Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Quang Huy1971016003Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT23Xử Lý Ảnh164545
2DC-MT25Tin Học Đại Cương 2383030
3NA-DL25Tin Học Đại Cương 2503030
4QT25N-MTin Học Đại Cương 2393030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 15/02/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyGiới thiệu Chương 1: ...Đã hoàn thành
209h50 17/02/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
307h00 18/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
408h55 18/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
508h55 22/02/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp...) Chương 1: . ...Đã hoàn thành
609h50 24/02/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Đã hoàn thành
707h00 25/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Lê Thị Ngọc Ánh (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Đã hoàn thành
808h55 25/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Quản lý ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Lê Thị Minh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
908h55 01/03/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
1009h50 03/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạn ...Bùi Anh Phương (2t)
Trần Vũ Hoàng (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Lê Quốc Huy (2t)
Nguyễn Văn Khải (2t)
Đặng Thị Linh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Nguyễn Văn Sơn (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 04/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Phạm Thị Phương Anh (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
1208h55 04/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạn ...Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Lê Thị Minh Trang (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
1308h55 08/03/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Đã hoàn thành
1409h50 10/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Phạm Hữu Bình (2t)
Nguyễn Xuân Dương (2t)
Vũ Quang Hưng (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 11/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Đặng Thị Hoàng An (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
1608h55 11/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Công thứ ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
1708h55 15/03/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Hoàng Công Minh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Đã hoàn thành
1809h50 17/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Lê Việt Hoàng (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Đã hoàn thành
1907h00 18/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Lê Thị Ngọc Ánh (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Thùy Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
2008h55 18/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Phạm Tiến Đạt (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Lê Thị Minh Trang (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t)
Vũ Sao Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Trần Thị Minh Tú (2t)
Đã hoàn thành
2108h55 22/03/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Hoàng Công Minh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Đã hoàn thành
2209h50 24/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Nguyễn Xuân Dương (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Lê Việt Hoàng (2t)
Trần Vũ Hoàng (2t)
Bùi Hoàng Long (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
2307h00 25/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Phạm Hải Dương (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2408h55 25/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Bùi Thị Phương (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Quý Thành (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Lê Thị Minh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
2508h55 29/03/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 31/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Đã hoàn thành
2707h00 01/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Trần Thị Thu Thảo (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Trần Thị Thảo (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2808h55 01/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.4.Hàm tì ...Nguyễn Mai Phương (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
2908h55 05/04/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Đã hoàn thành
3009h50 07/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Nguyễn Văn Sơn (2t)
Trần Vũ Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 08/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Đào Thanh Nhung (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
3208h55 08/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.5.Hàm tí ...Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Trần Thị Minh Tú (2t)
Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
3308h55 12/04/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
3409h50 14/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Trần Vũ Hoàng (2t)
Vũ Quang Hưng (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 15/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Lưu Văn Cường (2t)
Nguyễn Văn Cường (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Đào Thị Mai Hương (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Cao Văn Long (2t)
Nguyễn Nhật Minh (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 15/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
3708h55 19/04/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
3809h50 21/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trần Vũ Hoàng (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
3907h00 22/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Đặng Thị Hoàng An (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
4008h55 22/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Bùi Thị Phương (2t)
Nguyễn Diệu Linh (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Trương Dịu Hương (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Quý Thành (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Đã hoàn thành
4108h55 26/04/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Đã hoàn thành
4209h50 28/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Bùi Hoàng Long (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Nguyễn Văn Sơn (2t)
Trần Vũ Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
4307h00 29/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Phạm Thị Phương Anh (2t)
Lưu Văn Cường (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Đã hoàn thành
4408h55 29/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7-Thống kê ...Nguyễn Xuân Hải (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Hồng Chương (2t)
Trần Thị Minh Tú (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
4508h55 03/05/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Đã hoàn thành
4609h50 05/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Nguyễn Xuân Dương (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Vũ Quang Hưng (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Trần Quốc Hùng (2t)
Bùi Hoàng Long (2t)
Nguyễn Thái Mạnh (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Vũ Khánh Tùng (2t)
Tô Thanh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
4707h00 06/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Đỗ Anh Đức (2t)
Phạm Hải Dương (2t)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Nguyễn Văn Cường (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Đào Thanh Nhung (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Đã hoàn thành
4808h55 06/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đã hoàn thành
4908h55 10/05/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 6: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Bùi Công Duy (3t)
Đã hoàn thành
5009h50 12/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Bùi Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
5107h00 13/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Đỗ Trọng Khang (2t)
Đào Thanh Nhung (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t)
Phạm Hải Dương (2t)
Đã hoàn thành
5208h55 13/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Microsoft ...Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đã hoàn thành
5308h55 17/05/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Đã hoàn thành
5409h50 19/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Đã hoàn thành
5507h00 20/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Xuân Anh (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Nguyễn Thị Thanh Lãng (2t)
Đã hoàn thành
5608h55 20/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Chèn hìn ...Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Bùi Thị Phương (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Đã hoàn thành
5708h55 24/05/2022C3013CT23
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Bùi Công Duy (3t)
Đã hoàn thành
5809h50 26/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
5907h00 27/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Đặng Thị Thắm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Đã hoàn thành
6008h55 27/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hoàn thi ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Đã hoàn thành