SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h55 19/08/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
213h55 23/08/20193NHATAP1NA22A-N-TThể Dục AerobicsNguyễn Vân Anh
313h55 26/08/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
413h55 30/08/20193NHATAP1NA22A-N-TThể Dục AerobicsNguyễn Vân Anh
513h55 02/09/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
613h55 06/09/20193NHATAP1NA22A-N-TThể Dục AerobicsNguyễn Vân Anh
713h55 09/09/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
813h55 16/09/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
913h55 23/09/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
1013h55 30/09/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
1113h55 07/10/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
1213h55 14/10/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
1313h55 21/10/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung
1413h55 28/10/20193NHATAP1QT22K-PL22Thể Dục AerobicsNguyễn Thị Nhung