Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đỗ Anh Dũng1971018004Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2401Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất7630

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 07/02/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
209h50 14/02/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
309h50 21/02/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngTrương Đăng Khoa (1t)
Nguyễn Xuân Quang (1t)
Đã hoàn thành
409h50 28/02/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐã hoàn thành
509h50 07/03/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐã hoàn thành
609h50 14/03/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
709h50 21/03/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
809h50 28/03/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Minh Quân (2t)
Được chấp nhận
909h50 04/04/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
1009h50 11/04/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
1109h50 18/04/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
1209h50 25/04/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
1309h50 02/05/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
1409h50 09/05/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
1509h50 16/05/2023C3042DC2401
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận