Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thúy Hồng1971020018Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT24N-MKế Toán Tài Chính166060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Lê Việt Anh (2t)
Đã hoàn thành
207h00 15/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Tổng quan c ...Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Lê Việt Anh (2t)
Nguyễn Bảo Hân (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Trần Duy Hưng (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
307h00 21/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Đã hoàn thành
407h00 22/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
507h00 28/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn ...Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Trần Duy Hưng (2t)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Đã hoàn thành
607h00 01/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Đã hoàn thành
707h00 07/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Lê Việt Anh (2t)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
807h00 08/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNV ...Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
907h00 14/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Lê Việt Anh (1t)
Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Duy Hưng (2t)
Tô Quang Vinh (2t)
Đã hoàn thành
1007h00 15/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Lê Việt Anh (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Tô Quang Vinh (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 21/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSC ...Tô Quang Vinh (2t)
Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Lê Việt Anh (2t)
Nguyễn Bảo Hân (1t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
1207h00 22/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Nguyễn Duy Hưng (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 28/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Kế toán bất ...Nguyễn Bảo Hân (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Đã hoàn thành
1407h00 29/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp Chương ...Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 04/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếp ...Nguyễn Thị Thu Hương (2t)
Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
1607h00 05/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Vũ Thái Hạ (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 11/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Lê Việt Anh (2t)
Vũ Thái Hạ (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Tô Quang Vinh (2t)
Được chấp nhận
1807h00 12/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
1907h00 18/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Nguyễn Duy Hưng (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
2007h00 19/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập ...Lê Việt Anh (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Vũ Thái Hạ (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Đã hoàn thành
2107h00 25/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t)
Đã hoàn thành
2207h00 26/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Bảo Hân (1t)
Đã hoàn thành
2307h00 02/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...Được chấp nhận
2407h00 03/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t)
Lê Việt Anh (2t)
Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Bá Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Ngô Phạm Công Sâm (2t)
Hoàng Ngọc Thạch (2t)
Tô Quang Vinh (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 09/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t)
Đã hoàn thành
2607h00 10/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doa ...Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Bảo Hân (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 16/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán ngu ...Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
2815h50 16/05/2022C2014QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán ngu ...Vũ Thái Hạ (4t)
Nguyễn Đức Hiếu (4t)
Đã hoàn thành
2907h00 17/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 23/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 24/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tà ...Vũ Thái Hạ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Đã hoàn thành