Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoàng Đan1971020010Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2401Kinh Tế Học Đại Cương91545
2QT2301NQuản Trị Nhân Sự181545
3QT23N-MLý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh231030
4QT25Kinh Tế Vi Mô0050

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 24/08/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
207h00 25/08/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Đã hoàn thành
314h55 25/08/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
413h00 31/08/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Biểu diễn trò chơ ...Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Đức Lâm (2t)
Đã hoàn thành
507h00 01/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Lựa chọn kinh tế ...Coóc Tiến Trung (3t)
Đã hoàn thành
614h55 01/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Đức Lâm (3t)
Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
713h00 07/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.5 Cân băng chiến lư ...Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
807h00 08/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.1. Cầu 2.2. Cung ...Đinh Như Lượng (1t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Phạm Thị Ngọc Bích (2t)
Đã hoàn thành
914h55 08/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Đã hoàn thành
1013h00 14/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Các nội dun ...Đã hoàn thành
1107h00 15/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Đinh Như Lượng (1t)
Đã hoàn thành
1214h55 15/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
1313h00 21/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan 2.2. Chiến lược cạn ...Đã hoàn thành
1407h00 22/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Đồng Xuân Lưu (1t)
Đinh Như Lượng (1t)
Nguyễn Việt Đức (1t)
Đã hoàn thành
1514h55 22/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Đã hoàn thành
1613h00 28/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Chiếm lĩnh thị t ...Được chấp nhận
1707h00 29/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Được chấp nhận
1813h00 29/09/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
1914h55 29/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Được chấp nhận
2013h00 30/09/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
2113h00 05/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan 2.4. Hướng đến sự ...Được chấp nhận
2207h00 06/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Lý thuyết về lợi ...Được chấp nhận
2313h00 06/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
2414h55 06/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Được chấp nhận
2513h00 07/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
2613h00 12/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Ứng dụng lý ...Được chấp nhận
2707h00 13/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Được chấp nhận
2813h00 13/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
2914h55 13/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Được chấp nhận
3013h00 14/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
3113h00 19/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
3207h00 20/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Được chấp nhận
3313h00 20/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
3414h55 20/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Được chấp nhận
3513h00 21/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
3613h00 26/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
3707h00 27/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Được chấp nhận
3813h00 27/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
3914h55 27/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Được chấp nhận
4013h00 28/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4113h00 02/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4207h00 03/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Được chấp nhận
4313h00 03/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4414h55 03/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4513h00 04/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4613h00 09/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4707h00 10/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Được chấp nhận
4813h00 10/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
4914h55 10/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5013h00 11/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5113h00 16/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5207h00 17/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6. Thị trường ...Được chấp nhận
5313h00 17/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5414h55 17/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5513h00 18/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5613h00 23/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5707h00 24/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...Được chấp nhận
5813h00 24/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
5914h55 24/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6013h00 25/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6113h00 30/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6207h00 01/12/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Được chấp nhận
6313h00 01/12/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6414h55 01/12/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận
6513h00 02/12/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐược chấp nhận