Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Quang Huy1971016003Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2401CXử Lý Ảnh144545
2CT2601Cấu Trúc Máy Tính333030
3NA26H-PL26Tin Học Đại Cương 2293030
4QT2601KTin Học Đại Cương 2213030
5QT2601NTin Học Đại Cương 2253030
6QT26M-DL26Tin Học Đại Cương 2293030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 06/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan v ...Đã hoàn thành
213h55 06/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
307h55 07/02/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
413h55 08/02/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
513h55 10/02/2023F1013NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...Đã hoàn thành
607h55 13/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Đã hoàn thành
713h55 13/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...Đã hoàn thành
807h55 14/02/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Đặng Ngọc Huyền (3t)
Đã hoàn thành
913h55 15/02/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...Đã hoàn thành
1013h55 17/02/2023F1013NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạn ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Trần Thị Hà Phương (3t)
Phạm Hoàng Tùng (3t)
Đã hoàn thành
1107h55 20/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
1213h55 20/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...Đã hoàn thành
1307h55 21/02/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các hàm ...Hoàng Thị Mai Hương (3t)
Phạm Quỳnh Anh (3t)
Trần Thị Kiều Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Bùi Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Minh Hà (3t)
Lê Thu Hà (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Đặng Ngọc Huyền (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Tống Phú Minh (3t)
Trần Phương Minh (3t)
Phạm Duy Nam (3t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t)
Nguyễn Xuân Thiêm (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Lê Thị Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
1413h55 22/02/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các hàm ...Cao Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Lê Trung Hiếu (3t)
Lê Khánh Huyền (3t)
Phạm Ngọc Lan (3t)
Vũ Thị Khánh Linh (3t)
Vũ Yến Nhi (3t)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t)
Đã hoàn thành
1513h55 24/02/2023F1013NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các hàm ...Nguyễn Vũ Quỳnh Hương (3t)
Vũ Quốc Huy (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Nguyễn Tiến Phát (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Đã hoàn thành
1607h55 27/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đỗ Xuân Toàn (3t)
Trần Hải Thành (3t)
Trịnh Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Đào Anh Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
1713h55 27/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Đã hoàn thành
1807h55 28/02/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Thị Kiều Anh (3t)
Phạm Quỳnh Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Minh Hà (3t)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t)
Lê Thị Khánh Linh (3t)
Vũ Xuân Minh (3t)
Vũ Thị Hoài Phương (3t)
Trần Anh Quyên (3t)
Đào Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quang Thắng (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Lê Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
1913h55 01/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Cao Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Ngô Thị Thu Hương (3t)
Phạm Ngọc Lan (3t)
Đặng Hải Ngân (3t)
Đã hoàn thành
2013h55 03/03/2023F1013NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Vũ Quốc Huy (3t)
Phùng Quang Khải (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Thu Hạ (3t)
Vũ Thị Bội Trâm (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Phạm Ngọc Sang (3t)
Đã hoàn thành
2107h55 06/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Trịnh Hoàng Anh (3t)
Đã hoàn thành
2213h55 06/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Vũ Duy Linh (3t)
Vũ Đức Long (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Nguyễn Tấn Quang (3t)
Vũ Văn Quân (3t)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t)
Đã hoàn thành
2307h55 07/03/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Trần Thị Kiều Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Lê Thu Hà (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t)
Hoàng Thị Mai Hương (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Trần Phương Minh (3t)
Vũ Xuân Minh (3t)
Trần Anh Quyên (3t)
Đào Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quang Thắng (3t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2413h55 08/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Phạm Ngọc Lan (3t)
Vũ Thị Phương Lan (3t)
Vũ Thị Khánh Linh (3t)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t)
Cao Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
2513h55 10/03/2023F1013NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Vũ Quốc Huy (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Vũ Thị Bội Trâm (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Phùng Quang Khải (3t)
Đã hoàn thành
2607h55 13/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2713h55 13/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2807h55 14/03/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2913h55 14/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
3013h55 15/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xếp ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t)
Lê Khánh Huyền (3t)
Đỗ Hồng Ngọc (3t)
Cao Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Thị Minh Quyên (3t)
Đã hoàn thành
3113h55 17/03/2023B1023NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy6.Sắp xếp và lọc dữ l ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Vũ Quốc Huy (3t)
Nguyễn Thị Hương (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Trần Thị Hà Phương (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Nguyễn Quang Tuấn (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Đã hoàn thành
3207h55 20/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Đinh Văn Phóng (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Vũ Tiến Tâm (1t)
Trịnh Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Mạnh Chính (1t)
Đào Anh Ngọc (1t)
Đã hoàn thành
3313h55 20/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xếp ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Lê Thị Duyên (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Vũ Đức Long (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Nguyễn Quang Phúc (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Đã hoàn thành
3407h55 21/03/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy6.Sắp xếp và lọc dữ l ...Được chấp nhận
3513h55 21/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu ...Đã hoàn thành
