Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Đức Thuận1971018006Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2201Thực Tập Công Nhân98181
2DC2201Điều Khiển Logic Và Plc96161

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 25/01/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN I. ĐIỀU KHIỂN LO ...Đã hoàn thành
207h00 26/01/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
307h00 27/01/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.3 Các phương pháp b ...Đã hoàn thành
407h00 28/01/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
508h55 01/02/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
607h00 02/02/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
707h00 04/02/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
808h55 01/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
907h00 02/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
1007h00 03/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
1107h00 04/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
1208h55 08/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4 Phương pháp tối t ...Đã hoàn thành
1307h00 09/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
1407h00 10/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4.3 Phương pháp Quy ...Đã hoàn thành
1507h00 11/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
1608h55 15/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnChương II. Tổng hợp v ...Đã hoàn thành
1707h00 16/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
1807h00 17/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3 Các phương pháp t ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
1907h00 18/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
2008h55 22/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.1 Phương pháp ma ...Đã hoàn thành
2107h00 23/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
2207h00 24/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...Đã hoàn thành
2307h00 25/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
2408h55 29/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 30/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...Đặng Quang Phong (3t)
Đã hoàn thành
2607h00 31/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 01/04/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...Đã hoàn thành
2808h55 05/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 06/04/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
3007h00 07/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN II. PLC Chương I ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
3107h00 08/04/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
3208h55 12/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
3307h00 13/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
3407h00 14/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận3.3 Phần cứng 3.4 Họ ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
3507h00 15/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
3608h55 19/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận3.5 Module CPU 3.6 Cá ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
3707h00 20/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
3807h00 21/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
3907h00 22/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
4007h00 24/04/2021B2023DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.1 Ngôn ngữ lập trìn ...Đã hoàn thành
4109h50 24/04/2021D3032DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
4213h00 24/04/2021D3034DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
4308h55 26/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2.4 Điều khiển than ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
4407h00 27/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
4507h00 28/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2.6 Điều khiển mức ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
4607h00 29/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
4708h55 03/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
4807h00 04/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
4907h00 05/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
5007h00 06/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 11: Đấu công tơ b ...Đã hoàn thành
5108h55 10/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
5207h00 11/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 12: Lắp mạch đảo ...Đã hoàn thành
5307h00 12/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
5407h00 13/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnKiểm tra ...Đã hoàn thành
5513h00 14/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t)
Đã hoàn thành
5614h55 14/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 13: Lắp mạch điện ...Đã hoàn thành
5708h55 17/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận- THỰC HÀNH - THI HẾT ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
5807h00 18/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
5907h00 19/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnĐược chấp nhận
6007h00 20/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Khởi động độn ...Đã hoàn thành
6108h55 24/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
6207h00 25/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Khởi động độn ...Đã hoàn thành
6307h00 27/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 15: Lắp mạch bảo ...Đã hoàn thành