SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 02/03/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
208h55 04/03/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
307h00 05/03/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
407h00 06/03/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanTrần Tuấn Đạt (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Nhật Minh (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Trịnh Thị Thuận (2t)
Nguyễn Thành Trung (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t)
508h55 09/03/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
608h55 11/03/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
707h00 12/03/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
807h00 13/03/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
908h55 16/03/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
1008h55 18/03/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1107h00 19/03/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1207h00 20/03/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1308h55 23/03/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
1408h55 25/03/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1507h00 26/03/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1607h00 27/03/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1708h55 30/03/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
1808h55 01/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1907h00 02/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2007h00 03/04/20202D201NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
2108h55 06/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
2208h55 08/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2307h00 09/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2408h55 13/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
2508h55 15/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2607h00 16/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2708h55 20/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
2808h55 22/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2907h00 23/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3008h55 27/04/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
3108h55 29/04/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3207h00 30/04/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3308h55 04/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
3408h55 06/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3507h00 07/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3608h55 11/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
3708h55 13/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3807h00 14/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3908h55 18/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4008h55 20/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4107h00 21/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4208h55 25/05/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4308h55 27/05/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4407h00 28/05/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4508h55 01/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4608h55 03/06/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4707h00 04/06/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4808h55 08/06/20203D201QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh DoanhHoàng Hải Vân
4908h55 10/06/20203D201XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
5007h00 11/06/20203D201CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường