Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Anh Hùng1971016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2401CQuản Lý Dự Án Phần Mềm112145
2CT2401CĐồ Án Môn Học Phần Mềm121430
3CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý282460

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 07/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiao đề tài thực tế c ...Đã hoàn thành
213h55 09/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Q ...Đã hoàn thành
307h55 10/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Trung Đức (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
Đã hoàn thành
413h55 14/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Đã hoàn thành
513h55 16/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.4. Phân loại dự án ...Đã hoàn thành
607h55 17/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Nguyễn Trung Đức (4t)
Lưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t)
Đã hoàn thành
713h55 21/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Nguyễn Viết Hồng (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Vũ Tiến Tâm (2t)
Nguyễn Quốc Thụ (2t)
Đã hoàn thành
813h55 23/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ...Trịnh Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
907h55 24/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Bùi Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Cù Văn Tú (4t)
Đã hoàn thành
1013h55 28/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Trần Hải Thành (2t)
Đã hoàn thành
1113h55 02/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Phân tích dự án ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Hải Thành (3t)
Đã hoàn thành
1207h55 03/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Nguyễn Trung Đức (4t)
Hoàng Hữu Cường (4t)
Trần Công Duy (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Hoàng Đình Hiệp (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Đã hoàn thành
1313h55 07/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Nguyễn Viết Hồng (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Đã hoàn thành
1413h55 09/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.8. Kế hoạch truyền ...Đào Anh Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
1507h55 10/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.1.2. Kiến trúc tron ...Hoàng Đình Hiệp (4t)
Đoàn Quốc Anh (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Đã hoàn thành
1613h55 14/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Viết Thái (2t)
Đã hoàn thành
1713h55 16/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠC ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
1807h55 17/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Lưu Đức Đạt (4t)
Nguyễn Trung Đức (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Thành Lâm (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Bùi Anh Minh Quân (4t)
Vũ Thị Minh Thư (4t)
Đã hoàn thành
1913h55 21/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Đã hoàn thành
2013h55 23/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình lập k ...Đã hoàn thành
2107h55 24/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Nguyễn Trung Đức (4t)
Hồ Thu Loan (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Được chấp nhận
2213h55 28/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2313h55 30/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2407h55 31/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2513h55 04/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2613h55 06/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2707h55 07/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2813h55 11/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
2913h55 13/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3007h55 14/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3113h55 18/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3213h55 20/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3307h55 21/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3413h55 25/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3513h55 27/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3607h55 28/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3713h55 02/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3813h55 04/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3907h55 05/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4013h55 09/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4113h55 11/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4207h55 12/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4313h55 16/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4413h55 18/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4507h55 19/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận