Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Anh Hùng1971016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT23Cơ Sở Dữ Liệu 1184256

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 15/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngChương 1: Các khái ni ...Đã hoàn thành
209h50 17/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngChương 2: Mô hình liê ...Vũ Quốc Anh (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
309h50 22/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.2. Xây dựng mô hình ...Vũ Quốc Anh (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
409h50 24/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
509h50 29/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3. Phân tích hồ sơ ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
609h50 01/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.2. Xác định các t ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
709h50 06/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.3. Xác định các m ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
809h50 08/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.4. Vẽ biểu đồ mô ...Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Đã hoàn thành
909h50 13/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.4. Vẽ biểu đồ mô ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
1009h50 15/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3 4. Vẽ biểu đồ mô ...Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
1109h50 20/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.5. Chuẩn hóa và t ...Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Đã hoàn thành
1209h50 22/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: MÔ HÌNH QUA ...Trần Việt Thắng (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Đã hoàn thành
1309h50 27/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1409h50 29/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Trần Việt Thắng (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1509h50 03/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
1609h50 05/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1709h50 10/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐG2: Áp dụng thuật to ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1809h50 12/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng4.2. Các phép toán: P ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1909h50 17/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng4.2. Các phép toán (t ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
2009h50 19/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng4.3. Các phép toán qu ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Đã hoàn thành
2109h50 24/11/2020A1032CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ SQ ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Đã hoàn thành
2209h50 26/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng5.2. Các thao tác đối ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Trần Việt Thắng (2t)
Trần Văn Kiên (2t)
Đã hoàn thành
2309h50 01/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2409h50 03/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2509h50 08/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2609h50 10/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2709h50 15/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2809h50 17/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận