Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Mai Linh1971020017Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2301KThực Hành Kế Toán Tài Chính153030
2QT25Nguyên Lý Kế Toán596060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 Bản chất và ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Bùi Khánh Dương (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Trần Diệu Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t)
Bùi Thị Thùy Trang (3t)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
207h00 15/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
309h50 17/02/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh1. Giới thiệu về hệ t ...Đã hoàn thành
407h00 21/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
507h00 22/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
609h50 24/02/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh2. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
707h00 28/02/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
807h00 01/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Minh Ánh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Bùi Khánh Dương (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Trương Kiều Oanh (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t)
Trần Thị Minh Tú (3t)
Đã hoàn thành
909h50 03/03/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh2. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
1007h00 07/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 08/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Đã hoàn thành
1209h50 10/03/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh3. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
1307h00 14/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
1407h00 15/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai Linh CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Đã hoàn thành
1509h50 17/03/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh3. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
1607h00 21/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 22/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Đã hoàn thành
1809h50 24/03/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh3. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
1907h00 28/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2007h00 29/03/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2109h50 31/03/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh4. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
2207h00 04/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2307h00 05/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2409h50 07/04/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh4. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
2507h00 11/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2607h00 12/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2709h50 14/04/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh5. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
2807h00 18/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 19/04/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 6: PHƯƠNG. PHÁ ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
3009h50 21/04/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh5. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
3109h50 28/04/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh6. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
3209h50 05/05/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh6. Thiết lập chứng từ ...Đã hoàn thành
3309h50 12/05/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh7. Lập Báo cáo Tài ch ...Đã hoàn thành
3409h50 19/05/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh7. Lập Báo cáo Tài ch ...Đã hoàn thành
3507h00 24/05/2022D2013QT25
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 7. SỔ KT VÀ HÌ ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
3609h50 26/05/2022C2022QT2301K
Thực Hành Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Mai Linh7. Lập Báo cáo Tài ch ...Đã hoàn thành