SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 14/09/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhPhạm Thị Bình (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
207h00 15/09/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
309h50 15/09/20202D201CT-QT-NA21AĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
407h00 16/09/20202D201QT22Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhNguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Thị Dinh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Trần Ngân Mỹ (2t)
Vũ Đình Phong (2t)
508h55 16/09/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
608h55 21/09/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai LinhPhạm Thị Bình (3t)
Vũ Thị Nhàn (3t)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
707h00 22/09/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
809h50 22/09/20202D201CT-QT-NA21AĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
907h00 23/09/20202D201QT22Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
1008h55 23/09/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1108h55 28/09/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
1207h00 29/09/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
1307h00 30/09/20202D201QT22Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
1408h55 30/09/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1508h55 05/10/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
1607h00 06/10/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
1707h00 07/10/20202D201QT22Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
1808h55 07/10/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1908h55 12/10/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2007h00 13/10/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
2107h00 14/10/20202D201QT22Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
2208h55 14/10/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2308h55 19/10/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2407h00 20/10/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
2507h00 21/10/20202D201QT22Nguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
2608h55 21/10/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2708h55 26/10/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
2807h00 27/10/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
2908h55 28/10/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3008h55 02/11/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
3107h00 03/11/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
3208h55 04/11/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3308h55 09/11/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
3407h00 10/11/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
3508h55 11/11/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3608h55 16/11/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
3707h00 17/11/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
3808h55 18/11/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3908h55 23/11/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4007h00 24/11/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
4108h55 25/11/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4208h55 30/11/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4307h00 01/12/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
4408h55 02/12/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4508h55 07/12/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4607h00 08/12/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
4708h55 09/12/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4808h55 14/12/20203D201QT2101KKế Toán Hành Chính Sự NghiệpNguyễn Thị Mai Linh
4907h00 15/12/20203D201CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Văn Cốc
5008h55 16/12/20203D201QT22Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An