Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Văn Cốc1972000054Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA23-24A-DL24Tư Tưởng Hồ Chí Minh37030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 17/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
207h00 24/02/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
307h00 03/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
407h00 10/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
507h00 17/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
607h00 24/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
707h00 31/03/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
807h00 07/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
907h00 14/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận
1007h00 21/04/2022C1043NA23-24A-DL24
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn CốcĐược chấp nhận