SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 19/08/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
209h50 21/08/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
308h55 23/08/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
408h55 26/08/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
509h50 28/08/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
608h55 30/08/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
708h55 02/09/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
809h50 04/09/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
908h55 06/09/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1008h55 09/09/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Việt Anh (3t)
Lý Thị Minh Hiền (3t)
Phạm Nhật Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t)
Lê Tuấn Ngọc (3t)
Đỗ Thị Phương Thanh (3t)
1109h50 11/09/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1208h55 13/09/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1308h55 16/09/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Tuấn Anh (3t)
Lý Thị Minh Hiền (3t)
Phạm Nhật Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t)
Phạm Thị Phương Ngân (3t)
Lê Tuấn Ngọc (3t)
Đỗ Thị Phương Thanh (3t)
Trần Duy Thành (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
1409h50 18/09/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1508h55 20/09/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1608h55 23/09/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânHoàng Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Lý Thị Minh Hiền (3t)
Ngô Trung Hiếu (3t)
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t)
Lê Tuấn Ngọc (3t)
Đỗ Thị Phương Thanh (3t)
1709h50 25/09/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1808h55 27/09/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
1908h55 30/09/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânHoàng Tuấn Anh (3t)
Lý Thị Minh Hiền (3t)
Phạm Thị Huệ (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t)
Lê Tuấn Ngọc (3t)
Đỗ Thị Phương Thanh (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
2009h50 02/10/20192D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2108h55 04/10/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2208h55 07/10/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânHoàng Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Lý Thị Minh Hiền (3t)
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
Lê Tuấn Ngọc (3t)
Đỗ Thị Phương Thanh (3t)
2307h00 09/10/20193D201QT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
2409h50 09/10/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (2t)
Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Phạm Thị Huệ (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Trần Thu Thảo (2t)
2508h55 11/10/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2608h55 14/10/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Tuấn Anh (3t)
Lê Đức Minh (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
2709h50 16/10/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2808h55 18/10/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
2908h55 21/10/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânHoàng Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Ngô Trung Hiếu (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
3009h50 23/10/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Mai Anh (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Nguyễn Thị Hồng (2t)
Nguyễn Mai Hương (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
Phạm Thị Thu Phương (2t)
3108h55 25/10/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3208h55 28/10/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Mai Anh (3t)
Hoàng Tuấn Anh (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
3309h50 30/10/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (2t)
Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Việt Anh (2t)
Ngô Trung Hiếu (2t)
Trần Huy Long (2t)
3408h55 01/11/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3508h55 04/11/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Lê Đức Minh (3t)
Trần Ngân Mỹ (3t)
3607h00 06/11/20193D201QT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
3709h50 06/11/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (2t)
Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Nguyễn Mai Hương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Trần Ngân Mỹ (2t)
Phạm Thị Thu Phương (2t)
Trần Thu Thảo (2t)
Cao Văn Thăng (2t)
3808h55 08/11/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
3908h55 11/11/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Trần Huy Long (3t)
Nghiêm Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Ngân (3t)
4007h00 13/11/20193D201QT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
4109h50 13/11/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Thị Ngọc Anh (2t)
Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
4208h55 15/11/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4308h55 18/11/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
4407h00 20/11/20193D201QT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
4509h50 20/11/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
4608h55 22/11/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường
4708h55 25/11/20193D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
4807h00 27/11/20193D201QT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 3Nguyễn Thị Hoa
4909h50 27/11/20192D201QT22K-M-NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
5008h55 29/11/20193D201QT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Hoàng Thị Minh Hường