Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoàng Đan1971020010Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2501Kinh Tế Học Đại Cương64646
2NA24T-QT25Kinh Tế Vĩ Mô644545
3QT2301MQuản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi224646
4QT2301NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp184545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Đã hoàn thành
209h50 15/02/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Nền kinh tế 1.3 ...Đã hoàn thành
307h00 16/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Trần Văn Khải (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đã hoàn thành
409h50 16/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
507h00 18/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.1. Các khái niệm về ...Đã hoàn thành
608h55 18/02/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Lê Trần Đại Phúc (3t)
Đã hoàn thành
707h00 21/02/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Lựa chọn kinh tế ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đã hoàn thành
809h50 22/02/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.1. Cầu 2.2. Cung ...Đã hoàn thành
907h00 23/02/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Bùi Khánh Dương (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Trần Văn Khải (3t)
Lê Thị Phương Lan (1t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Âu Thùy Vân (3t)
Đã hoàn thành
1009h50 23/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Khái niệm quản t ...Đã hoàn thành
1107h00 25/02/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Nguyên tắc, mục ...Phạm Huy Hoàng (1t)
Đã hoàn thành
1208h55 25/02/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Phân loại quá tr ...Nguyễn Hương Giang (1t)
Vũ Mai Lâm (1t)
Đã hoàn thành
1307h00 28/02/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Đã hoàn thành
1409h50 01/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Đã hoàn thành
1507h00 02/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Âu Thùy Vân (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 02/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6. Tiến trình quản ...Đã hoàn thành
1707h00 04/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2: Nhận dạng r ...Đã hoàn thành
1808h55 04/03/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Mối quan hệ giữa ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Lê Tùng Hưng (1t)
Đã hoàn thành
1907h00 07/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Thặng dư sản xuấ ...Nguyễn Xuân Anh (1t)
Đã hoàn thành
2009h50 08/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Đã hoàn thành
2107h00 09/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Đã hoàn thành
2209h50 09/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Các thành phần c ...Đã hoàn thành
2307h00 11/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3.Các phương pháp n ...Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Nguyễn Hương Giang (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Đã hoàn thành
2408h55 11/03/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Hương Giang (3t)
Lê Tùng Dương (1t)
Lê Tùng Hưng (1t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Vũ Mai Lâm (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 14/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐánh giá Chương 3. L ...Đã hoàn thành
2609h50 15/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Lý thuyết về lợi ...Đã hoàn thành
2707h00 16/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Trần Văn Khải (3t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Vũ Thị Phương Linh (1t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Nhật Minh (1t)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Dương Thu Phương (1t)
Nguyễn Minh Quân (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Lê Thị Minh Trang (1t)
Đã hoàn thành
2809h50 16/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Phân tích mối hi ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Phạm Huy Hoàng (1t)
Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t)
Đã hoàn thành
2907h00 18/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3: Đo lường rủ ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Nguyễn Đức Lâm (2t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Đã hoàn thành
3008h55 18/03/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Kiểm tra và giám ...Đã hoàn thành
3107h00 21/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Đã hoàn thành
3209h50 22/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Đã hoàn thành
3307h00 23/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Minh Quân (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t)
Bùi Thị Thùy Trang (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Vũ Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Trương Dịu Hương (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Nguyễn Diệu Linh (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Đã hoàn thành
3409h50 23/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...Phạm Quang Tuấn Anh (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 25/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Trần Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Lâm (1t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 25/03/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Trần Quang Huy (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Tùng Hưng (1t)
Đã hoàn thành
3707h00 28/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
3809h50 29/03/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Đã hoàn thành
3907h00 30/03/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Lê Thị Phương Lan (1t)
Nguyễn Nhật Minh (1t)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
4009h50 30/03/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...Lê Tùng Dương (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Phạm Huy Hoàng (1t)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t)
Đã hoàn thành
4107h00 01/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4: Kiểm soát r ...Phạm Quang Tuấn Anh (2t)
