Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Xuân Hương1971016004Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2401CLập Trình C Nâng Cao134551
2CT22An Toàn Bảo Mật Thông Tin144248
3CT23Phương Pháp Lập Trình184862

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 27/01/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t)
Được chấp nhận
208h55 27/01/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
307h00 28/01/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC Ch ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Phạm Nhật Hoàng (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Được chấp nhận
408h55 28/01/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngGiới thiệu học phần ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
507h00 03/02/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
608h55 03/02/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngĐược chấp nhận
707h00 04/02/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
808h55 04/02/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
907h00 03/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
1008h55 03/03/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
1107h00 04/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
1208h55 04/03/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngĐược chấp nhận
1307h00 10/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương1.3. 4 Khái niệm độ p ...Bùi Đức Duy (2t)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 10/03/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương I: Dữ liệu kiể ...Vũ Tiến Tâm (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 11/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương 1.5 Các cấu ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
1608h55 11/03/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân Hương1.2.2. Đồng dư. Các ...Vũ Văn Đức (3t)
Đỗ Hoàng Anh (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 17/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 2. Sự trừu t ...Bùi Đức Duy (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Đã hoàn thành
1808h55 17/03/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số1 Mản ...Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 18/03/2021A1022CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Đánh giá 1 ...Bùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
Đã hoàn thành
2008h55 18/03/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: HỆ MẬT MÃ ...Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Đã hoàn thành
2107h00 24/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 3. Nhập - xuất ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
2208h55 24/03/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 2: Dữ liệu kiể ...Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
2307h00 25/03/2021A1022CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThục hành ...Bùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
Đã hoàn thành
2408h55 25/03/2021A1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Đặng Thế Quang (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 31/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương3.2 Các kỹ thuật sinh ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
2608h55 31/03/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 2 : Dữ liệu ki ...Nguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Quốc Thụ (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Trần Hải Thành (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 01/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 5 . Đệ quy và ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Lưu Thế Dũng (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Đã hoàn thành
2808h55 01/04/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân Hương2.1.5. Mã Vigenere ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 07/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.1.1. Đệ quy phi tuy ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
3008h55 07/04/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 02: thự ...Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đào Anh Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 08/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Bùi Đức Duy (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Lê Duy Quang (2t)
Bùi Công Duy (2t)
Nguyễn Văn Lương (2t)
Đã hoàn thành
3208h55 08/04/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Đỗ Hoàng Anh (3t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Đã hoàn thành
3307h00 14/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4.1. Khử đệ quy bằn ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
3408h55 14/04/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương2.5. Cấu trúc tự t ...Trương Văn Huân (3t)
Trịnh Hoàng Anh (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Đã hoàn thành
3507h00 15/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4.2. Khử đệ quy bằn ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 15/04/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngL2.2. Mã hóa DES HƯƠ ...Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Đặng Thế Quang (3t)
Phạm Đức Tài (3t)
Đã hoàn thành
3707h00 21/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3808h55 21/04/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Được chấp nhận
3907h00 22/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Lưu Thế Dũng (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
4008h55 22/04/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân Hương3.4. Hệ mã khóa DSS ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
4107h00 28/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 6: MỘT SỐ CHIẾ ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
4208h55 28/04/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương2.5.4. Danh sách liên ...Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 29/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
4408h55 29/04/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
4507h00 05/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
4608h55 05/05/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành 03: Thự ...Trương Văn Huân (3t)
Vũ Tiến Tâm (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đã hoàn thành
4707h00 06/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.2.Chiến lược " quay ...Bùi Công Duy (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Lưu Thanh Hoàng (2t)
Hoàng Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
4808h55 06/05/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
4907h00 12/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.3. Chiến lược nhánh ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
5008h55 12/05/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 3 : Hàm và chư ...Trịnh Hoàng Anh (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
5107h00 13/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.4. Chiến lược chia ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
5208h55 13/05/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 4: CHỮ KÝ SỐ ( ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
5313h00 14/05/2021A1022CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
5414h55 14/05/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương3.3.Truyền tham số c ...Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
5507h00 19/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.6. Chiến lược tham ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
5608h55 19/05/2021A1023CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương 3.5.Phạm vi thực hiệ ...Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
5707h00 20/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngÔn tập -chữa bài tập ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
5807h00 20/05/2021online2CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngBị hủy
5908h55 20/05/2021B1023CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Chữ ký không phủ ...Vũ Quốc Anh (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Đã hoàn thành
6008h55 20/05/2021online3CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngBị hủy
6107h00 26/05/20213CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài tập thực hành về ...Nguyễn Viết Thái (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
6208h55 27/05/2021online3CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngChữa bài tập ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đỗ Hoàng Anh (3t)
Đã hoàn thành
6307h00 02/06/20212CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChữa bài tập Đánh giá ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
6408h55 02/06/20213CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân Hương4.2.2. Tệp văn bản 4. ...Trịnh Hoàng Anh (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Đinh Văn Phóng (3t)
Nguyễn Quốc Thụ (1t)
Đã hoàn thành
6507h00 03/06/20212CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngĐánh giá 3 ...Bùi Đức Duy (2t)
Đã hoàn thành
6608h55 03/06/20213CT22
An Toàn Bảo Mật Thông Tin
Nguyễn Thị Xuân HươngChữa bài tập Đánh giá ...Vũ Quốc Anh (3t)
Đã hoàn thành
6707h55 04/06/20213CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 5 : Thư viện đ ...Trương Văn Huân (3t)
Trịnh Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Đã hoàn thành
6813h55 04/06/20213CT2401C
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Thị Xuân HươngBài tập thực hành về ...Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Viết Hồng (3t)
Lê Đức Phú (3t)
Đã hoàn thành