SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h00 10/10/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
213h00 17/10/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
313h00 24/10/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
413h00 31/10/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
513h00 07/11/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
613h00 14/11/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
713h00 21/11/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung
813h00 28/11/20195F205MT2001Thực Hành Xử Lý NướcNguyễn Thị Kim Dung