Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Thị Thanh Lan1971025003Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2501Pháp Luât Đại Cương29030
2NA25Pháp Luât Đại Cương43030
3QT25Pháp Luât Đại Cương59030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/02/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
209h50 14/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
309h50 15/02/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
407h00 21/02/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
509h50 21/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
609h50 22/02/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
707h00 28/02/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
809h50 28/02/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
909h50 01/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1007h00 07/03/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1109h50 07/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1209h50 08/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1307h00 14/03/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1409h50 14/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1509h50 15/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
1607h00 21/03/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanPhan Mạnh Hùng (2t)
Nguyễn Xuân Long (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Nguyễn Hữu Sơn (2t)
Tô Thanh Tùng (2t)
Được chấp nhận
1709h50 21/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Nguyễn Minh Ánh (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Vũ Hà (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Lê Thị Minh Trang (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Bùi Thị Thùy Trang (2t)
Được chấp nhận
1809h50 22/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Phương Anh (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Được chấp nhận
1907h00 28/03/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Vũ Quang Hưng (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Nguyễn Xuân Long (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Nguyễn Hữu Sơn (2t)
Vũ Khánh Tùng (2t)
Tô Thanh Tùng (2t)
Được chấp nhận
2009h50 28/03/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t)
Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Nguyễn Vũ Hà (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Trần Hải Anh (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Được chấp nhận
2109h50 29/03/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Đặng Anh Thư (2t)
Nguyễn Thu Yến (2t)
Được chấp nhận
2207h00 04/04/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
2309h50 04/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t)
Vũ Quỳnh Anh (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Trương Dịu Hương (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Trương Kiều Oanh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Được chấp nhận
2409h50 05/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
2507h00 11/04/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
2609h50 11/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
2709h50 12/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
2807h00 18/04/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
2909h50 18/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
3009h50 19/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
3107h00 25/04/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng Anh (2t)
Lê Minh Anh (2t)
Phạm Hữu Bình (2t)
Nguyễn Xuân Dương (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Vũ Quang Hưng (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Được chấp nhận
3209h50 25/04/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Nguyễn Thu Hiền (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Mai Phương (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Được chấp nhận
3309h50 26/04/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Phùng Quang Khải (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Thu Yến (2t)
Được chấp nhận
3407h00 02/05/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
3509h50 02/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
3609h50 03/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Mai Phương Anh (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Phạm Thị Phương Anh (2t)
Nguyễn Văn Cường (2t)
Nguyễn Thị Diễm (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Trần Ngọc Quỳnh (2t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Trịnh Đình Tuấn (2t)
Nguyễn Thu Yến (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Được chấp nhận
3707h00 09/05/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Hoàng Hải Nam (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Nguyễn Quang Dũng (1t)
Được chấp nhận
3809h50 09/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t)
Vũ Quỳnh Anh (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Hà Thu (2t)
Lê Thị Minh Trang (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Quý Thành (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Được chấp nhận
3909h50 10/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận
4007h00 16/05/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Được chấp nhận
4109h50 16/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanTrần Hải Anh (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Vũ Quỳnh Anh (2t)
Nguyễn Tấn Dũng (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Được chấp nhận
4209h50 17/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Mai Phương Anh (2t)
Phan Đức Duy (2t)
Nguyễn Quốc Đạt (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t)
Bùi Việt Hưng (2t)
Phạm Thị Thủy (2t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Được chấp nhận
4307h00 23/05/2022C3042DC2501
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng Anh (2t)
Trịnh Đức Hiếu (2t)
Phan Tiến Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Vũ Hồng Phúc (2t)
Mai Minh Quân (2t)
Bùi Anh Phương (2t)
Được chấp nhận
4409h50 23/05/2022D2012QT25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Hoàng An (2t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Xuân Hải (2t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
Trương Dịu Hương (2t)
Nguyễn Quang Khải (2t)
Trần Văn Khải (2t)
Lưu Thị Thanh Mai (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Dương Thu Phương (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Thái Sơn (2t)
Nguyễn Phương Thảo (2t)
Phạm Hữu Thịnh (2t)
Nguyễn Hà Thu (2t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t)
Nguyễn Hoàng Việt (2t)
Vũ Quỳnh Anh (2t)
Được chấp nhận
4509h50 24/05/2022C1032NA25
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐược chấp nhận