SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h55 15/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (1t)
207h55 15/01/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
307h00 16/01/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
409h50 16/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Trần Ngọc Hưng (1t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (2t)
Bùi Ngọc Anh (2t)
507h00 17/01/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
607h00 19/01/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
707h55 22/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
807h55 22/01/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
907h00 23/01/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
1009h50 23/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1107h00 24/01/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Nguyễn Đình Vũ (1t)
1207h00 26/01/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
1307h55 29/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Hữu Chiến (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
1407h55 29/01/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
1507h00 30/01/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
1609h50 30/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1707h00 02/02/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
1807h55 19/02/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1907h55 19/02/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
2007h00 20/02/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
2109h50 20/02/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2207h00 21/02/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
2307h00 23/02/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
2407h55 26/02/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
2507h55 26/02/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
2607h00 27/02/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
2709h50 27/02/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTăng Tự Nguyên (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
2807h00 28/02/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
2907h00 01/03/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
3007h55 04/03/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3107h55 04/03/20243SANBONGQT2702Điền KinhNguyễn Thị Nhung
3207h00 05/03/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
3309h50 05/03/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3407h00 06/03/20243C101NA2601ANgữ Âm Tiếng AnhNguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Đức Phúc (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
3507h00 08/03/20244C101QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
3607h00 02/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
3707h00 05/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
3807h00 09/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
3907h00 12/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4007h00 16/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4107h00 19/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4207h00 23/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4308h55 23/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4407h00 26/04/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4507h00 30/04/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4608h55 30/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4707h00 03/05/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4807h00 07/05/20243B103QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu
4908h55 07/05/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5007h00 10/05/20243C102QT2702Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Phương Thu