SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 16/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
207h00 23/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
307h00 30/01/20243B202QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
413h00 02/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
507h00 04/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
613h00 09/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
707h00 11/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
813h00 16/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
907h00 18/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1013h00 23/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
1107h00 25/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1213h00 30/04/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
1307h00 02/05/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
1413h00 07/05/20243B102QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
1507h00 09/05/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu