Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoàng Đan1971020010Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô583458

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 04/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Lê Tùng Dương (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Phạm Thu Hà (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (2t)
Nguyễn Việt Hằng (2t)
Phan Thanh Hiền (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t)
Nguyễn Hoàng My (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t)
Lê Trần Đại Phúc (2t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Trịnh Thị Thuận (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Nguyễn Thành Trung (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
Phạm Thúy Vân (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Đã hoàn thành
207h00 06/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Một số khái niệm ...Trần Tuấn Đạt (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Nhật Minh (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Trịnh Thị Thuận (2t)
Nguyễn Thành Trung (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t)
Đã hoàn thành
307h00 08/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT V ...Trần Tuấn Đạt (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Lê Trần Đại Phúc (2t)
Đã hoàn thành
407h00 10/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Hệ thống kinh tế ...Lê Công Tuấn Thành (2t)
Đỗ Ngọc Anh (1t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Lê Trần Đại Phúc (1t)
Đã hoàn thành
507h00 15/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Lê Công Tuấn Thành (1t)
Đã hoàn thành
607h00 17/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Khái niệm và các ...Trần Tuấn Đạt (2t)
Lê Tùng Dương (1t)
Nguyễn Đức Khoa (1t)
Nguyễn Hoàng Long (1t)
Đã hoàn thành
707h00 22/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Tạ Đức Giang (1t)
Nguyễn Việt Hằng (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Trần Quang Huy (2t)
Bùi Huy Hùng (1t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Tô Đức Trường (1t)
Đã hoàn thành
807h00 24/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Việt Hằng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t)
Đã hoàn thành
907h00 29/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Ngọc Anh (1t)
Nguyễn Việt Hằng (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t)
Lê Trần Đại Phúc (1t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (1t)
Đã hoàn thành
1007h00 01/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Được chấp nhận
1107h00 06/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Phạm Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
1207h00 08/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Hương Giang (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Trần Đại Phúc (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 13/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Đã hoàn thành
1407h00 15/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mức cung tiền và ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Phạm Anh Quân (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 20/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Lê Tùng Dương (2t)
Nguyễn Việt Hằng (1t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Đã hoàn thành
1607h00 22/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Lê Tùng Dương (1t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Lam Hạnh (1t)
Nguyễn Việt Hằng (1t)
Phạm Huy Hoàng (1t)
Nguyễn Đức Huy (2t)
Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 27/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Phạm Thu Hà (1t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t)
Nguyễn Đức Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t)
Vũ Đức Mạnh (1t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1t)
Đã hoàn thành
1807h00 29/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Đỗ Ngọc Anh (2t)
Trần Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t)
Lê Công Tuấn Thành (2t)
Tô Đức Trường (2t)
Nguyễn Đức Huy (1t)
Đã hoàn thành
1907h00 03/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Mqh AS -AD và qu ...Được chấp nhận
2007h00 05/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Được chấp nhận
2107h00 10/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp ...Được chấp nhận
2207h00 12/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2307h00 17/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2407h00 19/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2507h00 24/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2607h00 26/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2707h00 01/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2807h00 03/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
2907h00 08/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận
3007h00 10/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...Được chấp nhận