Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Trịnh Đông1971016002Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT21Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile11440
2CT22Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức13040
3CT23Lập Trình C Nâng Cao20045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 02/03/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
207h00 03/03/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
307h55 05/03/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
409h50 06/03/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
513h00 06/04/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
607h00 07/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
707h55 09/04/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
809h50 10/04/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
913h00 13/04/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
1007h00 14/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
1107h55 16/04/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1209h50 17/04/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
1313h00 20/04/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
1407h00 21/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngBùi Công Duy (3t)
Mai Thành Đạt (3t)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
Được chấp nhận
1507h55 23/04/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
1609h50 24/04/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
1713h00 27/04/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Đỗ Hoàng Anh (2t)
Được chấp nhận
1807h00 28/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
1907h55 30/04/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2009h50 01/05/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2113h00 04/05/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2207h00 05/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2307h55 07/05/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2409h50 08/05/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2513h00 11/05/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2607h00 12/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Bùi Đức Duy (3t)
Mai Thành Đạt (3t)
Trần Văn Kiên (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Được chấp nhận
2707h55 14/05/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2809h50 15/05/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
2913h00 18/05/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3007h00 19/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3107h55 21/05/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông ...Nguyễn Thành Long (4t)
Hoàng Phan Thành Nam (4t)
Trần Minh Quang (4t)
Nguyễn Quang Quốc (4t)
Lưu Thế Dũng (4t)
Nguyễn Hữu Duẩn (4t)
Được chấp nhận
3209h50 22/05/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3313h00 25/05/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3407h00 26/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3507h55 28/05/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3609h50 29/05/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3713h00 01/06/2020B1032CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3807h00 02/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
3907h55 04/06/2020A1034CT21
Lập Trình Ứng Dụng Cho Mobile
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
4009h50 05/06/2020C2042CT22
Otomat Và Ngôn Ngữ Hình Thức
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
4107h00 09/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
4207h00 16/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
4307h00 23/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
4407h00 30/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận
4507h00 07/07/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Được chấp nhận