SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
108h55 15/08/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcĐinh Phạm Công Minh (3t)
207h00 17/08/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhNguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Xuân Huy (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
313h00 18/08/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Viết Thái (3t)
408h55 22/08/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcNguyễn Xuân Dương (3t)
Nguyễn Văn Cường (3t)
Phan Mạnh Hùng (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
507h00 24/08/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
613h00 25/08/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Quang Huy (3t)
708h55 29/08/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcĐinh Phạm Công Minh (2t)
807h00 31/08/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhNguyễn Xuân Huy (3t)
913h00 01/09/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh Hùng
1008h55 05/09/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcĐinh Phạm Công Minh (3t)
Hoàng Hải Nam (3t)
1107h00 07/09/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhNguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
1213h00 08/09/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh Hùng
1308h55 12/09/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcĐinh Phạm Công Minh (3t)
1407h00 14/09/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhPhạm Thu Hà (3t)
1513h00 15/09/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngTrịnh Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
1608h55 19/09/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcĐinh Phạm Công Minh (3t)
1707h00 21/09/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhNguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
1808h55 26/09/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcNguyễn Hữu Sơn (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Hoàng Hải Nam (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
1907h00 28/09/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhPhạm Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t)
2008h55 03/10/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcNguyễn Thái Mạnh (3t)
2107h00 05/10/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
2208h55 10/10/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu ChứcHoàng Hải Nam (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
2307h00 12/10/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhPhạm Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
2408h55 17/10/20223F102DC2501Lập Trình CĐoàn Hữu Chức
2507h00 19/10/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
2607h00 26/10/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim OanhNguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t)
2713h00 27/10/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
2807h00 02/11/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
2913h00 03/11/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Quang Huy (3t)
3007h00 09/11/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
3113h00 10/11/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Quang Huy (3t)
3207h00 16/11/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
3313h00 17/11/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Quang Huy (3t)
3407h00 23/11/20223F102QT2301KKế Toán MáyPhạm Thị Kim Oanh
3513h00 24/11/20223F102CT2401CLập Trình Trên Nền WebVũ Anh HùngNguyễn Quang Huy (3t)
3607h55 29/11/20221G403CT2401CPhương Pháp Lập TrìnhNguyễn Thị Xuân Hương
3708h55 29/11/20223F102CT2401CAn Toàn Bảo Mật Thông TinNguyễn Thị Xuân Hương
3814h55 29/11/20223f102CT2401CAn Toàn Bảo Mật Thông TinNguyễn Thị Xuân Hương