SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 16/01/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn Dương
209h50 19/01/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
308h55 23/01/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
409h50 26/01/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
509h50 02/02/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
608h55 20/02/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
709h50 23/02/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
808h55 27/02/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
909h50 01/03/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
1008h55 05/03/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
1109h50 08/03/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
1208h55 12/03/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
1307h00 14/03/20243D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
1407h55 15/03/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
1508h55 19/03/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
1607h00 21/03/20243D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
1707h55 22/03/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
1808h55 26/03/20242B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn DươngĐinh Phạm Công Minh (2t)
1907h00 28/03/20243D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
2007h55 29/03/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (4t)
Đỗ Trọng Khang (4t)
Lưu Văn Cường (4t)
2109h50 05/04/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
2209h50 12/04/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh HươngNguyễn Xuân Anh (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
2309h50 19/04/20244D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh Hương
2409h50 26/04/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh Hương
2507h55 30/04/20243B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn Dương
2609h50 03/05/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh Hương
2707h55 07/05/20243B101DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện ĐạiNguyễn Văn Dương
2809h50 10/05/20242D102DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách SạnVũ Thị Thanh Hương