SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 23/08/20212C204XD21-XD22Luật Xây DựngBùi Ngọc Dung
207h00 24/08/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
313h00 30/08/20212C204XD21-XD22Luật Xây DựngBùi Ngọc Dung
407h00 31/08/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
507h00 07/09/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
607h00 14/09/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
707h00 21/09/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
807h00 28/09/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
908h55 01/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1007h00 05/10/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1108h55 08/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1207h00 12/10/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1308h55 15/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1407h00 19/10/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1508h55 20/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1608h55 22/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1707h00 26/10/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1808h55 27/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
1908h55 29/10/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2007h00 16/11/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2108h55 17/11/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2207h00 23/11/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2308h55 24/11/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh
2407h00 30/11/20212C102DL2401Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2508h55 01/12/20213C202QT2201NQuản Trị Doanh NghiệpCao Thị Hồng Hạnh