Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Thị Thanh Hương1971022006Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2301Quản Trị Nhà Hàng74545
2DL2401Nghiệp Vụ Khách Sạn94545
3DL2501Địa Lý Du Lịch Việt Nam64545
4NA24Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam133030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngPHẦN MỞ ĐẦU (2t) Khái ...Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Coóc Tiến Trung (2t)
Đã hoàn thành
208h55 14/02/2022C2041DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu đề cương ...Đã hoàn thành
307h00 15/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Nghiệp vụ l ...Đinh Như Lượng (2t)
Hoàng Quốc Trung (2t)
Coóc Tiến Trung (2t)
Đã hoàn thành
409h50 16/02/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Văn hóa học ...Đã hoàn thành
507h00 18/02/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 1: TỔNG QUAN V ...Đặng Đức Huy Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Phạm Hồng Quân (3t)
Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Đã hoàn thành
607h00 21/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Nghiệp vụ lễ tân ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Coóc Tiến Trung (2t)
Đã hoàn thành
708h55 21/02/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Tài nguyên ...Đã hoàn thành
807h00 22/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Thảo luậ ...Coóc Tiến Trung (2t)
Đã hoàn thành
909h50 23/02/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tiến trình văn h ...Ngô Thị Hiền (2t)
Đã hoàn thành
1007h00 25/02/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 2: NHÂN SỰ TRO ...Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 28/02/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...Đinh Như Lượng (2t)
Hoàng Quốc Trung (2t)
Đã hoàn thành
1208h55 28/02/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tài nguyên DL tự ...Đã hoàn thành
1307h00 01/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra (1t) Chương ...Đã hoàn thành
1409h50 02/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1507h00 04/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 3: QUẢN LÝ THỰ ...Phạm Hồng Quân (3t)
Đã hoàn thành
1607h00 07/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
1708h55 07/03/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.4. Tài nguyên DL nh ...Đã hoàn thành
1807h00 08/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
1909h50 09/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3.2. Lớp văn hóa gi ...Âu Thùy Vân (2t)
Đã hoàn thành
2007h00 11/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra tư cách lần ...Đã hoàn thành
2107h00 14/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
2208h55 14/03/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Tổ chức lãn ...Đã hoàn thành
2307h00 15/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
2409h50 16/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Văn hóa nhậ ...Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 18/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 5: QUẢN LÝ HOẠ ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Đã hoàn thành
2607h00 21/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
2708h55 21/03/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.3. Hệ thống tiêu ch ...Đã hoàn thành
2807h00 22/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...Đã hoàn thành
2909h50 23/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...Phạm Đức Sơn (2t)
Lê Thị Phương Lan (2t)
Đinh Thị Thùy Linh (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 25/03/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 6: QUẢN LÝ VỆ ...Đã hoàn thành
3107h00 28/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Nghiệp vụ b ...Đã hoàn thành
3208h55 28/03/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1. Các tiêu chí cơ ...Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
3307h00 29/03/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Nghiệp vụ buồng ...Đã hoàn thành
3409h50 30/03/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Cấu trúc thời ...Hoàng Lan Anh (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 01/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 7: QUẢN LÝ AN ...Đã hoàn thành
3607h00 04/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Nghiệp vụ buồng ...Đã hoàn thành
3708h55 04/04/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Phương pháp xác ...Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
3807h00 05/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (tiếp) (1t) ...Đã hoàn thành
3909h50 06/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.2. Cách thức tổ c ...Đã hoàn thành
4007h00 08/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 8: QUẢN LÝ KH ...Đã hoàn thành
4107h00 11/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4208h55 11/04/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Tài nguyên du lị ...Được chấp nhận
4307h00 12/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 4. Nghiệp vụ p ...Đã hoàn thành
4409h50 13/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra định kỳ Chư ...Đã hoàn thành
4507h00 15/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
4607h00 18/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
4708h55 18/04/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Tài nguyên du lị ...Đã hoàn thành
4807h00 19/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
4909h50 20/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.1. Tín ngưỡng (tiếp ...Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
5007h00 22/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 9: TÍNH CHI PH ...Đã hoàn thành
5107h00 25/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
5208h55 25/04/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngPhần 3. CÁC VÙNG DU L ...Đã hoàn thành
5307h00 26/04/2022C1042DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Nghiệp vụ phục v ...Đã hoàn thành
5409h50 27/04/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục Thảo l ...Đã hoàn thành
5507h00 29/04/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngChương 10: NGÂN SÁCH ...Đã hoàn thành
5608h55 02/05/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
5709h50 04/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục (tiếp) ...Đã hoàn thành
5807h00 05/05/2022C1043DL2401
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Ôn tập v ...Đinh Như Lượng (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đã hoàn thành
5907h00 06/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh Hương10.3. Phân tích điểm ...Đặng Đức Huy Hoàng (3t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t)
Đã hoàn thành
6008h55 09/05/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Vùng du lịc ...Lưu Văn Cường (3t)
Đã hoàn thành
6109h50 10/05/2022C2042DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Vùng du lịc ...Đã hoàn thành
6209h50 11/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa giao tiế ...Đã hoàn thành
6307h00 12/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngHướng dẫn SV chuẩn bị ...Đã hoàn thành
6407h00 13/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngHướng dẫn SV chuẩn bị ...Đã hoàn thành
6508h55 16/05/2022C2043DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 4. Vùng du lịc ...Đã hoàn thành
6607h00 18/05/2022C2042DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
6709h50 18/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.4. Nghệ thuật truyề ...Đã hoàn thành
6807h00 20/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngThuyết trình bài tập ...Đã hoàn thành
6908h55 23/05/2022C2045DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương6.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
7013h00 24/05/2022C1014NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa ứng ...Đã hoàn thành
7107h00 25/05/2022C 2042DL2501
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐG 4: Bài thuyết trìn ...Đã hoàn thành
7209h50 25/05/2022C1012NA24
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
7307h00 27/05/2022C1043DL2301
Quản Trị Nhà Hàng
Vũ Thị Thanh HươngThuyết trình bài tập ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t)
Đã hoàn thành