Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Thị Vân1971024002Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA23Biên Dịch Nâng Cao254646

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 16/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
208h55 23/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânAn introduction to th ...Đào Thị Thùy Dung (3t)
Đã hoàn thành
308h55 02/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
408h55 09/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
508h55 16/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
608h55 23/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Đã hoàn thành
708h55 30/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đã hoàn thành
813h55 30/03/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đinh Thị Thanh Hằng (4t)
Phạm Thị Phương Thảo (4t)
Đã hoàn thành
908h55 06/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đã hoàn thành
1013h55 06/04/2022C1034NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Đã hoàn thành
1108h55 13/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Được chấp nhận
1208h55 20/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
1313h55 20/04/20224NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânInternational Trade a ...Nguyễn Đăng Huy (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
1408h55 27/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Đã hoàn thành
1513h55 27/04/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Lê Văn Kiên (4t)
Đã hoàn thành
1608h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law Theme 6: ...Đã hoàn thành
1713h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1808h55 11/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân Revision ...Đã hoàn thành
1908h55 18/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Được chấp nhận
2008h55 25/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânREVISION ...Được chấp nhận