SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 15/08/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
207h55 16/08/20222C302QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
307h00 17/08/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngĐỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Quỳnh Phương (3t)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t)
Nguyễn Thu Thảo (3t)
408h55 18/08/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
508h55 22/08/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
607h55 23/08/20222C302QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
707h00 24/08/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
808h55 25/08/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
908h55 29/08/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1007h55 30/08/20222C302QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1107h00 31/08/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy Hồng
1208h55 01/09/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1308h55 05/09/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1407h55 06/09/20222C302QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1507h00 07/09/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t)
1608h55 08/09/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
1708h55 12/09/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
1807h55 13/09/20222C302QT2401KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1907h00 14/09/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
2008h55 15/09/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyTrịnh Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
2108h55 19/09/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
2207h00 21/09/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
2308h55 22/09/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
2408h55 26/09/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
2507h00 28/09/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
2608h55 29/09/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
2708h55 03/10/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
2807h00 05/10/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
2908h55 06/10/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Viết Hồng (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
3008h55 10/10/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3107h00 12/10/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
3208h55 13/10/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Quang Huy (3t)
3308h55 17/10/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn Chiểu
3407h00 19/10/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
3508h55 20/10/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyTrần Hải Thành (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
3608h55 24/10/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Lương Thị Thủy (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Nguyễn Đình Quyết (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
3707h00 26/10/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
3808h55 27/10/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
3908h55 31/10/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuLê Duy Quang (3t)
Trần Hải Thành (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
4007h00 02/11/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
4108h55 03/11/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4208h55 07/11/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuTrịnh Hoàng Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Nguyễn Đình Quyết (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Lương Thị Thủy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
4307h00 09/11/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t)
4408h55 10/11/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
4508h55 14/11/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuTrịnh Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Trần Hải Thành (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Lương Thị Thủy (3t)
4607h00 16/11/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
4708h55 17/11/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Quang Huy (3t)
4808h55 21/11/20223C302CT2401CKỹ Nghệ Phần MềmĐỗ Văn ChiểuLê Duy Quang (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Lương Thị Thủy (3t)
4907h00 23/11/20223C302QT2401KThuếNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thị Hồng Trang (3t)
5008h55 24/11/20223C302CT2401CĐồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Quang Huy (3t)