Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Mai Linh1971020017Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2001KKế Toán Quản Trị 229645
2QT2002KKế Toán Quản Trị 229645

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 07/01/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1: Các pp xác ...Đã hoàn thành
207h00 11/01/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1: Các pp xác ...Đã hoàn thành
308h55 14/01/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1: Các pp xác ...Đã hoàn thành
407h00 18/01/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 tiếp ...Đã hoàn thành
508h55 21/01/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
607h00 25/01/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhChương 1 tiếp ...Được chấp nhận
708h55 18/02/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
807h00 22/02/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
908h55 25/02/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1007h00 01/03/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1108h55 04/03/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1207h00 08/03/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1308h55 11/03/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1407h00 15/03/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1508h55 18/03/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1607h00 22/03/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1708h55 25/03/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1807h00 29/03/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1908h55 01/04/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2007h00 05/04/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2108h55 08/04/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2207h00 12/04/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2308h55 15/04/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2407h00 19/04/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2508h55 22/04/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2607h00 26/04/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2708h55 29/04/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2807h00 03/05/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2908h55 06/05/2019B1033QT2002K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3007h00 10/05/2019B2033QT2001K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận