Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1972000148Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2301Quản Trị Khu Resort73030
2DL23-DL24Nghiệp Vụ Lữ Hành177575
3DL23-DL24Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch174545
4DL2401Du Lịch Bền Vững93032

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 15/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Phạm Hồng Quân (3t)
Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đã hoàn thành
207h00 16/02/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Tổng quan v ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
308h55 16/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Khái quát v ...Vương Thị Thanh Thảo (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Phạm Hồng Quân (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Đã hoàn thành
407h55 18/02/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
509h50 18/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
608h55 22/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Đã hoàn thành
707h00 23/02/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3. Sự khác biệt giữ ...Đã hoàn thành
808h55 23/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3 ( tiếp) Chương 2: ...Đồng Xuân Lưu (1t)
Đinh Như Lượng (2t)
Coóc Tiến Trung (1t)
Phạm Hồng Quân (1t)
Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t)
Đã hoàn thành
907h55 24/02/2022ONLINE2DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Những vấn ...Đã hoàn thành
1007h55 25/02/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.Lợi ích của DLBV ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Coóc Tiến Trung (2t)
Đã hoàn thành
1109h50 25/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Phạm Thị Ngọc Bích (1t)
Đã hoàn thành
1208h55 01/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đã hoàn thành
1307h00 02/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2: Kinh doanh ...Vương Thị Thanh Thảo (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 02/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (Tiếp) 2.3. Cun ...Coóc Tiến Trung (1t)
Vương Thị Thanh Thảo (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đã hoàn thành
1513h00 02/03/2022C1032DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Đã hoàn thành
1607h55 04/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Doanh nghiệ ...Coóc Tiến Trung (1t)
Đinh Như Lượng (1t)
Đã hoàn thành
1709h50 04/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Vương Thị Thanh Thảo (2t)
Đã hoàn thành
1808h55 08/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. (tiếp) 2.2. Xây ...Coóc Tiến Trung (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 09/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) 2.3. Đặc ...Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Hồng Quân (1t)
Vương Thị Thanh Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2008h55 09/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp) ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t)
Nguyễn Việt Đức (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Đinh Như Lượng (1t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
Đồng Xuân Lưu (1t)
Đỗ Thanh Thanh (1t)
Vương Thị Thanh Thảo (1t)
Hoàng Quốc Trung (1t)
Coóc Tiến Trung (1t)
Đã hoàn thành
2107h55 11/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. (tiếp) 3. Tạo ra c ...Đã hoàn thành
2209h50 11/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL ti ...Coóc Tiến Trung (2t)
Đã hoàn thành
2308h55 15/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t)
Vương Thị Thanh Thảo (1t)
Đã hoàn thành
2407h00 16/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Vai trò của kinh ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Đã hoàn thành
2508h55 16/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Sả ...Hoàng Quốc Trung (3t)
Đồng Xuân Lưu (1t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
2607h55 18/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4. Marketing và truyề ...Nguyễn Việt Đức (1t)
Đinh Như Lượng (1t)
Đồng Xuân Lưu (1t)
Hoàng Quốc Trung (1t)
Đã hoàn thành
2709h50 18/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Đã hoàn thành
2808h55 22/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)( 2) 2.4. ...Đã hoàn thành
2907h00 23/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Tổ chức bộ máy c ...Nguyễn Thuận Anh (1t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Đã hoàn thành
3008h55 23/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (Tiếp) 3.2. Dịch ...Đinh Như Lượng (1t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Đã hoàn thành
3107h55 25/03/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5. Hỗ trợ trách nhiệm ...Đã hoàn thành
3209h50 25/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (2t)
Đã hoàn thành
3308h55 29/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp) 2t ...Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đã hoàn thành
3407h00 30/03/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.3. (tiếp) 3.4. Kỹ t ...Nguyễn Thuận Anh (1t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đã hoàn thành
3508h55 30/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Nhân lực du ...Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đã hoàn thành
3607h55 01/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương 3: Ki ...Đồng Xuân Lưu (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Đã hoàn thành
3709h50 01/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp)- 1t 3.2. ...Đã hoàn thành
3808h55 05/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -3t ...Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
Đã hoàn thành
3907h00 06/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Quản lý các ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đã hoàn thành
4008h55 06/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý nhà nước ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t)
Nguyễn Việt Đức (1t)
Đinh Như Lượng (1t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
Hoàng Quốc Trung (1t)
Đã hoàn thành
4107h55 08/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1. (tiếp) 2. Thực tế ...Đã hoàn thành
