Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Hoàng Điệp1971022001Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2301NBiên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao63042
2NA2401NNgữ Pháp Tiếng Nhật 244545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 14/02/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第1週 - Kỹ thuật biên d ...Đã hoàn thành
207h00 17/02/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 26 1. Từ mới 1. N ...Đã hoàn thành
313h55 21/02/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第2週 1.1. Kỹ năng dịc ...Đã hoàn thành
407h00 24/02/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 27 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
513h55 28/02/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第3週 1.1. Kỹ năng dịch ...Đã hoàn thành
607h00 03/03/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 28 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
713h55 07/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第4週 1.1. Kỹ năng dịch ...Đã hoàn thành
807h00 10/03/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 29 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
913h55 14/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第5週 1.1. Kỹ năng dịch ...Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 17/03/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 30 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
1113h55 21/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第6週 Kiểm tra tư cách ...Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 24/03/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 31 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
1313h55 28/03/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第7週 1.1. Kỹ năng dịch ...Đã hoàn thành
1407h00 31/03/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập từ bài 26 ~ bà ...Đã hoàn thành
1513h55 04/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
1607h00 07/04/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 32 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
1713h55 11/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
1807h00 14/04/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 33 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
1913h55 18/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第8週 1.1. Kỹ năng dịch ...Cao Thị Thanh Huyền (3t)
Đã hoàn thành
2007h00 21/04/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 34 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
2114h55 22/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第9週 1.1. Kỹ năng dịch ...Đã hoàn thành
2213h55 25/04/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng Điệp第 10 週 Kiểm tra tư cá ...Đã hoàn thành
2307h00 28/04/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 35 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
2413h55 02/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
2507h00 05/05/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 36 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
2613h55 09/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
2707h00 12/05/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 37 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
2813h55 16/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
2907h00 19/05/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpKiểm tra định kỳ lần ...Đã hoàn thành
3013h55 23/05/2022C1023NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Nâng Cao
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
3107h00 26/05/2022C1013NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập cuối kỳ Làm qu ...Đã hoàn thành