SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 15/08/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị Tươi
208h55 16/08/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
307h00 17/08/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim DungTrần Vũ Hoàng (3t)
408h55 22/08/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
Phan Long Nhân (1t)
508h55 23/08/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
607h00 24/08/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
708h55 29/08/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiPhan Long Nhân (1t)
Trần Vũ Hoàng (1t)
808h55 30/08/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
907h00 31/08/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim DungTrần Vũ Hoàng (1t)
Phan Long Nhân (1t)
1008h55 05/09/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị Tươi
1108h55 06/09/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim DungPhan Long Nhân (2t)
Trần Vũ Hoàng (3t)
1207h00 07/09/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim DungNguyễn Văn Sơn (3t)
1308h55 12/09/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
Phan Long Nhân (3t)
1408h55 13/09/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
1507h00 14/09/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
1608h55 19/09/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiPhan Long Nhân (1t)
Trần Vũ Hoàng (3t)
1708h55 20/09/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
1807h00 21/09/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
1908h55 26/09/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
Phan Long Nhân (3t)
2008h55 27/09/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
2107h00 28/09/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
2208h55 03/10/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
Phan Long Nhân (3t)
Nguyễn Văn Trung (3t)
2308h55 04/10/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
2407h00 05/10/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
2508h55 10/10/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
2608h55 11/10/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
2707h00 12/10/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
2808h55 17/10/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
Phan Long Nhân (1t)
Nguyễn Văn Sơn (3t)
2908h55 18/10/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
3007h00 19/10/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
3107h00 24/10/20232C304MT2601Vi Sinh Trong Công Nghệ Môi TrườngNguyễn Thị TươiNguyễn Văn Hiến (2t)
3208h55 24/10/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
3308h55 25/10/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
3407h00 26/10/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
3507h00 31/10/20232C304MT2601Vi Sinh Trong Công Nghệ Môi TrườngNguyễn Thị TươiNguyễn Văn Hiến (2t)
3608h55 31/10/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị Tươi
3708h55 01/11/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
3807h00 02/11/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
3907h00 07/11/20232C304MT2601Vi Sinh Trong Công Nghệ Môi TrườngNguyễn Thị TươiNguyễn Văn Hiến (2t)
4008h55 07/11/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị Tươi
4108h55 08/11/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
4207h00 09/11/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
4307h00 14/11/20232C304MT2601Vi Sinh Trong Công Nghệ Môi TrườngNguyễn Thị TươiNguyễn Văn Hiến (2t)
4408h55 14/11/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiTrần Vũ Hoàng (3t)
4508h55 15/11/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
4607h00 16/11/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
4707h00 21/11/20232C304MT2601Vi Sinh Trong Công Nghệ Môi TrườngNguyễn Thị TươiNguyễn Văn Hiến (2t)
4808h55 21/11/20233C304MT2501Sản Xuất Sạch HơnNguyễn Thị TươiNgô Thùy Dương (3t)
Trần Vũ Hoàng (3t)
4908h55 22/11/20233C304MT2501Độc Học Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung
5007h00 23/11/20233C304MT2501Quan Trắc Môi TrườngNguyễn Thị Kim Dung