Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Quang Huy1971016003Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT21Lý Thuyết Đồ Thị142338
2CT22Đồ Hoạ Máy Tính172742
3DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2372427

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 02/03/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
208h55 02/03/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
313h00 05/03/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Đã hoàn thành
407h00 06/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 1. Khái niệm c ...Lê Đức Phú (2t)
Phạm Gia Lộc (2t)
Dương Đức Hoạt (2t)
Đã hoàn thành
508h55 06/04/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu ...Đã hoàn thành
607h00 08/04/2020Online2CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 1...) 1. ...Đã hoàn thành
713h00 09/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3. Định ...Đã hoàn thành
807h00 13/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 1) 1.3.T ...Đã hoàn thành
908h55 13/04/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyTiếp ... Chương 2: Cá ...Đã hoàn thành
1013h00 16/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5. Các h ...Đã hoàn thành
1107h00 20/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 2. Các thuật t ...Đã hoàn thành
1208h55 20/04/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 2: (Tiếp…) 2.3 ...Đã hoàn thành
1313h00 23/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.3. Hàm ...Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Trần Đại Phúc (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Đã hoàn thành
1407h00 27/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 2...) 2. ...Nguyễn Thành Dương (2t)
Đã hoàn thành
1508h55 27/04/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 2: (Tiếp…) 2.4 ...Đã hoàn thành
1608h55 29/04/2020Online3CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 2...) 2. ...Đã hoàn thành
1713h00 30/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6. Sắp x ...Được chấp nhận
1807h00 04/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 3: Đồ thị Eule ...Dương Đức Hoạt (2t)
Đã hoàn thành
1908h55 04/05/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 2: (Tiếp…) ĐG1 ...Đã hoàn thành
2007h00 06/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 3...) 3. ...Dương Đức Hoạt (2t)
Đã hoàn thành
2113h00 07/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.6. Hàm ...Mạc Thị Hồng Anh (3t)
Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Nguyễn Thị Hải (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Phạm Sĩ Anh Kiệt (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Đã hoàn thành
2207h00 11/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
2308h55 11/05/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 3: Đồ họa hai ...Trần Đức Tường (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Hoàng Tuấn Phúc (3t)
Đã hoàn thành
2407h00 13/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
2513h00 14/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6. Sắp x ...Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Lam Hạnh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Đã hoàn thành
2607h00 18/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
2708h55 18/05/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 3: (Tiếp ...) ...Trần Hữu Minh Sang (3t)
Đã hoàn thành
2807h00 20/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
2913h00 21/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7. Thống ...Mạc Thị Hồng Anh (3t)
Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Đã hoàn thành
3007h00 25/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
3108h55 25/05/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 3: (Tiếp…) 3.2 ...Đã hoàn thành
3207h00 27/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 3...) Ki ...Đã hoàn thành
3308h55 27/05/2020A1032CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyThực hành 1 ...Dương Đức Hoạt (2t)
Nguyễn Thành Dương (2t)
Lê Đức Phú (2t)
Đã hoàn thành
3413h00 28/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8. Biểu ...Đỗ Ngọc Anh (3t)
Trần Tuấn Đạt (3t)
Lê Công Tuấn Thành (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Tô Đức Trường (3t)
Đã hoàn thành
3507h00 01/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 4. Cây và cây ...Nguyễn Thành Dương (2t)
Dương Đức Hoạt (2t)
Nguyễn Thành Long (2t)
Lê Đức Phú (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 01/06/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 3: (Tiếp…) ... ...Lê Đức Phú (3t)
Đã hoàn thành
3708h55 01/06/2020A1033CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyBị hủy
3807h00 03/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 4...) 4. ...Được chấp nhận
3908h55 03/06/2020A1023CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
4013h00 04/06/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Được chấp nhận
4107h00 08/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 4...) 4. ...Được chấp nhận
4208h55 08/06/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
4313h55 11/06/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐang chờ
4407h00 15/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy4.3.2 Thuật toán tìm ...Được chấp nhận
4508h55 15/06/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
4607h00 22/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
4708h55 22/06/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
4807h00 29/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
4908h55 29/06/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
5007h00 06/07/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận
5108h55 06/07/2020A1023CT22
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy ...Được chấp nhận