Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Hoàng Thị Minh Hường1972000072Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT25-PL25Kinh Tế Chính Trị52030
2NA-DL25Kinh Tế Chính Trị48030
3QT25Kinh Tế Chính Trị58030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 15/02/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
209h50 15/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
307h00 16/02/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
407h55 22/02/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
509h50 22/02/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
607h00 23/02/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
707h55 01/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
809h50 01/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
907h00 02/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1007h55 08/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1109h50 08/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1207h00 09/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1307h55 15/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1409h50 15/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1507h00 16/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1607h55 22/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1709h50 22/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1807h00 23/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
1907h55 29/03/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2009h50 29/03/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2107h00 30/03/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2207h55 05/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2309h50 05/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2407h00 06/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2507h55 12/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2609h50 12/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2707h00 13/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2807h55 19/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
2909h50 19/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3007h00 20/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3107h55 26/04/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3209h50 26/04/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3307h00 27/04/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3407h55 03/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3509h50 03/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3607h00 04/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3707h55 10/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3809h50 10/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
3907h00 11/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
4007h55 17/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
4109h50 17/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
4207h00 18/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
4307h55 24/05/2022C2042NA-DL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
4409h50 24/05/2022D2012QT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận
4507h00 25/05/2022D3012CT25-PL25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh HườngĐược chấp nhận