Lê Tùng Dương (2t)
Nguyễn Hương Giang (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (2t)
Bùi Huy Hùng (1t)
Tạ Thị Uyên Nhi (1t)
Đã hoàn thành
4208h55 01/04/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Các nhân tố ảnh ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Nguyễn Hương Giang (3t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Đã hoàn thành
4307h00 04/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
4409h50 05/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan 5.1. Cạnh tranh hoàn ...Đã hoàn thành
4507h00 06/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Vũ Quỳnh Anh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
4609h50 06/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Chuỗi rủi ro 4.3 ...Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Đã hoàn thành
4707h00 08/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3.Các kỹ thuật kiểm ...Đã hoàn thành
4808h55 08/04/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Các phương pháp ...Lê Tùng Hưng (1t)
Đã hoàn thành
4907h00 11/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
5009h50 12/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Đã hoàn thành
5107h00 13/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
5209h50 13/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
5307h00 15/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 5. Tài trợ rủi ...Bùi Huy Hùng (2t)
Đã hoàn thành
5408h55 15/04/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Bùi Huy Hùng (3t)
Đã hoàn thành
5507h00 18/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Nguyễn Xuân Anh (2t)
Đã hoàn thành
5609h50 19/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6. Thị trường ...Đã hoàn thành
5707h00 20/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Vũ Hương Mai (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
5809h50 20/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mục đích của tài ...Đã hoàn thành
5907h00 22/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phân loại tài tr ...Đã hoàn thành
6008h55 22/04/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Nguyễn Duy Hưng (1t)
Đã hoàn thành
6107h00 25/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn ...Đã hoàn thành
6209h50 26/04/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan 6.3.Thị trường đất đ ...Đã hoàn thành
6307h00 27/04/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Trần Văn Khải (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
6409h50 27/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐánh giá Chương 6: Mộ ...Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Đã hoàn thành
6507h00 29/04/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Rủi ro trong giao ...Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Lê Tùng Dương (1t)
Đã hoàn thành
6608h55 29/04/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Phương pháp phối ...Đã hoàn thành
6709h50 03/05/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Đã hoàn thành
6807h00 04/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 6. TỔNG CUNG V ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Bùi Khánh Dương (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Trần Diệu Linh (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
6909h50 04/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3 Rủi ro tài sản 6. ...Đã hoàn thành
7007h00 06/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5 Rủi ro nguồn nhân ...Đã hoàn thành
7108h55 06/05/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Phương pháp phối ...Đã hoàn thành
7207h00 09/05/2022c2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
7307h55 10/05/2022C2024QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanKhông được chấp nhận
7409h50 10/05/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2.Vai trò của Chính ...Bị hủy
7507h00 11/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7. LẠM PHÁT - ...Trần Văn Khải (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Bùi Khánh Dương (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (1t)
Trương Dịu Hương (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t)
Đã hoàn thành
7609h50 11/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
7709h50 11/05/2022C2022QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7. QUẢN TRỊ TỒ ...Lê Tùng Dương (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Đức Lâm (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Đã hoàn thành
7807h00 13/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
7907h00 13/05/2022c2022QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 7. QUẢN TRỊ TỒ ...Đã hoàn thành
8008h55 13/05/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Nguyên tắc Just ...Đã hoàn thành
8109h50 17/05/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đanôn tập, trả lời thắc ...Đã hoàn thành
8207h00 18/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp 7.3. ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Đã hoàn thành
8309h50 18/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
8409h50 18/05/2022C2022QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
8509h50 19/05/2022C2022QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.4 Các mô hình dự tr ...Đã hoàn thành
8607h00 20/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
8708h55 20/05/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.4 Các mô hình dự tr ...Bị hủy
8807h55 24/05/2022C2022QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
8909h50 24/05/2022C2042DL2501
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
9007h00 25/05/2022D2013NA24T-QT25
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Cán cân thanh to ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Đã hoàn thành
9109h50 25/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
9207h00 27/05/2022C2022QT2301M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanBị hủy
9308h55 27/05/2022D3013QT2301N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Xây dựng quy trì ...Bị hủy