Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Quang Huy1971016003Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC-MT-NA24Tin Học Đại Cương 236342
2MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 233042

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 26/01/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Vũ Thị Chầm (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Lê Thị Phương Lan (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đặng Thị Linh (3t)
Đã hoàn thành
213h00 29/01/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
307h00 02/02/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
413h00 05/02/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
507h00 02/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
613h00 05/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
707h00 09/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
813h00 12/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
907h00 16/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1013h00 19/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1107h00 23/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1213h00 26/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1307h00 30/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1413h00 02/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1507h00 06/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1613h00 09/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1707h00 13/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1813h00 16/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
1907h00 20/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2013h00 23/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2107h00 27/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2213h00 30/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2307h00 04/05/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2413h00 07/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2507h00 11/05/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2613h00 14/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2707h00 18/05/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận
2813h00 21/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyĐược chấp nhận