Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Anh Hùng1971016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2401CKiểm Thử Phần Mềm113850
2CT2501CKỹ Nghệ Phần Mềm292142
3CT2501CLập Trình Trên Nền Web262445

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 14/08/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
208h55 15/08/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngGIỚI THIỆU MÔN HỌC Ch ...Đã hoàn thành
313h55 15/08/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Đinh Văn Phóng (3t)
Đã hoàn thành
413h55 17/08/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.3. Lý thuyết 1.4. B ...Đã hoàn thành
507h55 21/08/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.3. Kỹ nghệ phần mềm ...Hoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Chu Đình Tuân (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đã hoàn thành
608h55 22/08/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngChương 2: Xây dựng tr ...Trần Duy An (3t)
Đã hoàn thành
713h55 22/08/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.5. Xem xét đặc tả v ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
813h55 24/08/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.3. Kiểm thử lớp tươ ...Đã hoàn thành
907h55 28/08/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ ...Trần Duy An (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Trần Công Duy (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
1008h55 29/08/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng2.2. Các điều khiển d ...Đã hoàn thành
1113h55 29/08/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.3. Kiểm thử lớp tươ ...Đã hoàn thành
1213h55 31/08/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.4. Kiểm thử dựa trê ...Đã hoàn thành
1307h55 04/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
1408h55 05/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng2.3. Tạo trang Web nh ...Đoàn Quốc Anh (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Trần Công Duy (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Đã hoàn thành
1513h55 05/09/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Tổng kết về kiểm ...Đã hoàn thành
1613h55 07/09/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.6. Kiểm thử dựa trê ...Đã hoàn thành
1707h55 11/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Đặc tả hệ thống ...Trần Duy An (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t)
Đã hoàn thành
1808h55 12/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh Hùng2.4. Tạo trang Web tì ...Bùi Tuấn Anh (3t)
Vũ Khắc Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
1913h55 12/09/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.6. Kiểm thử dựa trê ...Đã hoàn thành
2013h55 14/09/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.7. Bài tập (tiếp) Đ ...Đã hoàn thành
2107h55 18/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Thiết kế hệ thố ...Đã hoàn thành
2208h55 19/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 2 ...Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đã hoàn thành
2313h55 19/09/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh HùngChương 3: KIỂM THỬ CẤ ...Đã hoàn thành
2413h55 21/09/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.2. Kiểm thử theo lu ...Đã hoàn thành
2507h55 25/09/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.6. Thiết kế giao di ...Đã hoàn thành
2608h55 26/09/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngBài tập Chương 2 (tiế ...Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
2713h55 26/09/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.2. Kiểm thử theo lu ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Trần Hải Thành (3t)
Đã hoàn thành
2813h55 28/09/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Kiểm thử luồng d ...Đinh Văn Phóng (2t)
Nguyễn Viết Thái (2t)
Trần Hải Thành (2t)
Đã hoàn thành
2907h55 02/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.2. Phương pháp lập ...Trần Công Duy (3t)
Đã hoàn thành
3008h55 03/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐG1: Đánh giá kỹ năng ...Đã hoàn thành
3113h55 03/10/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Kiểm thử luồng d ...Đã hoàn thành
3213h55 05/10/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.4. Kết hợp các kỹ t ...Được chấp nhận
3307h55 09/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3408h55 10/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3513h55 10/10/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3613h55 12/10/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3707h55 16/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3808h55 17/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
3913h55 17/10/2023B1053CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4013h55 19/10/2023B1052CT2401C
Kiểm Thử Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4107h55 23/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4208h55 24/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4307h55 30/10/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4408h55 31/10/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4507h55 06/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4608h55 07/11/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4707h55 13/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4808h55 14/11/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4907h55 20/11/2023B1053CT2501C
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5008h55 21/11/2023B1053CT2501C
Lập Trình Trên Nền Web
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận