Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Ngô Trường Giang1971016008Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT21Trí Tuệ Nhân Tạo114141
2CT21An Toàn Bảo Mật Thông Tin112747
3MT21-MT22Tin Học Ứng Dụng64242

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 02/03/2020C1042CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...Đã hoàn thành
208h55 02/03/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 2. Các phương ...Đã hoàn thành
308h55 03/03/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 1. MỘT SỐ KHÁ ...Đã hoàn thành
408h55 04/03/2020C1043CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...Đã hoàn thành
508h55 06/04/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang2.3. Phương pháp tìm ...Đã hoàn thành
608h55 07/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 2. CẤU TRÚC D ...Bùi Thái Dương (3t)
Đã hoàn thành
708h55 08/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang 1.2.2. Đồng dư. 1 ...Đã hoàn thành
808h55 13/04/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang2.3.3. Các phương phá ...Đã hoàn thành
908h55 14/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang2.1. Cấu trúc dữ liệ ...Liêu Vương Phúc Minh (3t)
Đã hoàn thành
1008h55 15/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 2: HỆ MẬT MÃ ...Trần Hải Đăng (3t)
Đã hoàn thành
1108h55 20/04/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 3: Biểu diễn t ...Đã hoàn thành
1208h55 21/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang3.1. Bản đồ - Xây dự ...Đã hoàn thành
1308h55 22/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang 2.1.4. Mã APPHIN 2 ...Đã hoàn thành
1408h55 27/04/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang3.3. Logic vị từ 3.3. ...Đỗ Thế Hiệp (3t)
Đã hoàn thành
1508h55 28/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3t) ...Hoàng Thị Kim Dung (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1608h55 29/04/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
1708h55 04/05/2020A1033CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangThực hành – Tìm kiếm ...Đã hoàn thành
1808h55 05/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang4.3. Tính tóan trên ...Đã hoàn thành
1908h55 06/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangThực hành hệ mật mã đ ...Đã hoàn thành
2007h00 11/05/2020A1032CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang3.5. Hệ luật dẫn 3.5. ...Đã hoàn thành
2107h00 11/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 5. WEB GIS (3t ...Đã hoàn thành
2208h55 11/05/2020A1033CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 4: Máy học 4.1 ...Đã hoàn thành
2307h00 12/05/2020A1022CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangBị hủy
2407h00 12/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang5.6. Phần mềm nguồn ...Đã hoàn thành
2508h55 12/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành(3t) ...Đã hoàn thành
2613h55 12/05/2020A1034CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang4.2.2. Học theo cây q ...Lưu Thế Dũng (4t)
Hoàng Phan Thành Nam (4t)
Nguyễn Thành Long (4t)
Đã hoàn thành
2713h55 12/05/2020A1034CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangKhông được chấp nhận
2807h00 13/05/2020A1022CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangThực hành hệ mật mã đ ...Đã hoàn thành
2908h55 13/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang2.2. Mã hóa DES ...Đã hoàn thành
3007h00 16/05/2020A1035CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangBị hủy
3107h00 16/05/2020A1035CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangBị hủy
3213h00 16/05/2020A1034CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangBị hủy
3307h00 17/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangBị hủy
3413h55 17/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangBị hủy
3507h00 18/05/2020A1032CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangThực hành – Tìm kiếm ...Lưu Thế Dũng (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 18/05/2020A1033CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangThực hành - Biểu diễn ...Lưu Thế Dũng (3t)
Đã hoàn thành
3713h55 18/05/2020A1055MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (4t) Kiểm t ...Đã hoàn thành
3807h00 19/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (2) ...Đã hoàn thành
3908h55 19/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành Kiểm tra ...Đã hoàn thành
4013h55 19/05/2020A1034CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangThực hành ...Nguyễn Hữu Duẩn (4t)
Đã hoàn thành
4107h00 20/05/2020A1022CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangCHƯƠNG 3: HỆ MÃ KHÓA ...Lưu Thế Dũng (2t)
Đã hoàn thành
4208h55 20/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangThực hành Kiểm tra 1 ...Đã hoàn thành
4307h00 25/05/2020A1032CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang3.3. Hệ mã khóa ElGam ...Lưu Thế Dũng (2t)
Đã hoàn thành
4408h55 25/05/2020A1033CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường GiangThực hành Đánh giá 2 ...Đã hoàn thành
4513h55 25/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3) Ôn tập ...Đã hoàn thành
4608h55 26/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
4713h55 26/05/2020A1035CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangĐược chấp nhận
4808h55 27/05/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
4907h00 31/05/2020A1035CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangBị hủy
5013h55 31/05/2020A1035CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangBị hủy
5108h55 01/06/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
5208h55 02/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
5308h55 03/06/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
5407h00 07/06/2020A1032CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangBị hủy
5508h55 07/06/2020A1033CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangBị hủy
5608h55 08/06/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
5707h00 09/06/2020A1035CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangĐang chờ
5808h55 09/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
5913h55 09/06/2020A1035CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangĐang chờ
6008h55 10/06/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
6107h00 14/06/2020A1034CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường GiangĐang chờ
6208h55 15/06/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
6308h55 16/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
6408h55 17/06/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
6508h55 22/06/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
6608h55 23/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
6708h55 24/06/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
6808h55 29/06/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
6908h55 30/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
7008h55 01/07/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận
7108h55 06/07/2020C1043CT21
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
7208h55 07/07/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...Bị hủy
7308h55 08/07/2020A1023CT21
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Ngô Trường Giang ...Được chấp nhận