Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Xuân Hương1971016004Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT22Phương Pháp Lập Trình142145
2DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2311230
3NA23Tin Học Đại Cương 2332130

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 03/03/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC C ...Đã hoàn thành
213h00 04/03/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
308h55 06/03/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
407h00 07/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương1.4. Phương pháp chun ...Đặng Thế Quang (3t)
Được chấp nhận
513h00 08/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Linh Anh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Bùi Mạnh Cường (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Lê Minh Khánh (3t)
Nguyễn Đăng Huy (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Được chấp nhận
608h55 10/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Quang Duy (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Bùi Xuân Quân (3t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Lã Hải Yến (3t)
Được chấp nhận
707h00 14/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...Được chấp nhận
813h00 15/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Quang Duy (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Đã hoàn thành
908h55 17/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...Phạm Đức Tài (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 21/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương3.1.2 Tệp tin và các ...Nguyễn Quốc Anh (3t)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t)
Phạm Đức Tài (3t)
Đã hoàn thành
1113h00 22/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1208h55 24/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Quang Duy (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Được chấp nhận
1307h00 28/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 4. Hàm và ch ...Nguyễn Tiến Thành (3t)
Nguyễn Quốc Anh (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Phạm Gia Lộc (3t)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t)
Đã hoàn thành
1413h00 29/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1508h55 01/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
1607h00 05/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 5 . Đệ quy và ...Đã hoàn thành
1713h00 06/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Đào Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1808h55 08/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Quang Duy (3t)
Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 12/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành A0101 ...Đã hoàn thành
2013h00 13/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Bùi Mạnh Cường (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Nguyễn Đăng Huy (3t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2108h55 15/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Lã Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
2207h00 19/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4 Các phương pháp k ...Đã hoàn thành
2313h00 20/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Hoàng Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Vũ Thị Mai (3t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Nguyễn Đăng Huy (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2408h55 22/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Đinh Thị Thu Trang (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 26/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4.2. Khử đệ quy bằn ...Đã hoàn thành
2613h00 27/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình ...Đào Thị Thùy Dung (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Lê Minh Khánh (3t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (3t)
Hoàng Thanh Trường (3t)
Đã hoàn thành
2708h55 29/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Trần Ngọc Khang (3t)
Trần Trung Kiên (3t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t)
Phạm Thị Thanh Phương (3t)
Lê Thu Trang (3t)
Được chấp nhận
2807h00 02/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
2913h00 03/06/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3008h55 05/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3107h00 09/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3207h00 16/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3307h00 23/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3407h00 30/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3507h00 07/07/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận