Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Kim Dung00020003Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT23-24Phân Tích Môi Trường63434
2MT23-24Quan Trắc Môi Trường54545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu Chương 1: Chỉ ...Đặng Thị Thạch Thảo (2t)
Đã hoàn thành
208h55 15/02/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu Chương 1: Nhữ ...Đã hoàn thành
307h00 21/02/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungChương 2. Các phương ...Đã hoàn thành
408h55 22/02/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung1.5. Thiết bị quan ...Đã hoàn thành
507h00 28/02/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2. Phương pháp phân ...Đã hoàn thành
608h55 01/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐược chấp nhận
707h00 07/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.2.Phương pháp phâ ...Đã hoàn thành
808h55 08/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung Chương 2: Xây dựng c ...Đã hoàn thành
907h00 14/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.3. Phương pháp ph ...Đã hoàn thành
1008h55 15/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2Môi trường không k ...Đã hoàn thành
1107h00 21/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.4. Phương pháp sắ ...Đã hoàn thành
1208h55 22/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.3. Môi trường đất ...Phạm Đức Thủy (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Đã hoàn thành
1307h00 28/03/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.4. Phân tích một số ...Phạm Đức Thủy (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 29/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.1. Kỹ thuật thực hi ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 04/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.4. 3. Xác định NO2 ...Phạm Đức Thủy (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Đã hoàn thành
1608h55 05/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.1.3. Các phương phá ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 11/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐược chấp nhận
1808h55 12/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.2. Kỹ thuật thực hi ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 18/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.4. 5. Xác định NH3 ...Phạm Đức Thủy (2t)
Lã Thái Trung (1t)
Đã hoàn thành
2008h55 19/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.2.3. Bảo quản, vận ...Đã hoàn thành
2107h00 25/04/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phân tích một số ...Phạm Đức Thủy (2t)
Lã Thái Trung (1t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (1t)
Đã hoàn thành
2208h55 26/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.3. Kỹ thuật thực hi ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2307h00 02/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Được chấp nhận
2408h55 03/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 09/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungPhạm Đức Thủy (2t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t)
Lê Thu Trang (2t)
Được chấp nhận
2607h55 10/05/2022Thực tế - Thủy nguyên 4MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐã hoàn thành
2708h55 10/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế ...Phạm Đức Thủy (3t)
Được chấp nhận
2814h55 12/05/2022F 204, F2063MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 16/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐược chấp nhận
3009h50 16/05/2022F 204 3MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 3: Xác định sắt B ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3108h55 17/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế ...Đã hoàn thành
3207h00 23/05/2022C2032MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 5: Xác định Manga ...Đã hoàn thành
3309h50 23/05/2022F 204 + F2063MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 7: xác định amon ...Đã hoàn thành
3408h55 24/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2 ...Đã hoàn thành
3507h00 25/05/2022F 204 + F 2063MT23-24
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 8: Xác định COD ...Đã hoàn thành
3609h50 25/05/2022C2042MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 1 ...Phạm Đức Thủy (2t)
Đã hoàn thành