SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 15/08/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
207h00 16/08/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
307h00 17/08/20223C303QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân SựNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Lam Hạnh (1t)
Nguyễn Bảo Hân (1t)
Phạm Huy Hoàng (1t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Tạ Thị Uyên Nhi (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Tô Quang Vinh (3t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t)
Nguyễn Trọng Vĩ (1t)
409h50 18/08/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam PhươngNguyễn Thị Quỳnh Anh (2t)
Nguyễn Bảo Hân (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Trần Duy Hưng (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t)
Lê Trần Đại Phúc (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Tô Quang Vinh (2t)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t)
509h50 22/08/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
607h00 23/08/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam PhươngPhạm Quang Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
707h00 24/08/20223C303QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân SựNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Điểm (1t)
Phạm Huy Hoàng (1t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Âu Thùy Vân (1t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
809h50 25/08/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
909h50 29/08/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1007h00 30/08/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam PhươngNguyễn Lam Hạnh (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Trần Duy Hưng (3t)
1107h00 31/08/20223C303QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân SựNguyễn Thị Hoàng ĐanLê Việt Anh (1t)
Nguyễn Bá Hoàng (1t)
Phạm Bảo Ngọc (1t)
Tô Quang Vinh (1t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
1209h50 01/09/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam PhươngNguyễn Tuấn Anh (2t)
Lê Việt Anh (2t)
Nguyễn Hương Giang (2t)
Nguyễn Bảo Hân (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Trần Duy Hưng (2t)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Tô Quang Vinh (2t)
1309h50 05/09/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1407h00 06/09/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
1507h00 07/09/20223C303QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân SựNguyễn Thị Hoàng ĐanLê Việt Anh (1t)
Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Trần Duy Hưng (1t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (1t)
1609h50 08/09/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam PhươngLê Tùng Dương (2t)
1709h50 12/09/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1807h00 13/09/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam PhươngPhạm Huy Hoàng (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Trần Đại Phúc (3t)
1907h00 14/09/20223C303QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân SựNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thuận Anh (3t)
Nguyễn Lam Hạnh (3t)
Trần Duy Hưng (3t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Tô Quang Vinh (1t)
Nguyễn Bảo Hân (1t)
2009h50 15/09/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
2109h50 19/09/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2207h00 20/09/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
2309h50 22/09/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
2409h50 26/09/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2507h00 27/09/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
2609h50 29/09/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
2709h50 03/10/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
2807h00 04/10/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
2909h50 06/10/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
3009h50 10/10/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3107h00 11/10/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam PhươngPhạm Quang Tuấn Anh (3t)
Lê Tùng Dương (3t)
3209h50 13/10/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
3309h50 17/10/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3407h00 18/10/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
3509h50 20/10/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
3609h50 24/10/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
3707h00 25/10/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
3809h50 27/10/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
3909h50 31/10/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4007h00 01/11/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
4109h50 03/11/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
4209h50 07/11/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4307h00 08/11/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
4409h50 10/11/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
4509h50 14/11/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4607h00 15/11/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
4709h50 17/11/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương
4809h50 21/11/20222C303QT23NM-24MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
4907h00 22/11/20223C303QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương HiệuLê Thị Nam Phương
5009h50 24/11/20222C303QT23NM-QT24NMQuản Trị MarketingLê Thị Nam Phương