Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Cao Thị Hồng Hạnh1971020012Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA21-22T-QT22N-MQuản Trị Học326167
2QT21Kinh Tế Bảo Hiểm394147

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 03/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Vũ Đình Phong (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
208h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Kiều Linh (3t)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t)
Bùi Phương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Ngọc Thành (3t)
Tống Thị Thu Thảo (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
307h00 05/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếp ...Hoàng Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Cao Văn Thăng (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
Đã hoàn thành
407h00 07/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: Tiêp ...Trần Huy Long (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Đã hoàn thành
508h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
607h00 09/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
707h00 14/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Vận dụng q ...Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Huy Long (2t)
Đã hoàn thành
808h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...Đã hoàn thành
907h00 16/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếp ...Nguyễn Thùy Linh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đã hoàn thành
1007h00 21/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II : tiếp Chươ ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Đã hoàn thành
1108h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t)
Phạm Thị Bình (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Dương Hồng Ngọc (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 23/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp ...Phạm Thị Mai Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Huy Long (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 28/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Tiến Đạt (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t)
Phạm Thị Bình (3t)
Lê Bá Việt Đức (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Phạm Thành Dương (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 30/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : Bài tập ...Đã hoàn thành
1607h00 05/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp Chư ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
1708h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t)
Trần Công Minh (1t)
Đã hoàn thành
1807h00 07/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
1907h00 12/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
2008h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Phạm Thị Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
2107h00 14/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Trần Thu Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2213h55 14/05/2020C1042NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
2307h00 19/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: Nắm vững kiến th ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
2408h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Trần Đức Mạnh (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 21/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V : Chức năng ...Nguyễn Quang Duy (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Đã hoàn thành
2613h00 21/05/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V; tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 26/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
2808h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
Đã hoàn thành
2907h00 28/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: Lãnh đạo ...Nguyễn Quang Duy (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 02/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Ngô Trung Hiếu (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Đã hoàn thành
3108h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ( tiếp) Chư ...Đã hoàn thành
3207h00 04/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Thị Nhung (2t)
Đã hoàn thành
3313h00 04/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: lãnh đạo ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đã hoàn thành
3407h00 09/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Đã hoàn thành
3508h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngVI: tiếp ...Đã hoàn thành
3607h00 11/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
3713h00 11/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp Chươn ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Đã hoàn thành
3807h00 16/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: Kiểm tra ...Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
3908h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : Bảo hiể ...Phạm Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Trung Hiếu (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Nguyễn Kiều Linh (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (3t)
Trần Hà Trang (3t)
Đã hoàn thành
4007h00 18/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: tiếp Đg1: ...Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
4107h00 23/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: Lập phương án ki ...Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đã hoàn thành
4208h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII:Bảo hiểm ...Nguyễn Trung Hiếu (3t)
Trần Thị Thanh Huyền (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 25/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 : tiếp ...Bị hủy
4413h00 25/06/2020C 1012QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : tiếp Đ ...Đã hoàn thành
4507h00 30/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 tiếp ...Bị hủy
4608h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...Được chấp nhận
4707h00 02/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg 1: Nắm vững cơ sở ...Được chấp nhận
4807h00 07/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐánh giá 2: tiếp ...Được chấp nhận
4908h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...Được chấp nhận
5007h00 09/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...Được chấp nhận