Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Mai Linh1971020017Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT24Nguyên Lý Kế Toán416060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 26/01/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhGiới thiệu học phần C ...Ngô Phạm Công Sâm (4t)
Vũ Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (4t)
Nguyễn Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Văn Hiếu (4t)
Nguyễn Bá Hoàng (4t)
Phạm Bảo Ngọc (4t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t)
Nguyễn Thái Sơn (4t)
Trần Phương Thảo (4t)
Đinh Văn Thái Toàn (4t)
Nguyễn Thị Hồng Trang (4t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (4t)
Đã hoàn thành
207h55 02/02/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
307h55 02/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
407h55 09/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ...Đã hoàn thành
507h55 16/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
607h55 23/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
707h55 30/03/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
807h55 06/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
907h55 13/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
1007h55 20/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
1107h55 27/04/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
1207h55 04/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ...Đã hoàn thành
1307h55 11/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Đã hoàn thành
1407h55 15/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Vũ Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (4t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t)
Nguyễn Thái Sơn (4t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (4t)
Đã hoàn thành
1507h55 18/05/2021B2014QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1607h55 25/05/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC ...Vũ Tuấn Anh (4t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (4t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t)
Nguyễn Thái Sơn (4t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (4t)
Đã hoàn thành
1707h55 01/06/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhChương 5 tiếp ...Đã hoàn thành
1809h50 01/06/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhKhông được chấp nhận
1907h55 04/06/2021Zoom4QT24
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 6: PHƯƠNG. PHÁ ...Nguyễn Thị Thu Hằng (4t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t)
Nguyễn Thái Sơn (4t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (4t)
Vũ Tuấn Anh (4t)
Đã hoàn thành