Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Anh Hùng1971016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT23Đồ Án Môn Học Phần Mềm163030
2CT2401CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý116060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 14/02/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiao đề tài thực tế c ...Đã hoàn thành
213h00 16/02/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
309h50 21/02/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Đã hoàn thành
413h00 23/02/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Đã hoàn thành
509h50 28/02/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
613h00 02/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Nguyễn Viết Hồng (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Đào Anh Ngọc (4t)
Vũ Tiến Tâm (4t)
Đỗ Xuân Toàn (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
709h50 07/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Phạm Nhật Hoàng (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
813h00 09/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
909h50 14/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
1013h00 16/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.1.2. Kiến trúc tron ...Trịnh Hoàng Anh (4t)
Nguyễn Viết Hồng (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Đinh Văn Phóng (4t)
Vũ Tiến Tâm (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
1109h50 21/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1213h00 23/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Nguyễn Viết Hồng (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
1309h50 28/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
1413h00 30/03/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Nguyễn Viết Thái (4t)
Vũ Tiến Tâm (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Đã hoàn thành
1509h50 04/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Trần Văn Kiên (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
1613h00 06/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.3. Phân tích một ...Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
1709h50 11/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
1813h00 13/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.4. Phân tích một ...Nguyễn Viết Thái (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Đã hoàn thành
1909h50 18/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
2013h00 20/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.5. Phân tích một ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
2109h50 25/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Mạnh Chính (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
2213h00 27/04/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 4: Thiết kế hư ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
2309h50 02/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2413h00 04/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.2. Thiết kế kiến tr ...Nguyễn Viết Thái (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Trần Hải Thành (4t)
Đã hoàn thành
2509h50 09/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
2613h00 11/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.3. Thiết kế một ca ...Nguyễn Viết Hồng (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Vũ Tiến Tâm (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
2709h50 16/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
2813h00 18/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.4. Thiết kế một lớp ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Nguyễn Quốc Thụ (4t)
Đã hoàn thành
2909h50 23/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Đã hoàn thành
3013h00 25/05/2022C2044CT2401C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Đã hoàn thành
3107h55 30/05/2022PMGV4CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên V ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Mạnh Chính (4t)
Lưu Thanh Hoàng (4t)
Trần Văn Kiên (4t)
Nguyễn Văn Lương (4t)
Hoàng Công Minh (4t)
Lương Thị Thủy (4t)
Đã hoàn thành