Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đỗ Văn Tuyên1971008012Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2401CLập Trình Mã Nguồn Mở114545
2CT2601Lập Trình Python335050
3DC26-MT26Tin Học Đại Cương 2253030
4NA2601CTin Học Đại Cương 2283030
5QT24,25MTruyền Thông Marketing284545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 07/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...Đã hoàn thành
214h55 07/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Đã hoàn thành
307h55 09/02/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Bùi Thu Thảo (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
413h55 09/02/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênMở đầu, giới thiệu Ch ...Đã hoàn thành
508h55 14/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên1.3 Ứng dụng của phần ...Đã hoàn thành
614h55 14/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Đã hoàn thành
707h55 16/02/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Đã hoàn thành
813h55 16/02/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 2: Môi trường ...Đã hoàn thành
908h55 21/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ...Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
1014h55 21/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Quang Minh (3t)
Phùng Minh Hoài Nam (3t)
Nguyễn Văn Hiến (1t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Cao Hải Anh (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Bùi Minh Chuyên (3t)
Nguyễn Văn Dũng (3t)
Tô Vũ Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Mạnh Hùng (3t)
Đã hoàn thành
1107h55 23/02/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Đã hoàn thành
1213h55 23/02/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 3: Website 3. ...Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 28/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.4 Nhúng mã PHP vào ...Trần Hải Thành (3t)
Đã hoàn thành
1414h55 28/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Hà Nhật Việt (3t)
Trần Khánh Huy (3t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1507h55 02/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Lê Diệu Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Linh (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
1613h55 02/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn Tuyên3.2. Thiết kế website ...Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (2t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1708h55 07/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.7 Hướng dẫn lấy dữ ...Đã hoàn thành
1814h55 07/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐã hoàn thành
1907h55 09/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
2013h55 09/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênThiết kế website thực ...Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Trần Duy Hưng (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Đã hoàn thành
2108h55 14/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.12 Hướng dẫn viết c ...Đã hoàn thành
2214h55 14/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Nguyễn Văn Hiến (1t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Doãn Tất Thắng (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Đã hoàn thành
2307h55 16/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Đặng Ngọc Anh (3t)
Lê Diệu Linh (3t)
Phạm Thị Như Mẫn (3t)
Đoàn Thị Phương Thảo (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Nguyễn Đình Vũ (3t)
Trần Gia Lộc (1t)
Đã hoàn thành
2413h55 16/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn Tuyên4.1. Tổng quan về côn ...Đã hoàn thành
2507h55 17/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu học phần C ...Vũ Thượng Khanh (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
2615h50 17/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênBiến, kiểu cơ bản, ph ...Lê Mạnh Duy (2t)
Quản Thành Đạt (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Bùi Quỳnh Như (2t)
Nguyễn Minh Thắng (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
Đã hoàn thành
2708h55 21/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU ...Đã hoàn thành
2814h55 21/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Bùi Văn Tiến Dương (3t)
Nguyễn Minh Hải (3t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Đã hoàn thành
2907h55 23/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...Đã hoàn thành
3013h55 23/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 5: Marketing t ...Nguyễn Tuấn Anh (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3107h55 24/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênCấu trúc điều khiển H ...Lê Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Bùi Ngô Đức Đại (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Đã hoàn thành
3215h50 24/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 1 ...Bùi Quỳnh Như (2t)
Nguyễn Minh Thắng (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
Đã hoàn thành
3308h55 28/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên3.2 Các câu lệnh dùng ...Nguyễn Viết Hồng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
3414h55 28/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Bùi Văn Giỏi (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Lê Thành Trung (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Đã hoàn thành
3507h55 30/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Lại Điền Vân Anh (3t)
Lê Diệu Linh (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
3613h55 30/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 5: Marketing t ...Tô Quang Vinh (3t)
Trần Duy Hưng (1t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3707h55 31/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênMảng Thực hành ...Hà Quốc Huy (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
3815h50 31/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành ...Nguyễn Minh Thắng (2t)
Lê Thị Mai Anh (2t)
Nguyễn Vũ Dũng (2t)
Quản Thành Đạt (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Bùi Quỳnh Như (2t)
Phạm Ngọc Trâm (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
Đã hoàn thành
3908h55 04/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 4: SỬ DỤNG PHP ...Nguyễn Quốc Thụ (3t)
Đã hoàn thành
4014h55 04/04/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Nguyễn Khánh Nam (3t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Đã hoàn thành
4107h55 06/04/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Vương Thị Ngọc Ánh (3t)
Lê Diệu Linh (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Đinh Thị Mai Phương (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
4213h55 06/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChủ đề: Tổng quan về ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
4307h55 07/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 2: Các kiểu dữ ...Nguyễn Minh Thắng (3t)
Trần Hữu Toàn (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Đã hoàn thành
4415h50 07/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 2: Các kiểu dữ ...Bùi Quỳnh Như (2t)
Nguyễn Minh Thắng (2t)
Đã hoàn thành
4508h55 11/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên4.2 Hướng dẫn lấy dữ ...Đã hoàn thành
4614h55 11/04/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênĐã hoàn thành
4707h55 13/04/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...Lê Diệu Linh (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Đã hoàn thành
4813h55 13/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênĐánh giá 1 ...Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
4907h55 14/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênĐánh giá 1 (30%) Phân ...Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Bùi Ngô Đức Đại (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Đào Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Hoàng Việt Trung (3t)
Đã hoàn thành
5015h50 14/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênPhân chia Module ...Vũ Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Văn Đại (2t)
Trịnh Doãn Hoàng (2t)
Đỗ Tuấn Long (2t)
Bùi Quỳnh Như (2t)
Đào Hoàng Phúc (2t)
Nguyễn Minh Thắng (2t)
Hoàng Việt Trung (2t)
Đã hoàn thành
5108h55 18/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên4.3 Hướng dẫn lấy dữ ...Đã hoàn thành
5213h55 20/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênVai trò của website t ...Đã hoàn thành
5307h55 21/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 3: Lập trình h ...Lê Mạnh Duy (3t)
Nguyễn Văn Đại (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Phạm Ngọc Trâm (3t)
Đã hoàn thành
5415h50 21/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên3.6 Kế thừa 3.7 Kế th ...Lê Đức Anh (2t)
Trần Thúy Hường (2t)
Đào Hoàng Phúc (2t)
Phạm Ngọc Trâm (2t)
Đã hoàn thành
5508h55 25/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 5: MỘT SỐ ỨNG ...Đã hoàn thành
5613h55 27/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênLập kế hoạch SEO ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
5707h55 28/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 3 ...Vũ Tuấn Anh (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Phạm Ngọc Trâm (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
5815h50 28/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 3 ...Bùi Quỳnh Như (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
Đã hoàn thành
5908h55 02/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên5.2 Ứng dụng quản lý ...Đã hoàn thành
6013h55 04/05/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênLập kế hoạch truyền t ...Lê Việt Anh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Ngô Phạm Công Sâm (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
6107h55 05/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 4: Vào/ra, ngo ...Bùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
6215h50 05/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 4 ...Trần Minh Chiến (2t)
Lê Mạnh Duy (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Bùi Ngô Đức Đại (2t)
Đỗ Tuấn Long (2t)
Đào Hoàng Phúc (2t)
Nguyễn Minh Thắng (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
Đã hoàn thành
6308h55 09/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên5.3 Ứng dụng hỗ trợ v ...Đã hoàn thành
6413h55 11/05/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênBT lập kế hoạch ...Lê Việt Anh (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đã hoàn thành
6507h55 12/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênLàm bài kiểm tra Đánh ...Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
6615h50 12/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 5: Lập trình W ...Lê Mạnh Duy (2t)
Đào Hoàng Phúc (2t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (2t)
Đã hoàn thành
6708h55 16/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênKiểm tra kết thúc học ...Đã hoàn thành
6813h55 18/05/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênTổng kết, ôn tập cho ...Đã hoàn thành
6907h55 19/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 5 ...Đã hoàn thành
7015h50 19/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênChương 6 Giao diện GU ...Đã hoàn thành