Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Mai Linh1971020017Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT22N-MKế Toán Quản Trị 1231845

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 04/03/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...Đã hoàn thành
207h00 08/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1 (TIẾP) 1.3. ...Nguyễn Việt Anh (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Đã hoàn thành
307h00 15/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Đã hoàn thành
407h00 22/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.3. ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nghiêm Thanh Mai (3t)
Đã hoàn thành
507h00 29/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.5. ...Nguyễn Việt Anh (3t)
Bùi Thị Minh Hằng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nghiêm Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
Cao Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
607h00 06/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Vũ Trường An (3t)
Đã hoàn thành
707h00 13/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
807h00 20/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
907h00 27/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
1007h00 03/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
1107h00 10/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
1207h00 17/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
1307h00 24/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
1407h00 01/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận
1507h00 08/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...Được chấp nhận