4209h50 08/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -2t ...Đinh Như Lượng (2t)
Đã hoàn thành
4308h55 12/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Đinh Như Lượng (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
4407h00 13/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý các hoạt ...Vương Thị Thanh Thảo (2t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đã hoàn thành
4508h55 13/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đã hoàn thành
4607h55 15/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
4709h50 15/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
4808h55 19/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Phạm Hồng Quân (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đã hoàn thành
4907h00 20/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Quản lý hoạt độn ...Nguyễn Thuận Anh (1t)
Đã hoàn thành
5008h55 20/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.5. Đánh giá CSVCKTD ...Đinh Như Lượng (3t)
Đỗ Thanh Thanh (1t)
Đã hoàn thành
5107h55 22/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. (Tiếp) ...Đinh Như Lượng (2t)
Hoàng Quốc Trung (1t)
Coóc Tiến Trung (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
5209h50 22/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Đinh Như Lượng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Coóc Tiến Trung (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
5307h00 23/04/2022C1012DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Chuẩn bị báo cáo t ...Đinh Như Lượng (2t)
Đã hoàn thành
5408h55 23/04/2022C1012DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đinh Như Lượng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Hoàng Quốc Trung (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Nguyễn Thuận Anh (2t)
Đã hoàn thành
5508h55 26/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. (tiếp) ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t)
Đinh Như Lượng (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Vương Thị Thanh Thảo (1t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Đã hoàn thành
5607h00 27/04/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Quản lý hoạ ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đã hoàn thành
5708h55 27/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Thực tế ...Coóc Tiến Trung (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t)
Đã hoàn thành
5807h55 29/04/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4. Báo cáo kết quả th ...Đinh Như Lượng (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
5909h50 29/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Đinh Như Lượng (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
6008h55 03/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHướng dẫn thực hiện b ...Đinh Như Lượng (3t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Đã hoàn thành
6107h00 04/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3 (Tiếp) 5.4. Quản ...Đã hoàn thành
6208h55 04/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm ...Đinh Như Lượng (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đã hoàn thành
6307h55 06/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4 . DLBV tại c ...Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Coóc Tiến Trung (1t)
Đã hoàn thành
6409h50 06/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Hợp đồng du lịch ...Đồng Xuân Lưu (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
6508h55 10/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2 (tiếp) ...Đinh Như Lượng (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đã hoàn thành
6607h00 11/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6. Các hoạt độ ...Phạm Hồng Quân (1t)
Đã hoàn thành
6708h55 11/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6: Hiệu quả ki ...Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đã hoàn thành
6807h55 13/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Lồng ghép các nguy ...Đinh Như Lượng (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
6909h50 13/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (SV chuẩn ...Phạm Tuấn Minh (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
7007h00 17/05/20222DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5. Tài chính có trách ...Phạm Thị Ngọc Bích (2t)
Nguyễn Việt Đức (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (1t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Hoàng Quốc Trung (2t)
Đã hoàn thành
7108h55 17/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 SV chuẩn b ...Đinh Như Lượng (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đã hoàn thành
7207h00 18/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.2. Quản lý môi trườ ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t)
Đã hoàn thành
7308h55 18/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) 6.4. Các ...Đinh Như Lượng (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đã hoàn thành
7407h00 19/05/2022C1045DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảotrình bày bài đánh gi ...Đinh Như Lượng (5t)
Phạm Tuấn Minh (5t)
Đỗ Thanh Thanh (5t)
Đã hoàn thành
7507h55 20/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.(Tiếp) Kiểm tra ...Đã hoàn thành
7609h50 20/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 2 Tổng kết m ...Phạm Tuấn Minh (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Đỗ Thanh Thanh (2t)
Đã hoàn thành
7707h00 24/05/2022c1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.5. (tiếp) Ôn tập, k ...Đã hoàn thành
7808h55 24/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBị hủy
7908h55 24/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBị hủy
8009h50 24/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp) Ôn tập +K ...Đã hoàn thành
8107h00 25/05/2022C1042DL2301
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBị hủy
8208h55 25/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBị hủy
8307h55 27/05/2022C2042DL2401
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
8409h50 27/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBị hủy