Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Mai Anh1971024030Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 2447575
2NA25Đọc 2444545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 16/02/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...Đã hoàn thành
208h55 17/02/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhIntroduction ...Đã hoàn thành
309h50 18/02/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...Đã hoàn thành
408h55 23/02/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...Đã hoàn thành
508h55 24/02/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 1: The Cycle ...Đã hoàn thành
609h50 25/02/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1. The Real You ...Đã hoàn thành
708h55 02/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Đã hoàn thành
808h55 03/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 2: Jobs, Occu ...Đã hoàn thành
909h50 04/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...Đã hoàn thành
1008h55 09/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...Đã hoàn thành
1108h55 10/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 3: The Spirit ...Đã hoàn thành
1209h50 11/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...Đã hoàn thành
1308h55 16/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning & Los ...Đã hoàn thành
1408h55 17/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 3: The Spirit ...Đã hoàn thành
1509h50 18/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSkill Round up Progre ...Đã hoàn thành
1608h55 23/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 1 (cont ...Đã hoàn thành
1708h55 24/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 4: Lawmakers ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
1809h50 25/03/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Đã hoàn thành
1908h55 30/03/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
2008h55 31/03/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 5: Beyond Sci ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2109h50 01/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Trần Duy An (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Phạm Anh Đức (2t)
Phạm Trí Đức (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đỗ Hồng Liên (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2208h55 06/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town & Countr ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
2308h55 07/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhAchievement Test ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2409h50 08/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSkill Round up Unit 4 ...Trần Duy An (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Phạm Anh Đức (2t)
Phạm Trí Đức (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đỗ Hồng Liên (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2508h55 13/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In the Spotli ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
2608h55 14/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 6: War and Co ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2709h50 15/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In the Spotli ...Trần Duy An (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Phạm Anh Đức (2t)
Phạm Trí Đức (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đỗ Hồng Liên (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2808h55 20/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In the Spotli ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
2908h55 21/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 7: Language, ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3009h50 22/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSelf-check 4 ...Trần Duy An (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Phạm Anh Đức (2t)
Phạm Trí Đức (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đỗ Hồng Liên (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
3108h55 27/04/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
3208h55 28/04/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 8: On The Mov ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3309h50 29/04/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2 (cont ...Trần Duy An (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Phạm Anh Đức (2t)
Phạm Trí Đức (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đỗ Hồng Liên (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Đã hoàn thành
3408h55 04/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Trần Duy An (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Anh Đức (3t)
Phạm Trí Đức (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đỗ Trọng Khang (3t)
Đỗ Hồng Liên (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3508h55 05/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 9: Cultural P ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3609h50 06/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Trần Duy An (2t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Phạm Anh Đức (2t)
Phạm Trí Đức (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Đỗ Trọng Khang (2t)
Đỗ Hồng Liên (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t)
Phạm Văn Cao (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
3708h55 11/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Phạm Văn Cao (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3808h55 12/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 9: Cultural P ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3909h50 13/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhSelf-check 5 ...Phạm Văn Cao (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
4008h55 18/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Phạm Văn Cao (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
4108h55 19/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhChapter 10: American ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
4209h50 20/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 3 (cont ...Phạm Văn Cao (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
4308h55 25/05/2022C3033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhRevision (cont) ...Phạm Văn Cao (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
4408h55 26/05/2022C1033NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai AnhRevision ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Tạ Hữu Dương (3t)
Nguyễn Quốc Đạt (3t)
Đỗ Anh Đức (3t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Phạm Thị Thủy (3t)
Đã hoàn thành
4509h50 27/05/2022C3032CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhRevision (cont) ...Phạm Văn Cao (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Đã hoàn thành