SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 16/08/20223C304QT2301KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Việt Hằng (3t)
207h00 18/08/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
309h50 18/08/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhTrần Hoàng Việt (2t)
407h00 19/08/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
507h00 23/08/20223C304QT2301KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
607h00 25/08/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
709h50 25/08/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
807h00 26/08/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
907h00 30/08/20223C304QT2301KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1007h00 01/09/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
1109h50 01/09/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
1207h00 02/09/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
1307h00 06/09/20223C304QT2301KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai LinhNguyễn Việt Hằng (3t)
1407h00 08/09/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Tấn Dũng (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
1509h50 08/09/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
1607h00 09/09/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
1707h00 13/09/20223C304QT2301KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1807h00 15/09/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
1909h50 15/09/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2007h00 16/09/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
2107h00 22/09/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
2209h50 22/09/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2307h00 23/09/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
2407h00 29/09/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam PhươngNguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
2509h50 29/09/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2607h00 30/09/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
2707h00 06/10/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
2809h50 06/10/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2907h00 07/10/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị Diệp
3007h00 13/10/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3109h50 13/10/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
3207h00 14/10/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Ngô Thị Hiền (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
3307h00 20/10/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3409h50 20/10/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
3507h00 21/10/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Ngô Thị Hiền (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
3607h00 27/10/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
3709h50 27/10/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
3807h00 28/10/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpTrương Dịu Hương (3t)
3907h00 03/11/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4009h50 03/11/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4107h00 04/11/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Ngô Thị Hiền (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
4207h00 10/11/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4309h50 10/11/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4407h00 11/11/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Ngô Thị Hiền (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
4507h00 17/11/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4609h50 17/11/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4707h00 18/11/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Ngô Thị Hiền (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Âu Thùy Vân (3t)
4807h00 24/11/20223C304QT25N-MMarketing Căn BảnLê Thị Nam Phương
4909h50 24/11/20222C304QT2301KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
5007h00 25/11/20223C304QT25NM-NA24TQuản Trị HọcNguyễn Thị DiệpPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Ngô Thị Hiền (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)