Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lê Thị Nam Phương1971009005Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT22N-MMarketing Căn Bản206167
2VH21-VH22Thống Kê Du Lịch94245

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 04/03/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 1: Đối tượng, ...Đã hoàn thành
208h55 05/03/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...Đã hoàn thành
308h55 08/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 2: Trình bày s ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
408h55 09/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương1.2. Một số khái niệm ...Nguyễn Thị Nhung (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
Đã hoàn thành
508h55 15/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 3: Các tham số ...Phạm Văn Hoàng (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
608h55 16/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
Đã hoàn thành
708h55 22/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương3.2. Các tham số đo x ...Nguyễn Văn Cừ (2t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
808h55 23/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương2.2. Nghiên cứu marke ...Phạm Thị Mai Anh (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
Đã hoàn thành
908h55 29/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
1008h55 30/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương ...Bị hủy
1108h55 06/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (1t)
Đã hoàn thành
1208h55 07/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...Ngô Trung Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Phùng Minh Hóa (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 13/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương5.2.Lhệ TQ tuyến tính ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
1408h55 14/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi ...Trần Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1508h55 20/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương6.2.Các chỉ tiêu phân ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
1608h55 21/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
1708h55 26/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.2. Mô hình hành vi ...Đã hoàn thành
1808h55 27/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.2.Các phương pháp t ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Đã hoàn thành
1908h55 28/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 02/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
2108h55 03/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.3.Hệ thống chỉ số C ...Đã hoàn thành
2208h55 04/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
Đã hoàn thành
2308h55 09/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
2409h50 09/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngBị hủy
2508h55 10/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương8.3. Nhiệm vụ ngh.cứu ...Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
2608h55 11/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6 ĐG2 Chương 7 ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
2708h55 16/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.2. Các quyết định l ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
2808h55 17/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương9.2. Thống kê doanh t ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Đã hoàn thành
2908h55 18/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.5. Thiết kế và mark ...Đã hoàn thành
3008h55 23/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.1. Các yếu tố ảnh h ...Đã hoàn thành
3108h55 24/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương10.1. Thống kê số lượ ...Lê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Đã hoàn thành
3208h55 25/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...Đã hoàn thành
3308h55 29/06/2020B2054QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.2. Cấu trúc kênh ph ...Đã hoàn thành
3408h55 30/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.2. Các bước tiến h ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Đã hoàn thành
3508h55 01/07/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương10.3. Thống kê năng s ...Đã hoàn thành
3608h55 02/07/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngTổng kết, ôn tập ...Đã hoàn thành
3708h55 07/07/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương ...Được chấp nhận
3808h55 08/07/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...Được chấp nhận
3908h55 09/07/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương ...Được chấp nhận