SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
208h55 04/03/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
307h00 05/03/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
408h55 06/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Lê Tùng Dương (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Tạ Đức Giang (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
508h55 08/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
607h00 09/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
708h55 13/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Lê Tùng Dương (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Tạ Đức Giang (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
808h55 15/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
907h00 16/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh HườngĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Tạ Đức Giang (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
1008h55 20/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
1108h55 22/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1207h00 23/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1308h55 27/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
1408h55 29/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1507h00 30/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1608h55 04/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Tô Đức Trường (1t)
1708h55 06/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1807h00 07/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1907h00 08/05/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanĐỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Hương Giang (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Trần Đại Phúc (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
2008h55 11/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânTô Đức Trường (3t)
Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
2108h55 13/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2207h00 14/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2308h55 18/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Tạ Đức Giang (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
2408h55 20/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2507h00 21/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2608h55 25/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
2708h55 27/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2807h00 28/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2908h55 01/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânĐỗ Ngọc Anh (3t)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Tạ Đức Giang (3t)
Nguyễn Thị Huệ (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Tô Đức Trường (3t)
3008h55 03/06/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3107h00 04/06/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3208h55 08/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải VânTrần Tuấn Đạt (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Đỗ Ngọc Anh (3t)
3308h55 10/06/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3407h00 11/06/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3508h55 15/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
3607h00 17/06/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanĐỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
3708h55 17/06/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3807h00 18/06/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3908h55 22/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4007h00 24/06/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4108h55 24/06/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4207h00 25/06/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4308h55 29/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4407h00 01/07/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4508h55 01/07/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4607h00 02/07/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4708h55 06/07/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4807h00 08/07/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4908h55 08/07/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
5007h00 09/07/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường