Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Anh Hùng1971016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT21Lập Trình Vbnet113236
2CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý133458
3CT22Lập Trình Web132745

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 03/03/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngNhờ cô X. Hương dạy g ...Đã hoàn thành
208h55 04/03/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngGIỚI THIỆU MÔN HỌC Ch ...Đã hoàn thành
309h50 05/03/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngNhờ thầy Tuấn dạy giú ...Đã hoàn thành
407h55 06/03/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN ...Hoàng Phan Thành Nam (4t)
Đã hoàn thành
509h50 07/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Đặng Thế Quang (2t)
Đã hoàn thành
608h55 08/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngChương 2: Xây dựng tr ...Đã hoàn thành
709h50 09/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng1.3. Quy trình tổng q ...Đã hoàn thành
807h55 10/04/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngBài tập CHƯƠNG 2: ĐIỀ ...Đã hoàn thành
909h50 14/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 2: Khảo sát hi ...Đã hoàn thành
1008h55 15/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng2.2. Các điều khiển d ...Đã hoàn thành
1109h50 16/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Đã hoàn thành
1207h55 17/04/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: KẾT NỐI CSD ...Nguyễn Quang Quốc (4t)
Đã hoàn thành
1309h50 21/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Phạm Đức Tài (2t)
Nguyễn Quốc Anh (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 22/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng2.3. Tạo trang Web nh ...Nguyễn Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
1509h50 23/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Đã hoàn thành
1607h55 24/04/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh Hùng3.3. Xây dựng Form cậ ...Nguyễn Quang Quốc (4t)
Đã hoàn thành
1709h50 28/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.3. Một số khái niệm ...Nguyễn Quốc Anh (2t)
Nguyễn Tiến Thành (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
1808h55 29/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương ...Đã hoàn thành
1909h50 30/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
2007h55 01/05/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
2109h50 05/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các mẫu biểu chí ...Đã hoàn thành
2208h55 06/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương ...Đã hoàn thành
2309h50 07/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐG1: Khảo sát, thu th ...Đã hoàn thành
2407h55 08/05/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngBài tập (tiếp) Kiểm t ...Lưu Thế Dũng (4t)
Nguyễn Quang Quốc (4t)
Đã hoàn thành
2509h50 12/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 3: Mô hình ngh ...Đã hoàn thành
2608h55 13/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngĐG1: Đánh giá kỹ năng ...Đã hoàn thành
2709h50 14/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các t ...Đã hoàn thành
2807h55 15/05/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: THIẾT KẾ RE ...Nguyễn Quang Quốc (4t)
Hoàng Phan Thành Nam (4t)
Nguyễn Hữu Duẩn (4t)
Đã hoàn thành
2909h50 19/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các t ...Hoàng Tuấn Phúc (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Đặng Thế Quang (2t)
Đã hoàn thành
3008h55 20/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng3.2. Xây dựng báo cáo ...Đã hoàn thành
3109h50 21/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các t ...Hoàng Tuấn Phúc (2t)
Đã hoàn thành
3207h55 22/05/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh Hùng4.3. Thực thi báo cáo ...Nguyễn Quang Quốc (4t)
Đã hoàn thành
3309h50 26/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các t ...Đã hoàn thành
3408h55 27/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng3.5. In báo cáo theo ...Đã hoàn thành
3509h50 28/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các t ...Đã hoàn thành
3607h55 29/05/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngBài tập ...Nguyễn Văn Lợi (4t)
Trần Hải Đăng (4t)
Đã hoàn thành
3708h55 01/06/2020A1033CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngĐang chờ
3809h50 02/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
3908h55 03/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4009h50 04/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4107h55 05/06/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4209h50 09/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4308h55 10/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4409h50 11/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4509h50 16/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4608h55 17/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4709h50 18/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4809h50 23/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
4908h55 24/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5009h50 25/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5109h50 30/06/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5208h55 01/07/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5309h50 02/07/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5409h50 07/07/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5508h55 08/07/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
5609h50 09/07/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận