Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đoàn Hữu Chức1971018005Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2501CTruyền Số Liệu28342
2CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình Assembly281445
3DC2401Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển73642
4DC2601Cấu Kiện Điện Tử20428

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 06/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcGiới thiệu học phần C ...Hoàng Hữu Cường (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Được chấp nhận
207h00 07/02/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 1. Giới thiệu ...Đã hoàn thành
308h55 09/02/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcMở đầu Chương 1. Các ...Được chấp nhận
407h55 13/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Truyền số l ...Hồ Thu Loan (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Được chấp nhận
507h00 14/02/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức2.2. Tổ chức bộ nhớ 2 ...Đã hoàn thành
608h55 16/02/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu Chức1.2. Tụ điện và cuộn ...Đã hoàn thành
707h55 20/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.2. Tín hiệu và nhiễ ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Cù Văn Tú (3t)
Được chấp nhận
807h00 21/02/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Lập trình c ...Đã hoàn thành
908h55 23/02/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Chất bán dẫ ...Nguyễn Minh Hải (2t)
Lê Dương Sơn (2t)
Nguyễn Khánh Nam (2t)
Bùi Văn Giỏi (2t)
Hà Nhật Việt (2t)
Nguyễn Quang Minh (2t)
Được chấp nhận
1007h55 27/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3. Các môi trường t ...Hoàng Hữu Cường (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Được chấp nhận
1107h00 28/02/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Lập trình c ...Đã hoàn thành
1208h55 02/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Chuyển tiếp ...Nguyễn Minh Hải (2t)
Bùi Đức Hoàng (2t)
Lê Dương Sơn (2t)
Hà Nhật Việt (2t)
Được chấp nhận
1307h55 06/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3.2. Môi trường tru ...Vũ Thị Minh Thư (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Được chấp nhận
1407h00 07/03/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Truyền thôn ...Đã hoàn thành
1508h55 09/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 4. Diode bán d ...Được chấp nhận
1607h55 13/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Kỹ thuật cơ ...Hồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Được chấp nhận
1707h00 14/03/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
1808h55 16/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu Chức4.3. Diode biến dung, ...Hà Nhật Việt (2t)
Nguyễn Minh Hải (2t)
Bùi Văn Giỏi (2t)
Lê Dương Sơn (2t)
Được chấp nhận
1913h55 16/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
2013h55 17/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
2107h55 20/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
2207h00 21/03/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
2308h55 23/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu Chức4.3. Diode biến dung, ...Được chấp nhận
2413h55 23/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
2513h55 24/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
2607h55 27/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Trần Công Duy (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Vũ Huy (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 28/03/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
2808h55 30/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Tranzito lư ...Trịnh Xuân Thành (2t)
Phạm Hùng Thế (2t)
Nguyễn Minh Hải (2t)
Trần Khánh Huy (2t)
Nguyễn Khánh Nam (2t)
Lê Dương Sơn (2t)
Hà Nhật Việt (2t)
Được chấp nhận
2913h55 30/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hải Bình (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Bùi Anh Minh Quân (3t)
Đã hoàn thành
3013h55 31/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Đã hoàn thành
3107h55 03/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Trần Duy An (3t)
Vũ Khắc Hoàng (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Chu Đình Tuân (3t)
Được chấp nhận
3207h00 04/04/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
3308h55 06/04/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Tranzito lư ...Được chấp nhận
3413h55 06/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Được chấp nhận
3513h55 07/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐoàn Quốc Anh (2t)
Hồ Thu Loan (2t)
Nguyễn Trung Đức (2t)
Đã hoàn thành
3607h55 10/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
3707h00 11/04/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
3808h55 13/04/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Tranzito lư ...Lê Dương Sơn (2t)
Hà Nhật Việt (2t)
Bùi Văn Tiến Dương (2t)
Nguyễn Khánh Nam (2t)
Được chấp nhận
3913h55 13/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
4013h55 14/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
4107h55 17/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
4207h00 18/04/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
4314h55 18/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Nguyễn Đại Minh (2t)
Phạm Văn Cao (2t)
Đã hoàn thành
4408h55 20/04/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 6. Tranzito tr ...Được chấp nhận
4513h55 20/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Đã hoàn thành
4607h55 24/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
4707h00 25/04/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Được chấp nhận
4814h55 25/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
4908h55 27/04/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 6. Tranzito tr ...Nguyễn Khánh Nam (2t)
Lê Dương Sơn (2t)
Doãn Tất Thắng (2t)
Hà Nhật Việt (2t)
Lê Thành Trung (2t)
Nguyễn Tuấn Chinh (2t)
Bùi Văn Tiến Dương (2t)
Nguyễn Minh Hải (2t)
Được chấp nhận
5013h55 27/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
5107h55 01/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
5207h00 02/05/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Được chấp nhận
5314h55 02/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
5408h55 04/05/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Linh kiện n ...Nguyễn Minh Hải (2t)
Đã hoàn thành
5513h55 04/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
5607h55 08/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcVũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Được chấp nhận
5707h00 09/05/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Đã hoàn thành
5814h55 09/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (2t)
Nguyễn Hải Bình (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Hoàng Hữu Cường (2t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t)
Đã hoàn thành
5908h55 11/05/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Linh kiện n ...Được chấp nhận
6013h55 11/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
6107h55 15/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
6207h00 16/05/2023C3043DC2401
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcThực hiện các thiết k ...Được chấp nhận
6314h55 16/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
6408h55 18/05/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Linh kiện n ...Được chấp nhận
6513h55 18/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận