Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Đoàn Phong1971017002Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động192445
2DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng204690

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 03/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
208h55 04/03/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (3t)
Phan Minh Phú (3t)
Đã hoàn thành
307h00 05/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
409h50 06/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Nguyễn Minh Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
507h00 07/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
608h55 08/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
707h00 09/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
809h50 10/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
907h00 14/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1008h55 15/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong2.3. Cấu trúc dữ liệu ...Đã hoàn thành
1107h00 16/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1209h50 17/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1307h00 21/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1408h55 22/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn PhongĐã hoàn thành
1507h00 23/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Đã hoàn thành
1609h50 24/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t)
Đinh Trung Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 28/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Đã hoàn thành
1808h55 29/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
1907h00 30/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
2009h50 01/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
2107h00 05/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Đã hoàn thành
2208h55 06/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Đã hoàn thành
2307h00 07/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Đã hoàn thành
2409h50 08/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Đã hoàn thành
2507h00 12/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Đã hoàn thành
2608h55 13/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Minh Hiếu (3t)
Đồng Văn Hiếu (3t)
Trần Anh Nam (3t)
Phan Minh Phú (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 14/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Đã hoàn thành
2809h50 15/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
2907h00 19/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Đã hoàn thành
3008h55 20/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Trần Anh Nam (3t)
Bùi Xuân Trường (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 21/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Đã hoàn thành
3209h50 22/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Đã hoàn thành
3307h00 26/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Đã hoàn thành
3408h55 27/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Minh Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
3507h00 28/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Đã hoàn thành
3609h50 29/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Đồng Văn Hiếu (2t)
Phan Minh Phú (2t)
Bùi Xuân Trường (2t)
Được chấp nhận
3707h00 02/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
3808h55 03/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
3907h00 04/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4009h50 05/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4107h00 09/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4208h55 10/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4307h00 11/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4409h50 12/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4507h00 16/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4608h55 17/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4707h00 18/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4809h50 19/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
4907h00 23/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5008h55 24/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5107h00 25/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5209h50 26/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5307h00 30/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5408h55 01/07/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5507h00 02/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5609h50 03/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5707h00 07/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5808h55 08/07/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
5907h00 09/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận
6009h50 10/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Được chấp nhận