Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoàng Đan1971020010Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2401Kinh Tế Học Đại Cương94545
2QT2301NQuản Trị Nhân Sự184545
3QT23N-MLý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh233030
4QT25Kinh Tế Vi Mô714747

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 24/08/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
207h00 25/08/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Đã hoàn thành
314h55 25/08/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
413h00 31/08/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Biểu diễn trò chơ ...Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Đức Lâm (2t)
Đã hoàn thành
507h00 01/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Lựa chọn kinh tế ...Đã hoàn thành
614h55 01/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Đức Lâm (3t)
Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
713h00 07/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.5 Cân băng chiến lư ...Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
807h00 08/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.1. Cầu 2.2. Cung ...Đinh Như Lượng (1t)
Phạm Thị Ngọc Bích (2t)
Đã hoàn thành
914h55 08/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Đã hoàn thành
1013h00 14/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Các nội dun ...Đã hoàn thành
1107h00 15/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Đinh Như Lượng (1t)
Đã hoàn thành
1214h55 15/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
1313h00 21/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan 2.2. Chiến lược cạn ...Đã hoàn thành
1407h00 22/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Đồng Xuân Lưu (1t)
Đinh Như Lượng (1t)
Nguyễn Việt Đức (1t)
Đã hoàn thành
1514h55 22/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Đã hoàn thành
1613h00 28/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Chiếm lĩnh thị t ...Bùi Huy Hùng (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 29/09/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Đã hoàn thành
1813h00 29/09/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Đã hoàn thành
1914h55 29/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Bùi Huy Hùng (3t)
Đã hoàn thành
2007h55 02/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.1 Nền kinh tế ..... ...Đã hoàn thành
2113h00 05/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan 2.4. Hướng đến sự ...Đã hoàn thành
2207h00 06/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Lý thuyết về lợi ...Đã hoàn thành
2313h00 06/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Đã hoàn thành
2414h55 06/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Đã hoàn thành
2507h55 09/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Nguyễn Thị Hòa (3t)
Phạm Đức Lương (1t)
Vũ Xuân Minh (3t)
Đã hoàn thành
2613h00 12/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Ứng dụng lý ...Đã hoàn thành
2707h00 13/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Đồng Xuân Lưu (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Đã hoàn thành
2813h00 13/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Thị Hòa (2t)
Bùi Khánh Dương (2t)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t)
Nguyễn Minh Quân (2t)
Nguyễn Hoàng An (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Đặng Thị Thùy Linh (2t)
Vũ Xuân Minh (2t)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t)
Đã hoàn thành
2914h55 13/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Đã hoàn thành
3007h55 16/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Minh Quân (3t)
Vũ Xuân Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t)
Đã hoàn thành
3113h00 19/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Biến thế yếu thà ...Vũ Mai Lâm (2t)
Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t)
Đã hoàn thành
3207h00 20/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Đồng Xuân Lưu (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Đã hoàn thành
3313h00 20/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Nguyễn Phương Thảo (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Đã hoàn thành
3414h55 20/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Đã hoàn thành
3507h55 23/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Nguyễn Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
3613h00 26/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Giành chiến thắn ...Đã hoàn thành
3707h00 27/10/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Coóc Tiến Trung (1t)
Đã hoàn thành
3813h00 27/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Nguyễn Phương Thảo (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Đã hoàn thành
3914h55 27/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Bùi Huy Hùng (1t)
Đã hoàn thành
4007h55 30/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t)
Đã hoàn thành
4113h00 02/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.5. Hợp tác là con đ ...Đã hoàn thành
4207h00 03/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Đã hoàn thành
4313h00 03/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Bùi Thị Cẩm Vân (2t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Hoàng Thanh Tùng (2t)
Trần Mạnh Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
4414h55 03/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Đã hoàn thành
4507h55 06/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Nguyễn Hoàng An (3t)
Vũ Quỳnh Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Trương Kiều Oanh (3t)
Dương Thu Phương (3t)
Nguyễn Minh Quân (3t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Bùi Duy Thành (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t)
Trần Mạnh Tuấn (3t)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t)
Hoàng Thanh Tùng (3t)
Âu Thùy Vân (3t)
Đã hoàn thành
4613h00 09/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Sách lược trước ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Nguyễn Đức Lâm (1t)
Đã hoàn thành
4707h00 10/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Đã hoàn thành
4813h00 10/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t)
Trần Mạnh Tuấn (2t)
Hoàng Thanh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
4914h55 10/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Đã hoàn thành
5007h55 13/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t)
Lê Thị Minh Trang (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t)
Lưu Thị Thanh Mai (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t)
Trần Thị Minh Tú (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Thu Hiền (3t)
Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Hoàng Thanh Tùng (3t)
Trần Mạnh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
5113h00 16/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.8. Tránh thiệt chọn ...Đã hoàn thành
5207h00 17/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6. Thị trường ...Đã hoàn thành
5313h00 17/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Cạnh tranh có tí ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t)
Đã hoàn thành
5414h55 17/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Đã hoàn thành
5507h55 20/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
5613h00 23/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.10. Từ nhẫn nhịn đế ...Đã hoàn thành
5707h00 24/11/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...Hoàng Quốc Trung (3t)
Đã hoàn thành
5813h00 24/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1.Thị trường lao độ ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t)
Hoàng Thanh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
5914h55 24/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Vũ Mai Lâm (3t)
Đã hoàn thành
6007h55 27/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3.Thị trường đất đa ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Trần Mạnh Tuấn (3t)
Hoàng Thanh Tùng (3t)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t)
Đã hoàn thành
6113h00 30/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.12. Đề cao tinh thầ ...Đã hoàn thành
6207h00 01/12/2021C3023DL2401
Kinh Tế Học Đại Cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Đinh Như Lượng (1t)
Đã hoàn thành
6313h00 01/12/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Phạm Hồng Chương (2t)
Nguyễn Tùng Dương (2t)
Lê Thị Phương Lan (2t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Phạm Thị Quỳnh (2t)
Trần Mạnh Tuấn (2t)
Hoàng Thanh Tùng (2t)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t)
Trần Thị Hải Yến (2t)
Đã hoàn thành
6414h55 01/12/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Đã hoàn thành
6507h55 04/12/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanÔn tập và ĐG lại ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Trần Mạnh Tuấn (3t)
Hoàng Thanh Tùng (3t)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t)
Đã hoàn thành