Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Cẩm Thu1971021002Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT23-24Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí56060
2MT23-24Hóa Học Môi Trường54548

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/02/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...Đã hoàn thành
207h00 17/02/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu môn học Hó ...Đã hoàn thành
307h00 23/02/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...Đã hoàn thành
407h00 24/02/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.1 Cấu trúc, thành p ...Đã hoàn thành
507h00 02/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Đã hoàn thành
607h00 03/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.3. Sự ô nhiễm không ...Đã hoàn thành
707h00 09/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Đã hoàn thành
807h00 10/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.3. Sự ô nhiễm không ...Đã hoàn thành
907h00 16/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...Đã hoàn thành
1007h00 17/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Một số ảnh hưởn ...Đã hoàn thành
1107h00 23/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...Đã hoàn thành
1207h00 24/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuBài tập cân bằng vật ...Đã hoàn thành
1307h00 30/03/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...Phạm Đức Thủy (1t)
Đã hoàn thành
1407h00 31/03/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Hóa học của đá v ...Đã hoàn thành
1507h00 06/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...Đã hoàn thành
1607h00 07/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuHóa học thủy quyển 3. ...Đã hoàn thành
1707h00 13/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...Đã hoàn thành
1807h00 14/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.3.1. Tác nhân vô cơ ...Đã hoàn thành
1907h00 20/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...Phạm Đức Thủy (4t)
Đã hoàn thành
2007h00 21/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.3. 2. Tác nhân hữu ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2107h00 27/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...Phạm Đức Thủy (4t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (1t)
Đã hoàn thành
2207h00 28/04/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.3. 2. Tác nhân hữu ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đặng Thị Thạch Thảo (2t)
Lê Thu Trang (1t)
Đã hoàn thành
2307h00 29/04/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.7. Xử lý bụi bằng p ...Phạm Đức Thủy (4t)
Đặng Thị Thạch Thảo (1t)
Đã hoàn thành
2407h00 04/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu Thực tế môn học (TT) ...Phạm Đức Thủy (4t)
Đã hoàn thành
2507h00 05/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuBài tập chất lượng nư ...Phạm Đức Thủy (3t)
Lê Thu Trang (1t)
Đã hoàn thành
2607h00 06/05/2022D2014MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...Phạm Đức Thủy (4t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t)
Lê Thu Trang (4t)
Đã hoàn thành
2707h00 11/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...Phạm Đức Thủy (4t)
Đã hoàn thành
2807h00 12/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐộc chất hóa học môi ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 18/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...Bị hủy
3007h00 18/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu4.2. Hiệu ứng hóa sin ...Phạm Đức Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 19/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu Vòng TH các nguyên t ...Phạm Đức Thủy (3t)
Lê Thu Trang (1t)
Đã hoàn thành
3207h00 25/05/2022C2044MT23-24
Ô Nhiễm Không Khí Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...Bị hủy
3307h00 26/05/2022C2043MT23-24
Hóa Học Môi Trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...Được chấp nhận