Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đào Thị Lan Hương1971024009Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA23Phiên Dịch Nâng Cao25044

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 18/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
208h55 25/02/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
308h55 04/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
408h55 11/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
508h55 18/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
608h55 25/03/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
708h55 01/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
808h55 08/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
908h55 15/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1008h55 22/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1108h55 29/04/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1208h55 06/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1308h55 13/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1413h00 17/05/2022C1035NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1508h55 20/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1608h55 27/05/2022C1033NA23
Phiên Dịch Nâng Cao
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận