Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Thị Thanh Hương1971022006Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2601Địa Lý Du Lịch Việt Nam86060
2DL2601Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam83030
3DL27-QT2701Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam523040
4QT2702Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam402730

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 14/08/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Phần I. CƠ SỞ ...Đã hoàn thành
208h55 15/08/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.4.Tài nguyên DL nhâ ...Đã hoàn thành
307h00 16/08/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1: Khái ...Đã hoàn thành
407h55 21/08/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Tổ chức lãn ...Đã hoàn thành
508h55 22/08/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Các tiêu ch ...Đã hoàn thành
607h00 23/08/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Vùng văn hó ...Đã hoàn thành
707h55 28/08/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngPhần 2. TIỀM NĂNG VÀ ...Đã hoàn thành
808h55 29/08/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Tài nguyên du lị ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
907h00 30/08/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.3. Các tiểu vùng vă ...Nguyễn Minh Chính (2t)
Đã hoàn thành
1007h55 04/09/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
1108h55 05/09/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Cơ sở lưu trú 2. ...Nguyễn Minh Chính (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Vũ Thị Hoài Phương (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 06/09/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Đặc trưng văn hó ...Nguyễn Minh Chính (2t)
Bùi Doãn Lợi (2t)
Đã hoàn thành
1307h55 11/09/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.4. Doanh thu Phần 3 ...Nguyễn Minh Chính (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 12/09/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Một số tuyến, đi ...Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 13/09/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 4. Vùng văn hó ...Đã hoàn thành
1607h55 18/09/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Vùng du lịc ...Nguyễn Minh Chính (2t)
Đã hoàn thành
1708h55 19/09/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Một số tuyến, đi ...Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
1807h00 20/09/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Đặc trưng văn hó ...Nguyễn Minh Chính (2t)
Đã hoàn thành
1907h55 25/09/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Vùng du lịc ...Nguyễn Minh Chính (2t)
Bùi Doãn Lợi (2t)
Đã hoàn thành
2008h55 26/09/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
2107h00 27/09/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.2. Đặc trưng văn hó ...Đã hoàn thành
2207h55 02/10/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 4. Vùng du lịc ...Đã hoàn thành
2309h50 02/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1. Văn ...Đã hoàn thành
2408h55 03/10/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
2507h00 04/10/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 6. Vùng văn hó ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Vũ Thị Hoài Phương (2t)
Trần Thị Thuỳ (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Đã hoàn thành
2608h55 04/10/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1. Văn ...Nguyễn Nhật Anh (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Đỗ Hoàng Thành (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 06/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Văn hóa nhậ ...Vũ Minh Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Đã hoàn thành
2807h55 09/10/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Vùng du lịc ...Đã hoàn thành
2909h50 09/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 3. Văn hóa tổ ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Vũ Minh Anh (2t)
Nguyễn Hữu Chiến (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Đã hoàn thành
3008h55 10/10/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
3107h00 11/10/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương6.3. Các tiểu vùng vă ...Đã hoàn thành
3208h55 11/10/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...Đỗ Hoàng Thành (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Đã hoàn thành
3307h00 13/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Tổ chức quốc gi ...Đã hoàn thành
3407h55 16/10/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 6. Vùng du lịc ...Đã hoàn thành
3509h50 16/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.1. Văn hóa ẩm thực ...Vũ Minh Anh (2t)
Vũ Hoàng Gia (2t)
Đã hoàn thành
3608h55 17/10/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương6.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
3707h00 18/10/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương7.2. Đặc trưng văn hó ...Đã hoàn thành
3808h55 18/10/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Tổ chức quốc gi ...Nguyễn Nhật Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Đã hoàn thành
3907h00 20/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Văn hóa phục sức ...Đã hoàn thành
4007h55 23/10/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 7. Vùng du lịc ...Đã hoàn thành
4109h50 23/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa cư trú 4 ...Vũ Minh Anh (2t)
Đinh Thị Thanh Huyền (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Trần Thái Nhật (2t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t)
Đã hoàn thành
4208h55 24/10/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương7.2. Một số tuyến, đi ...Đã hoàn thành
4307h00 25/10/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 8. Vùng văn hó ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Đã hoàn thành
4408h55 25/10/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Văn hóa phục sức ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Nhật Anh (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Đã hoàn thành
4507h00 27/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.4. Văn hóa giao thô ...Vũ Minh Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Nguyễn Trường Sơn (2t)
Đã hoàn thành
4607h55 30/10/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐánh giá 3: Thuyết tr ...Bị hủy
4709h50 30/10/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.2. Văn hóa nghệ thu ...Đã hoàn thành
4808h55 31/10/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐánh giá 3: Thuyết tr ...Đã hoàn thành
4907h00 01/11/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương8.2. Đặc trưng văn hó ...Đã hoàn thành
5008h55 01/11/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa cư trú 4 ...Đã hoàn thành
5113h00 02/11/20234DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
5207h00 03/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3. Văn hóa tâm linh ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Vũ Minh Anh (2t)
Nguyễn Hữu Chiến (2t)
Đặng Xuân Đạt (2t)
Vũ Hoàng Gia (2t)
Trần Thị Mai Hương (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Nguyễn Trường Sơn (2t)
Đỗ Xuân Thắng (2t)
Đã hoàn thành
5307h55 06/11/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐánh giá 3: Thuyết tr ...Bị hủy
5409h50 06/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.1. Phong tục (tiế ...Vũ Minh Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Nguyễn Quốc An (2t)
Phạm Đại Dương (2t)
Đặng Xuân Đạt (2t)
Bùi Đức (2t)
Vũ Hoàng Gia (2t)
Đinh Thị Thanh Huyền (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t)
Đỗ Xuân Thắng (2t)
Trần Lê Minh Thu (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Đã hoàn thành
5507h00 07/11/20233DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
5607h55 07/11/20234DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐã hoàn thành
5708h55 07/11/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
5807h00 08/11/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBáo cáo bài tập lớn ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Đã hoàn thành
5908h55 08/11/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa tin ...Nguyễn Nhật Anh (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Đã hoàn thành
6007h00 10/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.2. Tín ngưỡng ...Đã hoàn thành
6107h55 13/11/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
6209h50 13/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.3. Tôn giáo - Phậ ...Đã hoàn thành
6308h55 14/11/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
6407h00 15/11/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBáo cáo bài tập lớn ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Đã hoàn thành
6508h55 15/11/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3. Văn hóa tâm linh ...Nguyễn Ánh Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
6607h00 17/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương- Nho giáo với VHVN - ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Vũ Thị Yến (2t)
Đã hoàn thành
6707h55 20/11/2023C2042DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
6809h50 20/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐánh giá 1: 30% Bài t ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Lê Đức Hùng (2t)
Vũ Hoàng Kim Ngân (2t)
Đã hoàn thành
6908h55 21/11/2023C2043DL2601
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBị hủy
7007h00 22/11/2023C2042DL2601
Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngBáo cáo bài tập lớn ...Bùi Doãn Lợi (2t)
Đã hoàn thành
7108h55 22/11/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.2. Tín ngưỡng ...Nguyễn Nhật Anh (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
7207h00 24/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
7309h50 27/11/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
7408h55 29/11/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương5.3.3. Tôn giáo - Phậ ...Nguyễn Nhật Anh (3t)
Phạm Huy Hoàng (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Đã hoàn thành
7507h00 01/12/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
7609h50 04/12/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận
7708h55 06/12/2023B2023QT2702
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương- Các tôn giáo khác ( ...Được chấp nhận
7807h00 08/12/2023B2032DL27-QT2701
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngĐược chấp nhận