Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Xuân Hương1971016004Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT23Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật17262
2QT24-ICD3Tin học đại cương 142930

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 14/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...Vũ Quốc Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Được chấp nhận
209h50 16/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...Vũ Quốc Anh (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Được chấp nhận
309h50 21/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...Vũ Quốc Anh (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Được chấp nhận
409h50 23/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 3: CÁC CẤU TRÚ ...Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Được chấp nhận
509h50 28/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.2. Lưu trữ danh sác ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Được chấp nhận
609h50 30/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Danh sách móc nố ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Được chấp nhận
709h50 05/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Danh sách kiểu h ...Vũ Quốc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Được chấp nhận
809h50 07/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Đệ quy, Dan ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Được chấp nhận
913h55 09/10/2020A1013CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 5: CẤU TRÚC D ...Bùi Đức Duy (3t)
Mai Thành Đạt (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
Nguyễn Ngọc Minh (3t)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t)
Được chấp nhận
1009h50 12/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây nhị phân Đán ...Bùi Công Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Được chấp nhận
1109h50 14/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.5. Cây nhị phân tìm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Nguyễn Đình Quyết (2t)
Được chấp nhận
1209h50 19/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.6. Cây tổng quát Đá ...Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Được chấp nhận
1309h50 21/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 6: CẤU TRÚC DỮ ...Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Được chấp nhận
1413h55 22/10/2020A1013CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Cây - tập h ...Bùi Công Duy (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Hoàng Công Minh (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t)
Được chấp nhận
1508h55 23/10/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 1: Basic IT 1. ...Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Tống Anh Tuấn (3t)
Nguyễn Thế Việt (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 26/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương6.3. Sử dụng con trỏ ...Bùi Đức Duy (2t)
Được chấp nhận
1709h50 28/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.3. Các phép duyệt đ ...Bùi Đức Duy (2t)
Được chấp nhận
1808h55 30/10/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 2: MS Windows ...Tống Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1909h50 02/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Bùi Đức Duy (2t)
Lương Thị Thủy (2t)
Được chấp nhận
2009h50 04/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Được chấp nhận
2113h55 05/11/2020A1013CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngBị hủy
2208h55 06/11/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 3: MS Word 201 ...Tu Minh Hiếu (3t)
Tống Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2309h50 09/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8 CHƯƠNG 8: THUẬT TOÁ ...Bùi Đức Duy (2t)
Được chấp nhận
2409h50 11/11/2020A1032CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
2508h55 13/11/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân Hương3.3: Giao diện định d ...Tu Minh Hiếu (3t)
Tống Anh Tuấn (3t)
Nguyễn Thế Việt (1t)
Được chấp nhận
2609h50 16/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. Một số giải thuậ ...Bùi Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Được chấp nhận
2709h50 18/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. 3.Sắp xếp bằng t ...Bùi Đức Duy (2t)
Được chấp nhận
2808h55 20/11/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
2909h50 23/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 9: THUẬT TOÁN ...Được chấp nhận
3009h50 25/11/2020A1032CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Được chấp nhận
3108h55 27/11/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3209h50 30/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3309h50 02/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3408h55 04/12/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3509h50 07/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3609h50 09/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3708h55 11/12/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3809h50 14/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
3909h50 16/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
4008h55 18/12/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
4108h55 25/12/2020A1033QT24-ICD3
Tin học đại cương 1
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận