SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h00 13/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
207h00 15/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
307h00 20/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
407h00 22/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
509h50 24/04/20212D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
613h00 24/04/20214D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
707h00 27/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
807h00 29/04/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
908h55 03/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (3t)
1007h00 04/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1107h00 05/05/20212D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (2t)
1207h00 06/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1308h55 10/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
1407h00 11/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1507h00 12/05/20212D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
1607h00 13/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1708h55 17/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
1807h00 18/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
1907h00 19/05/20212D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
2007h00 20/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
2108h55 24/05/20213D303DC2201Điều Khiển Logic Và PlcPhạm Đức Thuận
2207h00 25/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận
2307h00 27/05/20213D303DC2201Thực Tập Công NhânPhạm Đức Thuận