Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phùng Anh Tuấn1971016005Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT23Quản Trị Mạng174545
2CT23Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động164545
3CT2401CLập Trình Hướng Đối Tượng124545
4QT25K-PL25Tin Học Đại Cương 2353030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 14/02/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnBị hủy
213h00 15/02/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...Đã hoàn thành
307h55 17/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 4: Microsoft O ...Đã hoàn thành
413h00 17/02/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 1: Giới thiệu Win ...Lương Thị Thủy (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Đã hoàn thành
513h55 21/02/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnGiới thiệu môn học CH ...Đã hoàn thành
613h00 22/02/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ MẠ ...Đã hoàn thành
707h55 24/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.2. Quản lý bảng tín ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Lê Thị Diệu Hương (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Lê Thanh Mai (2t)
Đã hoàn thành
813h00 24/02/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 3: Phần cứng thiế ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
913h55 28/02/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 2: LỚP ĐỐI TƯỢ ...Nguyễn Viết Hồng (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đinh Văn Phóng (1t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Trần Hải Thành (1t)
Đã hoàn thành
1013h00 01/03/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn2.5 Quản trị các dịch ...Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
1107h55 03/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.3. Định dạng và in ...Vũ Quỳnh Anh (2t)
Đỗ Thị Lan Anh (2t)
Nguyễn Thị Bích (2t)
Trần Diệu Linh (2t)
Lê Thanh Mai (2t)
Trương Kiều Oanh (2t)
Đã hoàn thành
1213h00 03/03/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 4: Tìm hiểu ngôn ...Đã hoàn thành
1313h55 07/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn2.4. Hàm, hàm bạn, lớ ...Đã hoàn thành
1413h00 08/03/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn2.6 Quản trị các ứng ...Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
1507h55 10/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Phương Anh (2t)
Đỗ Thị Lan Anh (2t)
Lương Kỳ Duyên (2t)
Lê Thị Diệu Hương (2t)
Đã hoàn thành
1613h00 10/03/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI THỰC HÀNH SỐ 1 - ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
1713h55 14/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 1 ...Đã hoàn thành
1813h00 15/03/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Cài đặt hệ ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
1907h55 17/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5. Các hàm trong Ex ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Đã hoàn thành
2013h00 17/03/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 5: Các điều khiển ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Nguyễn Đình Quyết (3t)
Đã hoàn thành
2113h55 21/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 3: ĐA NĂNG HÓA ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Đã hoàn thành
2213h00 22/03/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Quản trị t ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
2307h55 24/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Đã hoàn thành
2413h00 24/03/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 6: Các loại ứng d ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
2513h55 28/03/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn3.5. Đa năng hóa toán ...Nguyễn Hữu Mạnh (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
2613h00 29/03/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Quản lý tà ...Trần Văn Kiên (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
2707h55 31/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.4. Hàm tìm kiếm H ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2813h00 31/03/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI THỰC HÀNH SỐ 2 Bà ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Đã hoàn thành
2913h55 04/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn3.6. Đa năng hóa toán ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
3013h00 05/04/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Quản trị c ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
3107h55 07/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.5. Hàm tính toán ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
3213h00 07/04/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 7: Đồ họa và Tài ...Nguyễn Văn Lương (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Đã hoàn thành
3313h55 11/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnBị hủy
3413h00 12/04/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Quản trị c ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
3507h55 14/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Phương Anh (1t)
Đỗ Thị Lan Anh (1t)
Lương Kỳ Duyên (2t)
Lê Thị Diệu Hương (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Lê Thanh Mai (1t)
Trần Minh Tâm (1t)
Nguyễn Hà Thu (2t)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t)
Đã hoàn thành
3613h00 14/04/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI THỰC HÀNH SỐ 3 Bà ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Đã hoàn thành
3713h55 18/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 2 ĐG1: Đa n ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
3813h00 19/04/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Chính sách ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
3907h55 21/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.6. Sắp xếp và lọc d ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
4013h00 21/04/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 8. Kết nối dữ liệ ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
4113h55 25/04/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 4: TÍNH KẾ THỪ ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Đã hoàn thành
4213h00 26/04/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ M ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
4307h55 28/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.7. Thống kê dữ liệu ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
4413h00 28/04/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnTHỰC HÀNH 4: Bài 1: T ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
4513h55 02/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnBị hủy
4613h00 03/05/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Cài đặt và ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
4707h55 05/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.8. Biểu đồ và hình ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
4813h00 05/05/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 10. Tìm hiểu SQLi ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
4913h55 09/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn4.2.5. Các Constructo ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
5013h00 10/05/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Cài đặt và ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
5107h55 12/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 6: Microsoft O ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
5213h00 12/05/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnBÀI 11: Lập trình với ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
5313h55 16/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 3 ĐG2: Mối ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
5413h00 17/05/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Triển khai ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
5507h55 19/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.3. Chèn hình ảnh và ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
5613h00 19/05/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh Tuấn11.2. Lập trình Senso ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
5707h00 23/05/2022G4035CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnBị hủy
5813h55 23/05/2022PMGV3CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 5: TÍNH ĐA HÌN ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
5907h00 24/05/2022PMGV4CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 4 CHƯƠNG 6 ...Nguyễn Quang Huy (4t)
Đã hoàn thành
6013h00 24/05/2022PMGV3CT23
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành: Triển khai ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
6107h00 25/05/2022PMGV5CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn6.3. Phương pháp xây ...Đã hoàn thành
6213h55 25/05/2022G4035CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnBị hủy
6307h55 26/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.6. Hoàn thiện bản t ...Lương Kỳ Duyên (2t)
Bùi Diệp Linh (2t)
Đã hoàn thành
6413h00 26/05/2022PMGV3CT23
Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động
Phùng Anh TuấnTHỰC HÀNH 5: Bài 1: X ...Trần Văn Kiên (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
6507h00 27/05/2022G4034CT2401C
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnBị hủy