Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoa1971024005Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25Nghe 2434545
2QT25N-MAnh Văn Cơ Sở 2366672

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/02/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...Đã hoàn thành
209h50 16/02/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaNguyễn Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
307h00 17/02/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...Đã hoàn thành
407h00 23/02/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...Đã hoàn thành
509h50 23/02/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1: The real you ...Đã hoàn thành
607h00 24/02/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 ...Lê Tùng Hưng (3t)
Đã hoàn thành
707h00 02/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
809h50 02/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Hoa Self check 1 + Get r ...Đã hoàn thành
907h00 03/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...Đã hoàn thành
1007h00 09/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: School subjec ...Đã hoàn thành
1109h50 09/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...Đã hoàn thành
1207h00 10/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...Đã hoàn thành
1307h00 16/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Geography Rev ...Đã hoàn thành
1409h50 16/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2: Winning and l ...Đã hoàn thành
1507h00 17/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 + Langua ...Đã hoàn thành
1607h00 23/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Housing ...Đã hoàn thành
1709h50 23/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 corre ...Đã hoàn thành
1807h00 24/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...Đã hoàn thành
1907h00 30/03/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 7:Buying and sel ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Phan Đức Duy (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 30/03/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...Được chấp nhận
2107h00 31/03/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...Được chấp nhận
2207h00 06/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 8: Job preferenc ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Đã hoàn thành
2309h50 06/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3: Town and coun ...Đã hoàn thành
2407h00 07/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 + Langua ...Đã hoàn thành
2507h00 13/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 9: Office work ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Phan Đức Duy (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 13/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 14/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Đã hoàn thành
2807h00 20/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 10:Tour Review ( ...Đã hoàn thành
2909h50 20/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 21/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Bùi Khánh Dương (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 27/04/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 11: Ordering foo ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Đã hoàn thành
3209h50 27/04/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 + Get re ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Đã hoàn thành
3307h00 28/04/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaProgress Test 2 corre ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Đã hoàn thành
3407h00 04/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 12:Stress and re ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Đã hoàn thành
3509h50 04/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...Được chấp nhận
3607h00 05/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Bùi Khánh Dương (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Đã hoàn thành
3707h00 11/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 13:News ...Đã hoàn thành
3809h50 11/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...Được chấp nhận
3907h00 12/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Đã hoàn thành
4007h00 18/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 14: Famous pers ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Phan Đức Duy (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Đã hoàn thành
4109h50 18/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 + Get re ...Nguyễn Hoàng An (2t)
Đã hoàn thành
4207h00 19/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaProgress test 3 corre ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 25/05/2022C1033NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị HoaUnit 15: Health Revis ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Đã hoàn thành
4409h50 25/05/2022D2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaRevision (cont.) ...Đã hoàn thành
4507h00 26/05/2022C2033QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaRevision (cont.) ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Văn Khải (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Nguyễn Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành