14/09/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1609h50 19/09/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
1707h00 20/09/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
1808h55 21/09/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1907h55 23/09/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
2009h50 26/09/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai Anh
2107h00 27/09/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
2208h55 28/09/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
2307h55 30/09/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
2409h50 03/10/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai AnhTrần Duy An (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
2507h00 04/10/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
2608h55 05/10/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
2707h55 07/10/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
2809h50 10/10/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai AnhTrần Duy An (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Dương Đức Hoạt (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Lưu Văn Cường (2t)
2907h00 11/10/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
3008h55 12/10/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
3107h55 14/10/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
3209h50 17/10/20222C301CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Mai AnhTrần Duy An (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Dương Đức Hoạt (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
3307h00 18/10/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
3408h55 19/10/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
3507h55 21/10/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
3607h00 25/10/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
3708h55 26/10/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
3807h55 28/10/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
3907h00 01/11/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
4008h55 02/11/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
4107h55 04/11/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4207h00 08/11/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
4308h55 09/11/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
4407h55 11/11/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4507h00 15/11/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
4608h55 16/11/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
4707h55 18/11/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4807h00 22/11/20223C301CT2501CKiến Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
4908h55 23/11/20223C301CT23-24Anh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
5007h55 25/11/20224C301DL2301Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai