SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 16/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
207h00 23/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
307h00 30/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
407h00 20/02/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
507h00 27/02/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTăng Tự Nguyên (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t)
607h00 05/03/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
707h00 02/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
808h55 02/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
907h00 09/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1008h55 09/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1107h00 16/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1208h55 16/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1307h00 23/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1407h00 30/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1507h00 07/05/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo