Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thu Hương1971024026Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC-MT25Anh Văn Cơ Sở 2377575
2NA24Viết 4134545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 14/02/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
209h50 16/02/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
313h00 16/02/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
408h55 21/02/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...Đã hoàn thành
509h50 23/02/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: The real you ...Đã hoàn thành
613h00 23/02/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 10: ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
708h55 28/02/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: The real you ...Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Đã hoàn thành
809h50 02/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: The real you ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
913h00 02/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraph of ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1008h55 07/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 1 + Get re ...Ngô Thùy Dương (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Đã hoàn thành
1109h50 09/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Winning and l ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Phạm Hữu Bình (2t)
Nguyễn Xuân Dương (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
1213h00 09/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11(cont): Descri ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 14/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Winning and l ...Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Hoàng Hải Nam (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Tô Thanh Tùng (3t)
Đã hoàn thành
1413h55 15/03/2022C1033DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Winning and l ...Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Đã hoàn thành
1509h50 16/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 2 + Langua ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
1613h00 16/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 1 U ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1713h55 17/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Describing p ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1808h55 21/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 2 + Langua ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Đặng Thị Linh (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Nguyễn Văn Trung (3t)
Đã hoàn thành
1909h50 23/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
2013h00 23/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12 (cont): Compa ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2108h55 28/03/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Đã hoàn thành
2209h50 30/03/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Đã hoàn thành
2313h00 30/03/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Comparing an ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2408h55 04/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Town and coun ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Đã hoàn thành
2509h50 06/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 3 + Langua ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
2613h00 06/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2708h55 11/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
2809h50 13/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 3 + Langua ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Đã hoàn thành
2913h00 13/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 2 U ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3008h55 18/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Đã hoàn thành
3113h00 18/04/2022C1044DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng Anh (4t)
Trịnh Đức Hiếu (4t)
Phan Tiến Mạnh (4t)
Đinh Phạm Công Minh (4t)
Phạm Văn Nam (4t)
Vũ Hồng Phúc (4t)
Bùi Anh Phương (4t)
Mai Minh Quân (4t)
Phạm Tuấn Minh (4t)
Đã hoàn thành
3209h50 20/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: In the spotli ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
3313h00 20/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 14: Practicing a ...Phạm Đức Sơn (3t)
Vương Thanh Hiền (3t)
Đã hoàn thành
3408h55 25/04/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 4 + Get re ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Trần Vũ Hoàng (3t)
Trần Quốc Hùng (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Đã hoàn thành
3509h50 27/04/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 2 + Pro ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
3613h00 27/04/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 3 ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3708h55 02/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngĐược chấp nhận
3809h50 04/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
3913h00 04/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 16: Paraphrase ( ...Lê Thị Phương Lan (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4008h55 09/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Trần Vũ Hoàng (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Hoàng Hải Nam (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Vũ Quang Hưng (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Phan Mạnh Hùng (3t)
Đã hoàn thành
4109h50 11/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts (cont.) ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Đã hoàn thành
4213h00 11/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 17: Summary ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4308h55 16/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Gifts (cont.) ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Đã hoàn thành
4409h50 18/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 5 + Get re ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Trần Quốc Hùng (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
4513h00 18/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 18: Plagiarism ( ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4608h55 23/05/2022C3043DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngProgress test 3 + Pro ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Trịnh Đức Hiếu (3t)
Phan Tiến Mạnh (3t)
Đinh Phạm Công Minh (3t)
Bùi Anh Phương (3t)
Mai Minh Quân (3t)
Vũ Hồng Phúc (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Phạm Văn Nam (3t)
Đã hoàn thành
4713h00 24/05/2022C1044DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngRevision ...Bùi Anh Phương (4t)
Nguyễn Hoàng Anh (4t)
Trịnh Đức Hiếu (4t)
Phan Tiến Mạnh (4t)
Đinh Phạm Công Minh (4t)
Phạm Văn Nam (4t)
Vũ Hồng Phúc (4t)
Nguyễn Xuân Dương (4t)
Trần Vũ Hoàng (4t)
Phạm Tuấn Minh (4t)
Mai Minh Quân (4t)
Đã hoàn thành
4809h50 25/05/2022C3042DC-MT25
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngRevision (cont.) ...Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Phạm Văn Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Đã hoàn thành
4913h00 25/05/2022C1013NA24
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 19: Citation Fu ...Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành