Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đinh Thị Mỹ Linh2191024046Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 16045
2NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 16060
3NA2401NTổng Hợp Tiếng Nhật 34045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 15/02/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
207h00 16/02/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
309h50 17/02/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
407h00 18/02/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
508h55 22/02/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
607h00 23/02/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
709h50 24/02/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
807h00 25/02/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
908h55 01/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1007h00 02/03/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1109h50 03/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1207h00 04/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1308h55 08/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1407h00 09/03/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1509h50 10/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1607h00 11/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1708h55 15/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1807h00 16/03/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1909h50 17/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2007h00 18/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2108h55 22/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2207h00 23/03/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2309h50 24/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2407h00 25/03/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2508h55 29/03/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2607h00 30/03/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2709h50 31/03/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2807h00 01/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2908h55 05/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3007h00 06/04/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3109h50 07/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3207h00 08/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3308h55 12/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3407h00 13/04/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3509h50 14/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3607h00 15/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3708h55 19/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3807h00 20/04/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3909h50 21/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4007h00 22/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4108h55 26/04/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4207h00 27/04/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4309h50 28/04/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4407h00 29/04/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4508h55 03/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4607h00 04/05/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4709h50 05/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4807h00 06/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
4908h55 10/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5007h00 11/05/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5109h50 12/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5207h00 13/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5308h55 17/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5407h00 18/05/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5509h50 19/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5607h00 20/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5708h55 24/05/2022C2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5807h00 25/05/2022C1013NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
5909h50 26/05/2022C3022NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
6007h00 27/05/2022C1032NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận