Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn T Mai Linh1971021009Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT23-24Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn53036
2MT2201-PWT33011Thực hành xử lý nước33232

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 14/02/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhChương 1: Những kiến ...Đã hoàn thành
208h55 21/02/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
308h55 28/02/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhC2.5. Độ thấm 2.6. Đ ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
407h55 01/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 1: Xử lý nước bằn ...Đã hoàn thành
513h55 01/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 2: Khử sắt bằng p ...Đã hoàn thành
607h55 04/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 3: Xử lý nước b ...Đã hoàn thành
713h55 04/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 4: Xử lý nước bằ ...Đã hoàn thành
808h55 07/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhCHƯƠNG 4: Thu gom, vậ ...Lê Thu Trang (3t)
Đã hoàn thành
907h55 08/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 5 Xử lý nước bằn ...Đã hoàn thành
1013h55 08/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 6: Xử lý nước thả ...Đã hoàn thành
1107h55 11/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhKiểm tra ...Đã hoàn thành
1213h55 11/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhKiểm tra ...Đã hoàn thành
1308h55 14/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.1. Phương pháp tiền ...Đã hoàn thành
1408h55 21/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.2. Phương pháp làm ...Đã hoàn thành
1508h55 28/03/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.3. Phương pháp phân ...Đã hoàn thành
1608h55 04/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh5.4. Phương pháp chôn ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
1708h55 11/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
1808h55 18/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai Linh6.2. Các công cụ kinh ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
1908h55 25/04/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhThực tế môn học ...Đã hoàn thành
2008h55 02/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2108h55 09/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐánh giá 2 ...Đã hoàn thành
2208h55 16/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận
2308h55 23/05/2022C2033MT23-24
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn T Mai LinhĐược chấp nhận