Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Ngô Quốc Hưng03020006Giáo dục thể chất

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT25K-PL25Bóng Đá36033
2QT25N-MBóng Đá41036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 15/02/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
213h55 16/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
313h55 22/02/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
413h55 23/02/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
513h55 01/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
613h55 02/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
713h55 08/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
813h55 09/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
913h55 15/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1013h55 16/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1113h55 18/03/2022Sân Vận động3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBị hủy
1213h55 18/03/2022Sân vận động3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1313h55 19/03/2022Sân vận động3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1413h55 22/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1513h55 23/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1613h55 29/03/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1713h55 30/03/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1813h55 05/04/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
1913h55 06/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2013h55 07/04/2022Sân bóng3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2113h55 08/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2213h55 12/04/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2313h55 13/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2413h55 14/04/2022SÂN BÓNG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2513h55 15/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2613h55 19/04/2022SANBONG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2713h55 20/04/2022SANBONG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2813h55 21/04/2022SÂN BÓNG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
2913h55 22/04/2022SÂN BÓNG3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3013h55 25/04/2022SÂN BÓNG3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBị hủy
3113h55 26/04/2022Sân bóng3QT25N-M
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận
3213h55 27/04/2022Sân bóng3QT25K-PL25
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngĐược chấp nhận