3613h55 22/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống kê ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Lê Khánh Huyền (3t)
Ngô Thị Thu Hương (3t)
Vũ Yến Nhi (3t)
Đỗ Thị Hà Vy (3t)
Đã hoàn thành
3713h55 24/03/2023B1023NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy7.Thống kê dữ liệu bằ ...Vũ Quốc Huy (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Thị Hà Phương (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Đã hoàn thành
3807h55 27/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiêp ...) Chương 4: ...Trịnh Hoàng Anh (1t)
Trần Hải Thành (3t)
Nguyễn Quốc Thụ (3t)
Đã hoàn thành
3913h55 27/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống kê ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t)
Vũ Duy Linh (3t)
Vũ Đức Long (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Nguyễn Tấn Quang (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Mai Huyền Trang (3t)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t)
Đã hoàn thành
4007h55 28/03/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Sắp xếp ...Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Lê Thu Hà (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Trần Anh Quyên (3t)
Bùi Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t)
Nguyễn Quang Thắng (3t)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t)
Đã hoàn thành
4113h55 28/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Hà Quốc Huy (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Đã hoàn thành
4213h55 29/03/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Phạm Ngọc Lan (3t)
Cao Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
4313h55 31/03/2023B1023NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Vũ Quốc Huy (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Nguyễn Thị Thanh Loan (3t)
Trần Thị Hà Phương (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Đã hoàn thành
4407h55 03/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Mạnh Chính (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
4513h55 03/04/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Mai Huyền Trang (3t)
Đặng Ngọc Uyên (3t)
Đã hoàn thành
4607h55 04/04/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy7-Thống kê dữ liệu bằ ...Trần Thị Kiều Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Hoàng Thị Mai Hương (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Phạm Duy Nam (3t)
Trần Thị Thuỳ (3t)
Nguyễn Minh Hà (3t)
Đã hoàn thành
4713h55 04/04/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Vũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Văn Đại (3t)
Đã hoàn thành
4813h55 05/04/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Cao Thị Hải Yến (3t)
Phạm Ngọc Lan (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Đã hoàn thành
4913h55 07/04/2023B1023NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nguyễn Quang Tuấn (3t)
Vũ Quốc Huy (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Trần Thị Hà Phương (3t)
Vũ Thị Bội Trâm (3t)
Đã hoàn thành
5007h55 10/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Đã hoàn thành
5113h55 10/04/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Đã hoàn thành
5207h55 11/04/2023PMGV3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nguyễn Quang Thắng (3t)
Trần Thị Kiều Anh (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Lê Thu Hà (3t)
Hoàng Thị Mai Hương (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Lê Thị Khánh Linh (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
5313h55 11/04/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Lê Thị Mai Anh (3t)
Đỗ Tuấn Long (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Văn Đại (3t)
Hà Quốc Huy (3t)
Đã hoàn thành
5413h55 12/04/2023F1013QT2601K
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Biểu đồ ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t)
Phạm Ngọc Lan (3t)
Cao Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Phạm Ngọc Ánh (3t)
Ngô Thị Vinh Hoa (3t)
Vũ Thị Phương Lan (3t)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t)
Đã hoàn thành
5513h55 14/04/2023B1023NA26H-PL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Biểu đồ ...Vũ Quốc Huy (3t)
Bùi Diệp Linh (3t)
Trần Thị Hà Phương (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Bùi Hoàng Linh (3t)
Nguyễn Quang Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
5607h55 17/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 6: ...Đã hoàn thành
5713h55 17/04/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Biểu đồ ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Vũ Hoàng Phú (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Đã hoàn thành
5807h55 18/04/2023G4033QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Bị hủy
5907h55 19/04/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Vũ Thượng Khanh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Đào Hoàng Phúc (3t)
Phạm Ngọc Trâm (3t)
Lê Mạnh Duy (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Nguyễn Văn Đại (3t)
Đã hoàn thành
6007h55 24/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) ...Đã hoàn thành
6107h55 25/04/2023G4033QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Trần Thị Thuỳ (3t)
Trần Thị Kiều Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Nguyễn Hoàng An (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Nguyễn Minh Hà (3t)
Lê Thu Hà (3t)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t)
Vũ Xuân Minh (3t)
Trần Anh Quyên (3t)
Bùi Thị Thảo (3t)
Nguyễn Quang Thắng (3t)
Hoàng Thị Mai Hương (3t)
Lê Thị Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
6207h55 26/04/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Vũ Thượng Khanh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Lê Thị Mai Anh (3t)
Đào Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Đã hoàn thành
6313h55 28/04/2023F101(Bu mat dien 18)3QT26M-DL26
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Biểu đồ ...Hoàng Thị Mai Hương (3t)
Phạm Đức Lương (3t)
Trần Anh Quyên (3t)
Trần Thị Kiều Anh (3t)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Lê Thu Hà (3t)
Vũ Như Huệ (3t)
Đã hoàn thành
6407h55 01/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) ...Được chấp nhận
6507h55 03/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Nguyễn Văn Đại (3t)
Đã hoàn thành
6607h55 08/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hàn ...Đã hoàn thành
6707h55 10/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Đã hoàn thành
6813h55 10/05/2023F1013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hà ...Đã hoàn thành
6907h55 15/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hàn ...Đã hoàn thành
7007h55 17/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
7107h55 22/05/2023F1013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hà ...Đã hoàn thành
7207h55 24/05/2023F1013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Văn Đại (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đã hoàn thành