SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 20/08/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
208h55 22/08/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh DũngHoàng Văn Tuyên (3t)
Bùi Ngọc Long (3t)
308h55 27/08/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
408h55 29/08/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
508h55 03/09/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
608h55 05/09/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
708h55 10/09/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim OanhHoàng Kim Ngân (1t)
Đặng Duy Thành (1t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t)
808h55 12/09/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh DũngLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
Bùi Ngọc Long (3t)
Ngô Ngọc Toản (3t)
Hoàng Văn Tuyên (3t)
908h55 17/09/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
1008h55 19/09/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh DũngLưu Hoàng Gia Bảo (3t)
Bùi Ngọc Long (3t)
1108h55 24/09/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
1208h55 26/09/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh DũngBùi Ngọc Long (3t)
Ngô Ngọc Toản (1t)
Ngô Văn Lương (1t)
1308h55 01/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
1408h55 03/10/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh DũngBùi Ngọc Long (3t)
Ngô Ngọc Toản (1t)
Đỗ Việt Dũng (1t)
1508h55 08/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim OanhHoàng Kim Ngân (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
1608h55 10/10/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
1707h00 11/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
1808h55 15/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
1908h55 17/10/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2007h00 18/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
2108h55 22/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
2208h55 24/10/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2307h00 25/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
2408h55 29/10/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
2508h55 31/10/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2607h00 01/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
2708h55 05/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
2808h55 07/11/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
2907h00 08/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
3008h55 12/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
3108h55 14/11/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
3207h00 15/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
3308h55 19/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
3408h55 21/11/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
3507h00 22/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
3608h55 26/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh
3708h55 28/11/20193C304XD21-XD22Kỹ Thuật ĐiệnĐỗ Anh Dũng
3807h00 29/11/20192C304QT2101TKế Toán Ngân HàngPhạm Thị Kim Oanh