Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Xuân Hương1971016004Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2401CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật11060
2CT2501CLập Trình C Nâng Cao373054

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương I: Dữ liệu kiể ...Bùi Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Lê Văn Trường (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t)
Đã hoàn thành
213h55 15/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...Được chấp nhận
317h55 15/02/20223CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngKhông được chấp nhận
413h55 17/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...Được chấp nhận
513h00 18/02/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 4: Cấu trúc dữ ...Được chấp nhận
607h00 21/02/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 1 Mả ...Đã hoàn thành
713h55 22/02/20223CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngKhông được chấp nhận
813h55 22/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.4. Danh sách kiểu n ...Được chấp nhận
913h55 24/02/20223CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngKhông được chấp nhận
1013h55 24/02/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.3. Một số phép toán ...Nguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Được chấp nhận
1113h00 25/02/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây tổng quát (t ...Nguyễn Viết Hồng (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Nguyễn Viết Thái (4t)
Nguyễn Quang Huy (4t)
Đỗ Xuân Toàn (4t)
Được chấp nhận
1207h00 28/02/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 2: Dữ liệu kiể ...Phạm Văn Cao (3t)
Đinh Hữu Đạt (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Trần Duy An (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Bùi Anh Minh Quân (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Lê Văn Trường (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đã hoàn thành
1313h55 01/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 7: CẤU TRÚC DỮ ...Được chấp nhận
1413h55 03/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Được chấp nhận
1513h00 04/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Được chấp nhận
1607h00 07/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 3 : Dữ liệu ki ...Trần Duy An (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1713h55 08/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐánh giá 1 8 CHƯƠNG 8 ...Được chấp nhận
1813h55 10/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. Một số giải thuậ ...Được chấp nhận
1913h00 11/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Được chấp nhận
2007h00 14/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 02: thự ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Nguyễn Đức Cảnh (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Lê Văn Trường (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2113h55 15/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 9: THUẬT TOÁN ...Được chấp nhận
2213h55 17/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.4. Cây nhị phân tìm ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Được chấp nhận
2313h00 18/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Được chấp nhận
2407h00 21/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5. Cấu trúc tự t ...Trần Duy An (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2513h55 22/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.6. Cây nhị phân tìm ...Nguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Được chấp nhận
2613h55 24/03/2022C2043CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngHàm băm Đánh giá 1 ...Nguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Được chấp nhận
2713h00 25/03/2022C2044CT2401C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành, đánh giá 2 ...Nguyễn Viết Thái (4t)
Nguyễn Viết Hồng (4t)
Được chấp nhận
2807h00 28/03/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5.4. Danh sách liên ...Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Được chấp nhận
2907h00 04/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 03: Thự ...Phạm Văn Cao (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3007h00 11/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 4 : Hàm và chư ...Được chấp nhận
3107h00 18/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3.Truyền tham số c ...Được chấp nhận
3207h00 25/04/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 04: thự ...Đoàn Quốc Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3307h00 02/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.Phạm vi thực hiện ...Được chấp nhận
3407h00 09/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương5.2.2. Tệp văn bản 5. ...Trần Duy An (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3513h55 13/05/2022PMGV4CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Thị Phượng (4t)
Trần Duy An (4t)
Vũ Bá Quốc Anh (4t)
Đoàn Quốc Anh (4t)
Bùi Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Hải Bình (4t)
Phạm Văn Cao (4t)
Lưu Đức Đạt (4t)
Đinh Hữu Đạt (4t)
Phạm Anh Đức (4t)
Phạm Trí Đức (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Đỗ Hồng Liên (4t)
Vũ Đình Phú (4t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t)
Đỗ Xuân Thanh (4t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
Lê Văn Trường (4t)
Được chấp nhận
3607h00 16/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 6 : Thư viện đ ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Đinh Hữu Đạt (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Được chấp nhận
3713h00 20/05/2022PMGV5CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Trung Đức (5t)
Trần Duy An (5t)
Vũ Bá Quốc Anh (5t)
Phạm Văn Cao (5t)
Nguyễn Đức Cảnh (5t)
Lưu Đức Đạt (5t)
Đinh Hữu Đạt (5t)
Phạm Anh Đức (5t)
Phạm Trí Đức (5t)
Nguyễn Thế Hải (5t)
Đỗ Hồng Liên (5t)
Đoàn Duy Linh (5t)
Đỗ Xuân Thanh (5t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (5t)
Nguyễn Minh Tuấn (5t)
Nguyễn Đức Tùng (5t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (5t)
Được chấp nhận
3807h00 23/05/2022PMGV3CT2501C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 05: thự ...Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Lê Văn Trường (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Đã hoàn thành